PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Dobre praktyki migracji do nowego środowiska pocztowego

Nowy Exchange – nie czy, ale jak

Udostępnij
Drukuj:
8 kwietnia 2014 r. był szczególnym dniem dla wielu działów IT na całym świecie. To właśnie wtedy wygasło wsparcie dla jednego z flagowych produktów firmy Microsoft – Exchange 2003. Dla firm nadal wykorzystujących produkt w tej wersji koniec wsparcia oznacza, że przyszła pora na wielkie zmiany. Konieczna staje się migracja lub aktualizacja środowiska pocztowego.
 

Oprócz zakończenia okresu wsparcia dla wykorzystywanej dotychczas platformy pocztowej, powodem migracji może być także chęć wykorzystania komponentów dostępnych tylko w najnowszej wersji produktu, polityka bezpieczeństwa firmy lub potrzeba wydzielenia środowiska z istniejącej już infrastruktury, na przykład w przypadku sprzedaży spółki-córki.

Klient, decydując się na migrację swojego środowiska Exchange, otrzymuje nie tylko możliwość aktualizacji serwerów pocztowych oraz skorzystania z jego nowych funkcjonalności. Należy pamiętać także o tym, że to idealny moment na wdrożenie całkowicie nowych rozwiązań, zmiany konfiguracyjne, testy lub nawet opracowanie zupełnie innego podejścia do swojego środowiska pocztowego.

Warto wspomnieć, iż podczas migracji producent praktycznie wyeliminował przestoje serwerów Exchange. Oznacza to, że ruch poczty wstrzymany jest tylko na czas migracji skrzynki konkretnego użytkownika. Należy jednak zaznaczyć, że użytkownik końcowy ma cały czas dostęp do swojej skrzynki, a e-maile przychodzące i wychodzące będą czekać na zakończenie procesu migracji (jego skrzynki). Po pomyślnym zakończeniu procesu konto użytkownika automatycznie przełączane jest na nową platformę. Wyjątkiem jest tutaj niedostępność folderów publicznych podczas migracji do Exchange 2013, co wynika ze zmiany architektury.

Migracja krok po kroku

Przygotowania do migracji warto rozpocząć od ponownego przemyślenia całej infrastruktury pocztowej. To właśnie na tym etapie, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu oraz firmowych planach na przyszłość, mogą zrodzić się pomysły skorzystania z rozwiązań takich jak Microsoft Exchange Edge, DAG, a także integracja z serwerem Lync lub SharePoint. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi łatwiej będzie stworzyć infrastrukturę, która będzie skalowalna, a co za tym idzie, bezpieczniejsza oraz „gotowa” na dalszy rozwój firmy.

Dodatkowym bardzo ważnym elementem jest decyzja o wirtualizacji środowiska. Powyższe rozwiązania pozwolą poprawić produktywność, np. dzięki instalacji serwera komunikacji (Lync czy SharePoint) lub bezpieczeństwo zarówno ruchu e-maili (Edge), jak i baz danych serwerów pocztowych (DAG). Etap konfiguracji platformy sprzętowej kończy się instalacją i konfiguracją systemów operacyjnych. Na nowych serwerach instalowane są także usługi monitorujące, wspomagające procesy kopii zapasowych czy też zarządzania.

Drugim krokiem we wdrożeniu infrastruktury Exchange jest jej instalacja oraz konfiguracja. Na tym etapie serwery pocztowe otrzymują swoje nazwy, konfigurowane są serwery DNS oraz zapory ogniowe, jak również usługi odpowiedzialne za ruch e-maili. Tworzone są bazy danych, do których zmigrowane zostaną skrzynki użytkowników oraz foldery publiczne. Dodatkowo następuje zmiana położenia logów Exchange, co ma duży wpływ na wydajność serwerów. Konfigurowany jest też sposób, w jaki użytkownicy poczty będą się komunikowali ze swoimi skrzynkami (MAPI, IMAP, POP3, Active Sync, OWA).

Bardzo ważnym elementem migracji są certyfikaty. Jeśli okażą się błędne, wpłynie to negatywnie na ruch e-maili w całym środowisku pocztowym. Z pomocą przychodzi tutaj najnowsza wersja Microsoft Exchange 2013, w którym możliwa jest implementacja certyfikatów typu Wildcard.

Od tej chwili możliwa jest komunikacja mailowa pomiędzy serwerami Exchange (włączając w to ruch pomiędzy starą a nową infrastrukturą oraz Internetem).

Kolejny krok to testy nowego środowiska. Na tym etapie prac niezbędne jest obciążenie nowo powstałej infrastruktury pocztowej w celu weryfikacji, czy jest przygotowana na przyjęcie założonej ilości e-maili. Testowane są także systemy antyspamowe oraz antywirusowe. Niezbędna jest także weryfikacja zapory ogniowej pod kątem otwarcia tylko wymaganych portów. Ostatnim elementem jest wykonanie planu ciągłości działania (PCD). Dzięki temu weryfikowane są możliwości odzyskania zarówno serwera, serwerów, jak i baz danych, a w niektórych przypadkach (zależnie od zastosowanego systemu kopii zapasowych) nawet skrzynek użytkowników z wykonanych wcześniej back-upów. Na bazie tych testów wykonywane są procedury mające na celu usprawnienie całego procesu odtworzenia.

Najważniejszy etap to migracja skrzynek i folderów publicznych, połączona ze zmianą adresacji na serwerach DNS. Długość trwania tego procesu zależna jest od wielu czynników, takich jak wielkość skrzynek czy przepustowość łącz i zapór ogniowych.

Wreszcie – na zakończenie – następuje deinstalacja starego środowiska pocztowego, wraz z uporządkowaniem pozostałej infrastruktury, np. usunięcie starych wpisów w rekordach DNS czy reguł zapory ogniowej. Dodatkowo ważne jest wydzielenie dostępu z odpowiednimi uprawnieniami dla zespołu administratorów IT, który będzie zarządzał infrastrukturą pocztową.

Poczta bezpieczna i bez spamu

Adres e-mail jest dziś dla firm równie ważny, jak tradycyjnej poczty. Jest kluczowy zarówno podczas komunikacji z klientami, jak i pracownikami. Z biegiem czasu serwery pocztowe poszerzyły swoje możliwości poprzez obsługę takich dodatków jak kalendarze, zadania czy notatki.

Wraz z nowymi funkcjonalnościami takimi jak: uproszczona administracja (zarządzanie przez WWW), możliwość pisania własnych aplikacji (tzw. Apps), integracja z SharePoint, technologia DLP czy Edge, dostępnymi w najnowszej wersji produktu z rodziny serwerów Exchange, po migracji klient otrzymuje przede wszystkim bezpieczniejsze środowisko pocztowe. Wyżej wymienione elementy nowego Microsoft Exchange 2013 SP1 oraz bezpieczeństwo to dwa podstawowe powody, dla których warto aktualizować systemy pocztowe. Ważne jest też to, że proces ten praktycznie nie zakłóca pracy użytkownika końcowego.

Edge– technologia mająca na celu blokowanie niechcianych maili; odpowiednik zapory ogniowej w środowisku sieciowym
DAG– Database Availability Group – technologia wysokiej dostępności oraz odzysku baz danych
Lync – serwer komunikacji
SharePoint– platforma aplikacji webowych
Data Loss Prewention (DLP) – możliwość monitorowania poczty oraz  informowania użytkowników końcowych o ewentualnym wycieku ważnych danych jeszcze przed wysłaniem maila

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00