PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BusinessObjects: Rozwiązania analityczne dla branży finansowej

SAP BusinessObjects BI w złożonym pejzażu IT

Udostępnij
Drukuj:
Instytucje finansowe charakteryzują się niezwykle rozbudowanym pejzażem systemów IT. Rosnąca złożoność infrastruktury IT to, oprócz wyższych kosztów, także znaczne utrudnienie w dostępie do informacji. Dlatego w branży finansowej dużego znaczenia nabierają rozwiązania Business Intelligence, łączące dane z różnych źródeł, o przyjaznym interfejsie użytkownika i dużych możliwościach przeszukiwania, prezentacji i wnioskowania na podstawie dostępnych danych. Rodzina rozwiązań SAP BusinessObjects BI to lider wśród dostępnych rozwiązań analitycznych.
 

Wyjątkowo rozbudowana infrastruktura IT

Branża finansowa, czyli banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje leasingowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, to często jedne z największych przedsiębiorstw w kraju. W tych ogromnych firmach zagadnienia informatyczne odgrywają szczególną rolę. W branży usług finansowych informatyzacja staje się kluczowym narzędziem w walce o klienta i udziały rynkowe – dość powiedzieć, że już ponad połowa mieszkańców Polski ma dostęp do bankowości internetowej. Dodatkowo wyróżnikiem branży jest fakt, że z powodu wymaganej stabilności rozwiązań IT oraz specyficznych uwarunkowań prawnych konieczne jest zachowanie i utrzymywanie starych części systemów, często działających równolegle z ich nowszymi odpowiednikami. Świadczenie nowych usług i oferowanie nowych produktów skutkuje dodawaniem ciągle nowych elementów oprogramowania do pejzażu już istniejących.

Stale rosnąca złożoność infrastruktury IT nie tylko zwiększa koszty jej utrzymania, ale także znacznie utrudnia dostęp do informacji. Dlatego właśnie w branży finansowej potrzebne są aplikacje analityczne zdolne do spójnego łączenia danych z różnych systemów, o przyjaznym interfejsie użytkownika i dużych możliwościach przeszukiwania, prezentacji i wnioskowania na podstawie dostępnych danych.

Rozwiązania BI od SAP

W ostatnich latach firma SAP AG zintensyfikowała prace rozwojowe w obszarze rozwiązań analitycznych. Według raportu „2015 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics platform” niedawno dumnie powróciła do grupy liderów. Było to wynikiem kilkuletnich inwestycji w integrację dotychczasowych rozwiązań i tworzenie zupełnie nowych produktów Business Intelligence.

Całkowicie przemodelowano zestaw aplikacji wchodzących w skład szeroko rozpowszechnionego w instytucjach finansowych pakietu SAP BusinessObjects BI Reporting Suite. Wiele starych i nierozwijanych od jakiegoś czasu produktów zastąpiono całkowicie nowymi, które na nowo definiują pojęcia ergonomii i funkcjonalności. Dodatkowo rozwinięto inne aplikacje komplementarne, dostarczając użytkownikom końcowym bardzo rozbudowaną platformę analityczną. W kolejnych częściach artykułu pokrótce przedstawimy jej najważniejsze elementy.

Światy obiektów i federacja danych

Od wersji 4.0 narzędzi SAP BusinessObjects BI do podstawowego pakietu analitycznego dodano ważną funkcjonalność relacyjnego łączenia danych (federacja danych) z różnych źródeł w jeden logiczny obszar danych (tzw. świat obiektów). Pozwala to na proste i szybkie budowanie obszarów informacyjnych, łączących zależnościami dane z różnych systemów źródłowych i prezentujących je dla narzędzi raportowych. Dzięki takiemu podejściu użytkownik biznesowy nie musi znać zawiłości powiązań tabel z różnych baz danych, by tworzyć analizy. Nie musi wiedzieć, że część informacji pochodzi np. ze starego systemu bankowego A, a inna część z nowego systemu B lub C. Dla użytkownika raportowanie to dostęp do biznesowego obszaru danych i wybór właściwych miar i wskaźników analitycznych.

Podstawowe narzędzia analityczne

Uproszczone portfolio narzędzi raportowych SAP BusinessObjects BI pozwala na lepsze zaadresowanie potrzeb użytkowników biznesowych. Poniżej przedstawiono kolejno najważniejsze produkty analityczne najnowszej wersji systemu analitycznego SAP.

