PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

HR Cloud Fitting

Znajdź swoją drogę do chmury HR

Udostępnij
Drukuj:
Uproszczenie infrastruktury, zmniejszenie TCO, skalowalność, dostęp do najnowszych rozwiązań i praktyk – wszystko to sprawia, że propozycja migracji do rozwiązań chmurowych HR jest atrakcyjna. Jednak transformacja to nie tylko nowa technologia, ale podróż, która wymaga analizy stanu obecnego, jasnej wizji przyszłości i strategii jej realizacji.
 

Powodów jest wiele…

Na początku każdej drogi jest cel biznesowy – nie przeprowadzamy cyfrowej rewolucji, by dołączyć do elitarnej grupy firm ze „zdigitalizowanym HR”, ale by osiągnąć wymierne korzyści. Nieraz kluczowe znaczenie ma czas – musimy szybko zautomatyzować konkretny proces (np. planowanie czasu pracy), by utrzymać przewagę konkurencyjną. Innym katalizatorem zmian może być konieczność poprawienia jakości obsługi klienta (szczególnie ważne dla sieci detalicznych), chęć zmniejszenia migracji pracowników czy potrzeba radykalnego zwiększenia skuteczności rekrutacji. Czasem wyścig o uzyskanie wyeksponowanej pozycji rynkowej wymaga od nas szybkiej adopcji najlepszych praktyk w wybranym obszarze HR, bez ingerencji w inne obszary.

Jak zaplanować optymalną ścieżkę do cyfryzacji HR, by pogodzić te oczekiwania z możliwościami organizacji na danym etapie rozwoju?

W stronę chmury

Aby pomóc organizacjom w transformacji, SNP oferuje usługę HR Cloud Fitting.  Dzięki niej firma uzyska odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

 • Jakie obszary HR w organizacji można usprawnić za pomocą rozwiązań chmurowych?
 • Jakie są najlepsze praktyki w tych obszarach i które firma może zaadoptować?
 • Jaka jest optymalna strategia migracji wybranych procesów do chmury?
 • Jaka jest pracochłonność i rekomendowany harmonogram migracji?

Portfolio rozwiązań chmurowych SAP i SNP jest bardzo rozbudowane i w myśl maksymy „Start Anywhere, Go Everywhere” proces cyfryzacji można rozpocząć od wybranego obszaru, stopniowo włączając kolejne komponenty. Dodatkowym czynnikiem różnicującym drogę migracji jest branża – wymagania i wyzwania mogą być odmienne w zależności od oferowanej usługi czy produktu.

Różne branże, różne potrzeby

Przyjrzyjmy się przykładowej firmie z branży retail. Tutaj sentencja „zadowolony pracownik to zadowolony klient” jest ważna jak nigdzie indziej.

Kluczowe wyzwania dla spółek detalicznych to:

 • osiągnięcie wysokiej efektywności w przygotowaniu personelu do obsługi klienta (świetny sprzedawca to powracający klient) – klient ma tyle możliwych opcji, że nie możemy sobie pozwolić na niską jakość obsługi;
 • maksymalizacja dochodu wypracowanego przez pracownika – ma to szczególne znaczenie właśnie w tej branży, gdzie marża jest bardzo niska;
 • efektywna rekrutacja – brak asystenta klienta, sprzedawcy, kasjera w odpowiednim czasie to negatywne doświadczenie klienta. Dodatkowo możliwość predykcji zapotrzebowania na talenty, ich szybkie pozyskanie i przeszkolenie to warunek konieczny dla utrzymania rentowności i wzrostu;
 • efektywne zarządzanie czasem pracy personelu – to wyzwanie ma kilka aspektów:
  • chcemy odciążyć kierowników jednostek handlowych od żmudnego planowania, tak by skupili się na sprzedaży;
  • chcemy, by obsada grafików była zgodna z przepisami oraz uwzględniała dyspozycyjność pracowników;
  • chcemy, by pracownicy mogli załatwić wszystkie sprawy związane z ich czasem pracy w dowolnym miejscu i momencie, za pomocą urządzenia mobilnego.

W branży detalicznej powtarzają się kluczowi interesariusze: dyrektor HR, dyrektor FI i kierownik punktu sprzedaży. Wśród przeszkód, z którymi się mierzą, są:

 • nieskuteczny onboarding,
 • nieefektywne zarządzanie talentami i brak narzędzi wspomagania decyzji na podstawie danych;
 • nieefektywne zarządzanie szkoleniami – brak automatycznych narzędzi wspomagających usuwanie luk kompetencyjnych;
 • brak transparentności w procesach HR (w tym w rekrutacji);
 • problemy związane z optymalizacją sprzedaży wynikłe z nieskutecznego planowania zasobów ludzkich;
 • nieefektywna rekrutacja.

Jeśli przeanalizujemy czynniki biznesowe brane pod uwagę przez każdego z interesariuszy, okaże się, że są one różne. I tak dla dyrektora HR będą to: doświadczenie pracownika (employee experience), mobilność, transparentność planów sukcesji, sprawna obsługa podstawowych dokumentów i procesów HR, zgodność z przepisami. Dyrektor finansowy skoncentruje się na: maksymalizacji dochodu na pracowniku, kontroli kosztów, zarządzaniu rentownością i konkurencyjnością. Wreszcie kierownika punktu sprzedaży interesuje marka/brand punktu sprzedaży, zadowoleni klienci i efektywne zarządzanie personelem.

