PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BYOD – prywatne urządzenia mobilne pracowników w firmie

Zarządzaj ryzykiem, wykorzystaj potencjał

Udostępnij
Drukuj:
Gartner szacuje, że wkrótce połowa pracowników korzystających z urządzeń mobilnych – smartfonu i tabletu – będzie do tego celu używać prywatnego sprzętu. Większa produktywność i motywacja, a także możliwe oszczędności to argumenty, które skłaniają pracodawców do akceptacji tego trendu. Choć zjawisko jest dość nowe, to odpowiednie procedury, zarządzenia, polityki bezpieczeństwa i opracowania prawne pozwalają skutecznie panować nad BYOD.
 

Słowem dobrze opisującym zjawisko BYOD (Bring Your Own Device) jest „trend”. BYOD, określany też czasem jako Consumarization of IT (CoIT), to moda, która polega na używaniu przez pracowników w miejscu pracy, do celów służbowych, swoich prywatnych smartfonów i tabletów. Zjawisko to raczej nie odnosi się do laptopów. Nieformalna z początku tendencja rozwinęła się w szybkim czasie w swego rodzaju fenomen.

Kluczem i podstawową przyczyną jest mobilność pracowników i łatwość dostępu do usług. Coraz częściej życie zawodowe przenika się z prywatnym. Używamy serwisów społecznościowych (np. Linkedin) także do celów biznesowych i podobnie jest z urządzeniami. Noszenie przy sobie dwóch kompletów urządzeń staje się uciążliwe, a często te prywatne są nowszej generacji niż firmowe i pracownicy wolą ich używać.

Urządzenia przynoszone do pracy na ogół łączą się z internetem przez firmową sieć WiFi. W celu zapewnienia dostępu do internetu gościom firmy lub prywatnym urządzeniom pracowników, najczęściej stosowanym w firmach podejściem jest captive portal lub wydzielenie dedykowanego VLAN, następnie rozgłaszanego przez urządzenia WiFi. Z reguły prywatne smartfony, tablety i laptopy użytkowników nie są objęte firmowymi politykami bezpieczeństwa, nie powiedzie się więc logowanie do sieci za pomocą nadanych loginów i haseł. Aby tak było, urządzenia te musiałyby zostać wciągnięte do zarządzanej sieci firmowej. Pamiętajmy jednak, że instalacja agentów usług katalogowych na wszystkich prywatnych urządzeniach nie jest możliwa ze względu na różnorodność systemów operacyjnych i ich wersji. Takie niezarządzane urządzenia nie tylko narażają sieć na zwiększone ryzyko infekcji i wycieku danych, mogą też zbytnio ją obciążać poprzez aplikacje takie jak np. radio internetowe czy streaming wideo.

Można co prawda zabronić używania prywatnych urządzeń w pracy, jednak taka decyzja wpłynie negatywnie na produktywność firmy i motywację pracowników. Poza tym trudno walczyć z trendem, który zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie, także w Polsce. Dlatego też pracodawcy często dają na to mniej lub bardziej formalne przyzwolenie. Badania Cisco IBSG Horizons Study wskazują, że zgoda pracodawcy na BYOD wpływa na zwiększenie produktywności i satysfakcji pracowników.

Na marginesie warto dodać, że bardzo popularne jest zjawisko odwrotne – pracownicy używają służbowych laptopów i smartfonów do celów prywatnych. Urządzenia te są co prawda objęte politykami bezpieczeństwa, lecz gdy znajdują się poza zasięgiem sieci firmowej, przestają być chronione przez centralną platformę bezpieczeństwa. Są one narażone na kradzież lub zgubienie, a nieodpowiednio zabezpieczone mogą stać się przyczyną celowego lub przypadkowego wycieku danych.

Licencjonowanie

O ile wykorzystywanie i licencjonowanie oprogramowania GPL (General Public Licence) jest już bardzo popularne i zostało dobrze udokumentowane, o tyle kwestia wykorzystania urządzenia prywatnego w firmie jest odmiennym zagadnieniem.

Cztery najczęściej spotykane scenariusze to:

 • pracownik bezpośrednio loguje się na serwer,
 • pracownik zdalnie loguje się do swojego komputera służbowego,
 • pracownik loguje się na serwer poprzez usługi dostępu terminalowego,
 • pracownik wykorzystuje technologię wirtualizacji stacji końcowych w celu zalogowania do wirtualnej maszyny hostowanej na serwerze.

Celem tego artykułu nie jest wyszczególnienie każdej z wymaganych licencji w wymienionych scenariuszach. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że kwestie licencyjne muszą zostać starannie rozpoznane przed podjęciem decyzji o zgodzie i wdrożeniu polityki BYOD w przedsiębiorstwie.