Raportowanie sformatowane

W obszarze statycznych raportów lub raportów „do wydruku” od lat branżowym standardem jest SAP Crystal Reports. Rozwiązanie to wchodzi w skład podstawowych narzędzi BI od SAP i choć często jest zastępowane innymi produktami, to nadal spełnia swoją rolę uniwersalnego narzędzia pozwalającego wyświetlić na ekranie i wydrukować interesujące dane.

SAP Design Studio to całkowicie nowa propozycja w portfolio rozwiązań raportowych SAP. Pozwala na tworzenie sformatowanych raportów wyświetlanych w nowoczesnym interfejsie opartym na technologii HTML5 (do odtworzenia zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych). Aplikacje przygotowane w tym narzędziu to więcej niż raporty – to aplikacje analityczne lub kokpity menedżerskie pozwalające na wykonywanie dynamicznych akcji na danych w trakcie raportowania. SAP Design Studio pozwala na zagnieżdżanie innych rozwiązań analitycznych SAP (np. przygotowanych w narzędziu SAP Lumira). Narzędzie może być szczególnie przydatne w celu przygotowania kokpitów menedżerskich dla średniego i wyższego szczebla zarządzania, przedstawiających w przystępny sposób najważniejsze wskaźniki biznesowe i pozwalających na łatwe przejście do analiz szczegółowych.

Przykładowy kokpit menedżerski przedstawiający wyniki sprzedaży usług

Samoobsługa pracownicza

W zakresie samoobsługi pracowniczej i tworzenia raportów ad hoc przez użytkowników biznesowych niedoścignionym narzędziem pozostaje SAP Web Intelligence. Produkt ten pozwala w ciągu kilku minut zbudować złożony raport składający się z elementów tabelarycznych i graficznych (np. wykresy), a wszystko w przyjaznym interfejsie dostępnym przez przeglądarkę WWW. Raport można oczywiście współdzielić na platformie BI, wysłać w postaci PDF lub wyeksportować do skoroszytu MS Excel. W wielu firmach jest to podstawowe narzędzie pokrywające zapotrzebowanie zarówno na raporty sformatowane, jak i na szybko budowane tymczasowe analizy biznesowe. W branży finansowej, gdzie potrzeba analiz tworzonych ad-hoc jest bardzo częsta, jest to prawie nieodzowne narzędzie.

Przykładowy raport Web Intelligence

Drążenie danych i wizualizacja powiązań między nimi

Produktem łączącym przyjazny interfejs użytkownika MS Excel z możliwością drążenia danych jest SAP Analysis for Office. Narzędzie to pozwala na raportowanie danych z kostek OLAP w sposób przypominający tabele przestawne. Dodatkowo dane tabelaryczne można łączyć z różnymi wykresami dostępnymi w MS Excel czy PowerPoint. Dla osób lubiących pracować ze skoroszytami arkuszy elektronicznych Analysis for Office może być narzędziem pierwszego wyboru.

Przykładowy raport Analysis for Office

Wizualizację danych najlepiej wykonać za pomocą narzędzia SAP Lumira. Ten produkt pozwala odkrywać zależności tkwiące w danych i prezentować je w postaci zrozumiałej dla innych. Za jego pomocą można np. szybko znaleźć przyczynę spadku sprzedaży konkretnej usługi, ale także przygotować prezentację argumentującą wyciągnięte wnioski. Przyjazny interfejs użytkownika pozwala na korzystanie z produktu zaledwie po kilku minutach od pierwszego kontaktu. Integracja z SAP Design Studio pozwala wykorzystać Lumirę, jako narzędzie do przygotowywania elementów zagnieżdżonych na aplikacjach analitycznych i kokpitach menedżerskich.

Przykładowa wizualizacja przygotowana za pomocą narzędzi SAP Lumira

Komplementarne narzędzia SAP Business Intelligence

W rozwiązaniach analitycznych wydajność odgrywa szczególną rolę. Aby raportować dane zawarte w dużych, często rozproszonych w różnych systemach zbiorach danych, nie wystarczą przyjazne interfejsy prezentacyjne. Potrzebny jest „silnik”, który obsłuży zapytania użytkownika w czasie rzeczywistym lub „prawie rzeczywistym” i nie będzie obciążał systemów dziedzinowych.

SAP jest twórcą nowatorskiej bazy danych in-memory SAP HANA. SAP HANA to cała platforma zapewniająca przetwarzanie w pamięci z niespotykaną dotychczas wydajnością. W złożonym przedsiębiorstwie finansowym, posiadającym terabajty danych i dziesiątki systemów IT, można ją wykorzystać jako analityczną hurtownię danych integrującą informacje z różnych źródeł i prezentującą je aplikacjom analitycznym w czasie rzeczywistym.

