PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Harmonizacja, reorganizacja, CUW

Reorganizacja i ujednolicenie procesów w SAP

Udostępnij
Drukuj:
Zarządy firm, a szczególnie grup kapitałowych, często borykają się z problemem powielania struktur organizacyjnych w poszczególnych zakładach, dublowania stanowisk czy braku jednolitych procedur i standardów. Reorganizacja i ujednolicenie procesów to zawsze dobry pomysł. Szczególnie skłaniają do tego trudne czasy, gdy firmy poszukują oszczędności i chcą się konsolidować. Zmiany mogą mieć różną skalę – od optymalizacji modelu zarządzania danymi podstawowymi (np. indeksy materiałowe, partnerzy biznesowi), poprzez ujednolicenie wariantu roku obrotowego czy harmonizację planu kont dla wszystkich podmiotów. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest powołanie centrum usług wspólnych, których zadaniem jest przejęcie i centralizacja wybranych usług dla całej grupy, zwykle dla obszaru finansów i HR.
 

Podstawowe oczekiwania wobec CUW (SSC) i systemów SAP do ich obsługi to centralizacja i automatyzacja istotnych procesów, zapewnienie przejrzystości operacyjnej w skali całego przedsiębiorstwa oraz możliwość stworzenia dla użytkownika prostego interfejsu do obsługi jedynie wybranych procesów lub wycinków procesów spośród całego złożonego systemu.

Z wielu powodów Polska jest zagłębiem shared services centers dla dużych korporacji. Utworzenie centrum usług wspólnych wiąże się z wieloma zmianami dla organizacji – od stworzenia koncepcji biznesowej po wybór lokalizacji. Jednym z najważniejszych etapów jest wdrożenie lub dostosowanie istniejących systemów informatycznych, np. SAP:

 • harmonizacja pejzażu systemów SAP (np. połączenie dotychczas oddzielnych systemów SAP lub wdrożenie rozwiązania Central Finance),
 • harmonizacja procesów biznesowych realizowanych w systemach SAP w zakresie objętym pracą CUW, gdzie najczęstszymi elementami są wspomniane już harmonizacje planu kont i danych podstawowych.

Choć teoretycznie utworzenie CUW nie musi mieć wpływu na systemy IT (wydzielenie i centralizacja tylko obsługi ludzkiej procesów), to zazwyczaj tak nie jest. CUW są tworzone celem optymalizacji kosztowej i jakości procesów, w związku z czym przedsiębiorstwa chcą wraz z ich utworzeniem wprowadzać zmiany w sposobach działania i co za tym idzie, w systemach IT. Ujednolicane są procesy (konfiguracja systemów) i dane podstawowe wykorzystywane w tych procesach. Pozwala to przyspieszyć obsługę, zmniejszyć ilość pomyłek i ułatwić utrzymanie systemów IT (np. mniejsza liczba interfejsów, mniejsza liczba danych podstawowych, mniejsza liczba procesów do monitorowania).

Największe wyzwania związane z tworzeniem centrum usług wspólnych to:

 • zaplanowanie projektu/portfolio projektów w celu dojścia do docelowej struktury CUW,
 • zapewnienie ciągłości pracy w centralizowanych jednostkach organizacyjnych w momencie wprowadzania zmian,
 • zarządzanie zmianą i monitorowanie wskaźników działalności w celu ciągłej optymalizacji procesów objętych CUW,
 • zarządzenie wsparciem z dostosowaniem do różnych stref czasowych i różnych kalendarzy roboczych (np. praca w niedzielę).

W złożonych międzynarodowych przedsiębiorstwach tworzenie CUW to często proces wieloetapowy, zaczynający się np. od utworzenia wydzielonej jednostki organizacyjnej, przeszkolenia użytkowników i przekazania im zadań z wielu rozproszonych oddziałów. Kolejno realizowane są projekty harmonizacji systemów IT, aż do projektów ujednolicania poszczególnych procesów biznesowych.

Najważniejsze jest zazwyczaj, by tak zaplanować proces transformacji, by miał jak najmniejszy negatywny wpływ na działalność (czytaj wyniki) spółek, których dotyczy centralizacja. Dlatego często zamiast wykonywać jak największą liczbę zmian w jednym kroku, rozkłada się proces wdrożenia poszczególnych zmian związanych z CUW w czasie.

W firmach międzynarodowych nie do pominięcia jest aspekt stref czasowych i różnych kalendarzy roboczych, który często stoi w sprzeczności z potrzebą centralizowania procesów. Dlatego niektóre firmy decydują się na centralizację procesów IT w skali regionów (np. Azja, Ameryka, EMEA), co ułatwia np. planowanie przestojów związanych z koniecznymi pracami konserwacyjnymi systemów SAP.

Co zrobić, by proces tworzenia CUW się udał? Trzeba dobrze przemyśleć cele przyświecające wprowadzanym zmianom i zaplanować projekt lub serię projektów w celu utworzenia CUW. Warto też zaangażować osoby z doświadczeniem w takich reorganizacjach w zakresie zmian procesowych (np. zmian księgowych) i w zakresie zmian w systemach IT.

Case study # 1
Harmonizacja planu kont w SAP

Dla jednego z międzynarodowych koncernów SNP Poland przeprowadziło projekt harmonizacji planu kont w SAP (ang. Chart of Accounts) dla kilkunastu spółek, których procesy finansowo-księgowe są realizowane w Shared Service Center. Efektem konwersji kilku planów kont do jednego jest ujednolicenie procesów oraz uproszczenie analizy sprawozdań finansowych dla spółek w regionie. W realizacji projektu wykorzystano narzędzia transformacyjne SAP Landscape Transformation (SAP LT).
Przeczytaj więcej.

Case study #2
Animex: SAP i CUW – równocześnie

Od 2012 r. Grupa Animex korzysta z systemu SAP ERP. Wdrożenie SAP wiązało się z wprowadzeniem wielu zmian organizacyjnych w każdym zakładzie, w tym także w pionach finansowych. Uznano, że znacznie efektywniejsza będzie obsługa wielu procesów finansowych wszystkich zakładów w jednym miejscu – centrum usług wspólnych. Równoczesne uruchomienie CUW i start SAP ERP wiązało się z ryzykiem, jednak było optymalne pod względem kosztów i czasu niezbędnego na realizację zmian. CUW w Morlinach świadczy pełen zakres usług dla wszystkich oddziałów grupy.
Przeczytaj więcej.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00