Podobną analizę można wykonać dla każdej branży. Przykładowo dla branży przemysłu produktów konsumpcyjnych kluczowym wyzwaniem będzie efektywne zarządzanie rotacją pracowników niskowykwalifikowanych (sterowaną m.in. dostawami i zamówieniami), czy optymalizacja czasu osiągnięcia produktywności przez pracownika (ważna jest każda minuta).

Biorąc pod uwagę miejsce firmy na rynku (na tle konkurencji), oczekiwania i wyzwania dla kluczowych interesariuszy oraz bieżący status informatyzacji procesów, możemy zaproponować optymalną drogę cyfryzacji HR.

Początek drogi

Być może wybrane aplikacje HR działają w firmie efektywnie (np. płace) i nie wymagają modyfikacji czy wymiany, a główne wyzwania dotyczą zarządzania talentami i rekrutacją. W innym przypadku systemy HR nie były rozwijane od lat i czas obsługi biznesu jest już nieakceptowalny. Zatem początek drogi do chmury może być inny dla każdej firmy. Zaletą rozwiązań SuccessFactors i SNP jest możliwość wyboru z tego uniwersum komponentu, który jest nam teraz potrzebny, by z czasem dołączać kolejne. W uproszczeniu pokazano to w tabeli.

W zależności od obranej strategii wyróżniamy 3 podstawowe modele uruchomienia rozwiązań chmurowych Successfactors:

 • model hybrydowy (Talent Hybrid lub Core Hybrid)
 • model w pełni chmurowy (Full Cloud HCM)
 • model mieszany (Side-by-Side)

Każdy z tych modeli może mieć różne przypadki implementacyjne. Architektura typu Talent Hybrid będzie idealna dla organizacji, która korzysta efektywnie z rozwiązania SAP ERP HCM i chce uruchomić zarządzanie talentami w SuccessFactors. Typowy przykład to firma mająca wdrożone moduły SAP HR PA i OM współpracujące z SuccessFactors Performace & Goals.

O ile model w pełni chmurowy wydaje się oczywisty (wszystkie komponenty w chmurze), architektura mieszana może być odpowiednia dla organizacji rozproszonych, w których poszczególne spółki/oddziały (być może zaraz po przejęciu) są na różnym etapie cyfryzacji i racjonalne wydaje się uruchomienie dla nich SF EmployeeCentral,  podczas gdy centrala używa SAP ERP HCM. Zarządzanie talentami dla całej organizacji (niezależnie od rozwiązania dla „twardego HR”) jest wspierane przez SuccessFactors.

 

W ramach usługi SNP HR Cloud Fitting konsultanci wspólnie z klientem opracują rekomendowany model, w którym organizacja może zmigrować wybrane procesy do chmury. Model ten może być etapem pośrednim przed całkowitym przejściem do chmury.

SNP HR Cloud Fitting: wykonaj pierwszy krok do chmury HR

SNP oferuje firmom usługę HR Cloud Fitting, pozwalającą na dobór optymalnej strategii digitalizacji wybranych obszarów HR. Usługa obejmuje pakiet działań – począwszy od analizy kluczowych procesów HR klienta pod kątem możliwości usprawnień poprzez digitalizację i migrację do chmury, przez warsztaty modułowe SuccessFactors ze wskazaniem najlepszych praktyk, kończąc na rekomendacji optymalnej strategii migracji wybranych procesów do chmury wraz z oszacowaniem pracochłonności i wstępnym harmonogramem projektu.

 

Serwis aplikacyjny HR: rozwiązanie na czas migracji
Wdrożenie nowej, chmurowej platformy HR w dużej organizacji wymaga istotnego zaangażowania osób, odpowiedzialnych w utrzymanie dotychczasowych rozwiązań wspierających HR. Podczas trwającego wiele miesięcy projektu dotychczasowy system HR musi przecież funkcjonować tak jak dotychczas, mając zapewnione wewnętrzne wsparcie. Pojawia się więc pytanie, co zrobić, by wdrażanie nowej platformy nie spowodowało perturbacji w pracy kluczowego w firmie systemu, jakim jest payroll czy administracja HR. Odpowiedzią jest usługa serwisu aplikacyjnego SAP HR od SNP, realizowana na czas trwania projektu migracyjnego. W ramach usługi, możliwe jest przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie Systemu HR od wewnętrznego zespołu po stronie Klienta przez dedykowany zespół konsultantów serwisowych SNP, i tym samym możliwe staje się zaangażowanie własnych specjalistów do priorytetowego projektu. Przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie odbywa się po fazie transition, w trakcie której specjaliści z zespołu klienta przekazują konsultantom SNP niezbędne informacje o specyfice systemu HR, jego kluczowych i krytycznych z punktu widzenia utrzymania procesach czy funkcjach. Po zakończeniu projektu wdrożenia nowej platformy HR, wewnętrzny zespół klienta przejmuje rolę wewnętrznego wsparcia dla nowego rozwiązania, lub też alternatywnie – SNP rozpoczyna świadczenie serwisu dla nowego rozwiązania.
Michał Adamczewski, Wicedyrektor ds. usług serwisowych, SNP Poland

 

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00