W złożonych systemach do czyszczenia i zapewniania spójności danych pochodzących z różnych źródeł nieodzowne może się okazać użycie narzędzi przetwarzania danych (tzw. ETL). SAP posiada w swoim portfolio jedno z najlepszych rozwiązań klasy ETL w branży – SAP Data Services. W przyjaznym graficznym interfejsie tego rozwiązania można modelować przepływy i transformacje danych oraz nadzorować ich przetwarzanie wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem.

Przewagę biznesową zdobywają te firmy, które nie tylko analizują zdarzenia przeszłe, ale aktywnie starają się przewidzieć przyszłość i szybko reagować na wszelkie bieżące zdarzenia mogące tę przyszłość zmienić. Predykcja jest jedną z najszybciej rozwijających się elementów rozwiązań Business Intelligence SAP. W branży finansowej nawet niewielkie zmiany na rynkach lub zmiany preferencji klientów mogą mieć znaczne efekty pieniężne.

Połączenie doświadczeń własnych SAP oraz najlepszych doświadczeń innych firm (Knox) pozwoliło na utworzenie produktu SAP Predictive Analytics. To potężne i wszechstronne narzędzie może być użyte do szybkich predykcji ad-hoc z wykorzystaniem przetwarzania w pamięci lub do generowania stałych procedur predykcyjnych, które zostaną np. dołączone do procedur oceny zdolności kredytowej klienta, czy do procedur grupowania klientów ubezpieczeniowych. Do predykcji przyszłości mogą być wykorzystane różne narzędzia – od analiz statystycznych, poprzez narzędzia data mining takie jak clustering, do analiz heurystycznych czy sieci neuronowych. Na dodatek wyniki predykcji można zaprezentować nie tylko w formie tabelarycznej, ale od razu zwizualizować za pomocą tego samego narzędzia wizualizacji, którego użyto w omówionym już narzędziu SAP Lumira.

SAP Predictive Analytics – przyszłość w zasięgu ręki

Nowa jakość BI

Firma SAP, która kilka lat temu trochę zaniedbała rynek Business Intelligence, przygotowała odświeżone portfolio nowoczesnych produktów BI pokrywających szeroki wachlarz potencjalnych potrzeb klientów. Narzędzia te nie tylko świetnie mogą działać z innymi produktami SAP, ale pełnię możliwości prezentują w złożonym środowisku IT, które jest domeną branży finansowej. Rozwiązania BI można podzielić na grupy, zależnie od typowych zastosowań, do których są wykorzystywane, co ułatwia wybranie narzędzia właściwego do realizacji celu biznesowego. Podział produktów dla użytkownika biznesowego przedstawiono w tabeli.

Wszystkie powyższe aplikacje połączone są wspólnym interfejsem portalu raportowego SAP LaunchPad, zapewniającego spójne zarządzanie uprawnieniami, dostępem do raportów, rozsyłaniem informacji oraz przechodzeniem z jednego narzędzia do analityk z wykorzystaniem innego.

Dodatkowo SAP zadbał o platformę umożliwiającą przygotowanie bardziej złożonych scenariuszy Business Intelligence. Najnowocześniejsza w branży platforma przetwarzania w pamięci SAP HANA pozwala zarówno na szybki zapis, odczyt z agregacją danych w locie, jak i ultraszybkie operacje na danych. Narzędzia SAP do replikacji danych w czasie rzeczywistym mogą wypełnić hurtownię analityczną danymi z różnych źródeł (np. różnych baz danych) w tym samym momencie, w którym dane pojawiają się w systemach źródłowych. Zaawansowany produkt ETL – SAP Data Services pozwala na zarządzanie nawet złożonymi operacjami czyszczenia i przenoszenia informacji.

Pełne portfolio firmy SAP pozwala na zaadresowanie nawet najbardziej złożonych wyzwań analitycznych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych czy prostszych przedsiębiorstwach usługowych wykorzystywana jest zazwyczaj tylko cząstka możliwości narzędzi SAP. W sektorze finansowym, w którym złożona infrastruktura IT wymaga najlepszych w branży rozwiązań analitycznych, produkty SAP BI mogą zapewnić nową jakość, spełniając wymagania biznesowe zarówno pod kątem oferowanych funkcji oraz wydajności, jak i przyjaznego interfejsu użytkownika.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00