PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Czas na E-Billing Portal

E-faktura, masa, oszczędność

Udostępnij
Drukuj:
Im większa liczba klientów i faktur, tym więcej można zyskać dzięki fakturom elektronicznym i systemom e-billingowym. Zyskujemy, oszczędzając czas pracy ludzi i eliminując obieg papierowych dokumentów. Do tego dochodzi redukcja wskaźnika cyklu regulowania należności (ang. days sales outstanding – DSO), czyli czasu, jaki upływa między sprzedażą a płatnością.
 

Przejście na „elektroniczną stronę mocy” daje przedsiębiorstwom realną oszczędność czasu, a jak wiadomo czas to pieniądz. Mając to na uwadze i jednocześnie odpowiadając na potrzeby i problemy, z którymi mierzyli się nasi klienci, stworzono autorskie rozwiązanie SNP E-Billing Portal. Do czego służy i w jaki sposób przyspiesza i usprawnia ono procesy związane z fakturowaniem i regulacją należności?

SNP E-Billing Portal w pigułce

Kluczową funkcjonalnością SNP E-Billing Portalu jest masowe generowanie i dystrybucja faktur elektronicznych na podstawie danych przekazywanych z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa. Udostępnianie dokumentów może być realizowane drogą mailową lub w portalu, z logowaniem lub bez. Użytkownicy mają dostęp do bezpiecznego archiwum dokumentów, które można przeszukiwać za pomocą wielu filtrów.

SNP E-Billing Portal dostarcza informacji o rozliczeniach oraz precyzyjnie rejestruje i udostępnia uprawnionym użytkownikom dane na temat wszystkich istotnych zdarzeń w systemie (w szczególności o otwarciu faktury przez klienta).

Rozwiązanie dostępne jest w modelu on premise lub SaaS w infrastrukturze SNP Data Centers i gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa systemów i danych potwierdzone certyfikatami (m.in. ISO 27018 – przetwarzanie danych osobowych w chmurze).

Ponadto SNP E-Billing Portal został zaprojektowany tak, aby wydajnościowo radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, dzięki czemu szybko i sprawnie przebiega obsługa nawet milionów dokumentów, również takich zawierających kilkadziesiąt tysięcy pozycji.

Wewnętrzne źródła oszczędności czasu

Wyniki badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego po I kwartale 2018 roku przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wykazały, że wartość Indeksu Należności Polskich (INP tj. wskaźnika, który w syntetyczny sposób ukazuje sytuację w obszarze należności polskich firm) znacząco spadła, osiągając wartość 89,9 punktu, czyli poziom najniższy od połowy 2015 roku. Z badania wynika, że na pogorszenie wskazań INP szczególnie istotny wpływ miało wydłużenie przeciętnego okresu oczekiwania na opóźnione należności, a koszty generowane przez nieterminowe regulowanie płatności wzrosły. W tym kontekście tym bardziej wartościowe stają się zautomatyzowane narzędzia udostępniane przez E-Billing Portal służące do raportowania oraz monitorowania statusów wystawionych faktur. Dzięki jasnemu określeniu, kto i kiedy otrzymał, przeczytał lub zapłacił faktury, można szybciej i skuteczniej zidentyfikować, gdzie występują istotne opóźnienia i podjąć odpowiednie kroki, zanim zaległości w płatnościach odbiją się negatywnie na płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Ponadto wśród bezpośrednich korzyści płynących z przejścia na elektroniczną dystrybucję faktur należy wymienić oszczędności związane z redukcją czasu poświęcanego na ich wystawianie. W SNP E-Billing Portalu dokumenty są generowane automatycznie, w wyniku czego nie trzeba przejmować się takimi zadaniami, jak drukowanie czy umieszczanie faktur w kopertach. Odciąża to pracowników, którzy zaoszczędzony w ten sposób czas mogą poświęcić na realizację bardziej rentownych zadań.

Warto też zauważyć, że automatyzacja procesów fakturowania w obrębie wewnętrznych systemów finansowych poprawia ramy czasowe, nie tylko przez redukcję pracochłonności, ale też przez ograniczenie ludzkich błędów i poprawę dokładności fakturowania.

Zewnętrzne źródła oszczędności

W SNP E-Billing Portalu elektroniczne faktury są generowane i przekazywane do odbiorców od razu po otrzymaniu danych z systemu finansowo-księgowego. Skraca to o kilka dni proces dostarczania dokumentów do kontrahentów, co przekłada się na redukcję czasu uiszczenia należności. W klasycznym scenariuszu odbiorca dokumentu otrzymuje od razu po przekazaniu dokumentu powiadomienie e-mail z załączoną e-fakturą i/lub linkiem do niej w E-Billing Portalu. Ponadto dzięki dostępowi do przejrzystego webowego interfejsu użytkownika, zarówno strona wystawiająca fakturę, jak i jej odbiorca mają wgląd w całościowy status płatności oraz mogą pobrać raport z dostosowanym do swoich potrzeb zestawieniem zbiorczym, co pozwala szybciej wychwycić i wyeliminować źródła zaległości.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że już po wdrożeniu SNP E-Billing Portalu, który oparty jest o uniwersalną platformę Edistrada, łatwiej jest uruchomić dalszą, bezpośrednią integrację EDI z kontrahentami bez angażowania w ten zwykle złożony proces całego zespołu technicznego.

Realne oszczędności

Szybszy proces fakturowania, redukcja błędów dzięki automatyzacji, odciążenie pracowników oraz skuteczniejszy monitoring i raportowanie to główne źródła oszczędności zasobów przedsiębiorstwa wynikające z uruchomienia rozwiązania SNP E-Billing Portal. Korzyści odczuwają również klienci, co może stanowić solidne podwaliny do usprawnienia i przedłużenia współpracy. Jak widać, zalet rozwiązania jest wiele, a argumenty można wyliczać, jednak najlepszym dowodem na to, że SNP E-Billing Portal daje realne oszczędności czasowe, a co za tym idzie – finansowe, są firmy takie jak Idea Getin Leasing czy DHL Parcel, którym E-Billing Portal pozwolił już zaoszczędzić wiele cennych dni.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00