Ochrona

Idealną sytuacją jest możliwość odseparowania danych firmowych od danych prywatnych za pomocą rozwiązań technologicznych. Pracodawca może określić, do jakich danych pracownik może mieć dostęp, a do których nie. Jeżeli urządzenie pracownika ma być monitorowane lub ma na nim zostać zaimplementowana jakaś firmowa polityka bezpieczeństwa, pracownik powinien o tym wiedzieć i zaakceptować narzucone standardy lub nie wykorzystywać swoich urządzeń w sieci firmowej.

Na przykład w celu wykorzystywania urządzenia prywatnego do wglądu do zasobów firmowych dostęp do niego powinien być zabezpieczony odpowiednim hasłem lub PIN-em, aby tych zasobów nie mogły przeglądać osoby nieupoważnione.

Ukryte koszty

Wykorzystanie sprzętu prywatnego w zastosowaniach służbowych niewątpliwie wiąże się z oszczędnościami dla firmy. Jednak należy też zwrócić uwagę na ukryte koszty. Mogą do nich należeć:

 • zwiększenie opłat za przesył danych w urządzaniach mobilnych,
 • urządzenia mobilne są generalnie mniej wydajne od laptopów, dlatego pracownik nadal wykorzystuje laptop służbowy jako alternatywę – na tym sprzęcie nie oszczędzimy,
 • aktualizacje różnorodnego oprogramowania prywatnego w modelu BYOD mogą zakłócić funkcjonalność aplikacji biznesowej na urządzeniu,
 • możliwość zmiany warunków licencyjnych przez dostawców oprogramowania.

Opierając się jednak na dostępnych opracowaniach (m.in. artykuł M.R. Rangaswamiego, współzałożyciela i CEO Sand Hill Group, z 24 kwietnia 2012 r.), można stwierdzić, że wdrożenie koncepcji BYOD w dłuższej perspektywie może się przyczynić do obniżenia kosztów. O ile – to zależy m.in. od podejścia organizacji. Jednak trzeba podkreślić, że o ile firma nadal odpowiada za wsparcie dostępności aplikacji biznesowych, to nie ponosi kosztów wsparcia technicznego i ewentualnej naprawy urządzenia pracownika.

BYOD a podatki

W polskim prawodawstwie dotyczącym rozliczeń podatkowych nie istnieją przepisy wprost odnoszące się do modelu BYOD. Zatem pracodawcy zmuszeni są stosować przepisy ogólne. To, jakie przepisy należy stosować, wynika ze stosunku prawnego łączącego użytkownika sprzętu z przedsiębiorstwem. W przypadku gdy w rachubę wchodzi umowa o pracę, pracodawca może wypłacić zwolniony z podatku ekwiwalent za wykorzystanie do pracy sprzętu należącego do pracownika (dotyczy to tabletów, smartfonów, ale nie samochodów). Stosuje się tutaj art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o PIT, stanowiący, że „wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność”.

Konieczność odmiennego podejścia do kwestii BYOD stwarza umowa cywilnoprawna łącząca usługodawcę z usługobiorcą. W tym kontekście pracodawca może na przykład przekazać pracownikowi pieniądze, za które ten kupi sprzęt. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zakupiony sprzęt wykazują jako koszt swojej działalności oraz przysługuje im prawo do odliczenia wartości podatku, jeśli są płatnikami VAT.

Ryzyko i potencjał

Jak można wywnioskować, trend BYOD stwarza pewne zagrożenia i obarczony jest ryzykiem dla działalności pracodawcy. Bezsprzecznie posiada jednak również duży potencjał. Należy też pamiętać, że choć zjawisko jest dość nowe, to odpowiednie procedury, zarządzenia, polityki bezpieczeństwa i dostępne opracowania prawne pozwalają na wprowadzenie skutecznego mechanizmu panowania nad BYOD.

Według danych Gartnera przedstawionych na konferencji w Stamford w maju 2013 r., połowa pracowników korzystających z tego typu sprzętu do roku 2017 r. będzie wykorzystywała urządzenia prywatne w celach służbowych. Czas pokaże, na ile sprawdzą się te prognozy, ale jedno jest pewne – w trend ten będzie zyskiwał na popularności.

Przydatne informacje o BYOD
Pełen tekst badania Cisco IBSG Horizons Study:
www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/BYOD_Horizons-Global.pdf
Opracowania na temat wykorzystania narzędzi Microsoft w aspekcie BYOD:
www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/consumerization-it.aspx
www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/consumerization-it-academic.aspx

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00