PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Co daje metodyka wdrożeniowa zgodna z ISO?

Korzyści dla klientów SNP

Udostępnij
Drukuj:
Z jakimi korzyściami dla klientów SNP wiąże się fakt, że metodyka wdrożeniowa SNP jest zgodna z ISO? Co konkretnie oznacza uregulowanie metodyki w ramach Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ)?
 

SNP Poland jest firmą usługową, specjalizującą się we wdrożeniach systemu SAP. Proces obsługi klientów – opisany w metodyce, stosowanej w każdym realizowanym przez SNP wdrożeniu systemu SAP, jest regulowany przez System Zapewnienia Jakości. Obowiązujący w SNP SZJ posiada certyfikat ISO 9001.

Zastanówmy się, co to konkretnie oznacza dla firm, w których SNP wdraża system SAP?

Czy każda firma, wdrażająca systemy ERP, posiada metodykę wdrożeniową?

Rzeczywiście, prawie każda firma wdrożeniowa informuje, że korzysta z własnej metodyki wdrożenia systemu.

To, co różni nas od innych, to że nasza metodyka wdrożeniowa spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz że niejako musimy w przypadku każdego klienta tę metodykę stosować. Nie możemy pójść na skróty i w zależności od sytuacji np. pewne elementy metodyki pominąć. Sytuacja taka spowodowałaby, że firma certyfikująca nasz SZJ natychmiast cofnęłaby przyznany nam certyfikat.

Dzięki temu każdy klient otrzymuje gwarancję, że wdrożenie realizowane u niego będzie prowadzone według takich samych zasad jak wszystkie pozostałe zakończone sukcesem wdrożenia.

Czy tego typu gwarancja ma znaczenie dla klientów?

Taka gwarancja to bardzo dużo, ponieważ na początku wdrożenia klient nie zna dobrze metodyki, poza tym nie jest w stanie obiektywnie sam ocenić czy jest ona prawidłowa. Dzięki certyfikatowi nasz sposób wdrażania wzbudza zaufanie co do powtarzalności metody i osiąganych rezultatów.

Jak wygląda w praktyce System Zapewnienia Jakości – na przykładzie SNP?

Oczywiście SZJ to nie tylko gwarancja i zaufanie, to przede wszystkim zbiór procedur regulujących proces wdrożenia systemu SAP.

Procedury te opisują działania wdrożeniowe, określają dane wejściowe do wdrożenia, określają produkty i wyniki poszczególnych działań, regulują kto dane działania wykonuje     i kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie, mówią     o kwalifikacjach wykonujących je osób, precyzują sposób dokumentowania wszystkich prac i tworzenia zapisów.

Myślę, że najlepszym przykładem pozwalającym ocenić naszą metodykę, jest reakcja jednego z naszych klientów, który po zapoznaniu się z przygotowanym Regulaminem wdrożenia stwierdził: „to zupełnie tak samo, jak w naszym ISO".

Metodyka, procedury, dane wejściowe… Czy taki System Zapewnienia Jakości nie jest zbyteczną formalizacją, czy nie jest wręcz kulą u nogi dla firmy?

Ktoś z zewnątrz mógłby zakwestionować sens formalizacji procesu wdrożenia systemu ERP. Ale mogłaby zrobić to tylko osoba, która nie brała czynnego udziału w przedsięwzięciu, które angażuje kilkadziesiąt osób z kilku firm, często trwa kilkanaście miesięcy i ma decydujący wpływ na przebieg procesów gospodarczych i sposób działania przedsiębiorstwa  wdrażającego taki system. W wielu przypadkach dochodzą do tego poważne zmiany organizacyjne w całym przedsiębiorstwie.

Co może więc spowodować brak uregulowań zawartych w SZJ?

Brak właściwego raportowania i śledzenia statusu prac, brak dokumentowania podejmowanych działań, brak nadzoru nad definicją projektu wdrożeniowego (budżet, harmonogram, zakres prac) spowodowałyby, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych celów przedsięwzięcia byłoby znikome, bardziej zależne od przypadku niż od podejmowanych działań.

Jakie jest znaczenie właściwej komunikacji między zespołami i koordynacji ich prac?

Wdrożenie systemu obejmującego większość działów przedsiębiorstwa wymaga dużej koordynacji prac poszczególnych zespołów, właściwej wymiany informacji oraz sprawnej komunikacji.

Brak uregulowania tych spraw powoduje, że firma wdrożeniowa może przestać panować nad przedsięwzięciem, a wynik końcowy to niespójne rozwiązania tworzone dla potrzeb pojedynczych działów klienta, a nie całego przedsiębiorstwa.

Dlaczego w metodyce wdrożeniowej SNP i w Systemie Zapewnienia Jakości kładzie się tak duży nacisk na konieczność przekazania klientowi pełnej i rzetelnej dokumentacji wdrożeniowej?

Produkt nieudokumentowany jest właściwie niepełny. Nie pozwala klientowi stać się jego „właścicielem" ponieważ opis rozwiązania jest tak naprawdę zawarty tylko w „głowach konsultantów". Otrzymuje wtedy rozwiązanie nie spełniające jego wymagań.

Czy zdarza się, że napotykane trudności prowadzą do rezygnacji klienta z dokończenia wdrożenia systemu ERP?

Niestety, jak pokazuje praktyka, zdarza się, że gdy kolejne etapy wdrożenia kończą się znacznie później niż było to uzgodnione z klientem, i to przy kosztach wyższych niż planowane, wdrożenie systemu zostaje zarzucone. Czas i środki poświęcone przez pracowników przedsiębiorstwa – wszystko idzie na marne a firma powraca do punktu wyjścia.

Na szczęście my w SNP takie projekty znamy tylko z opisów i literatury, dotychczas wszystkie projekty zakończyliśmy w ustalonym z klientem zakresie, budżecie i terminie, oddając zintegrowany na poziomie całej firmy produkt, właściwie opisany i udokumentowany.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00