PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Hurtownia danych, czyli jak dzięki informacjom zdobyć przewagę konkurencyjną?

Lepsza jakość danych do analizy

Udostępnij
Drukuj:
Coraz częściej o przewadze konkurencyjnej decyduje nie tylko sposób wytwarzania i dystrybucji produktów, ale możliwości przetwarzania i interpretacji informacji.
 

Kapitał intelektualny i know-how odgrywają często większą rolę niż infrastruktura i wyposażenie. Informacja staje się walutą nowej ekonomii, a dane stają się surowcem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu.

Hurtownia danych sprawia, że ów surowiec staje się bardziej dostępny, jest lepszej jakości, można z niego wydobyć ukryte zalety, a proces obróbki zostaje uproszczony.

Czym jest hurtownia danych (HD)?

Zintegrowany system informatyczny klasy ERP zapewnia informacje dotyczące głównie samej firmy. Tymczasem potrzeby kierownictwa są szersze – dotyczą też danych zewnętrznych (np. dane z systemów partnerów biznesowych, notowania giełdowe, wskaźniki makro – mikroekonomiczne), jak i tych obszarów, które w danej firmie nie są obsługiwane przez ERP.

Uzyskanie, połączenie i prezentacja wszystkich tych danych może być pracochłonne, a wykluczenie pomyłek wręcz niemożliwe. Błędne czy zbyt późno otrzymane dane mogą prowadzić do niewłaściwych bądź podjętych zbyt późno decyzji.

Hurtownia danych (HD) jest rozwiązaniem informatycznym, które pozwala zagregować dane
z różnych źródeł oraz ułatwia podejmowanie decyzji, dzięki przedstawieniu danych w formie kompleksowych i czytelnych raportów.

ERP a HD – upchane walizki i przestronna szafa

Wyobraźmy sobie damskie suknie upchnięte w walizkach. O ile różnią się od sukni umieszczonych
w przestronnej szafie! Suknie w walizkach to dane przechowywane w ERP, w postaci zoptymalizowanej do wspierania bieżących operacji biznesowych (jak fakturowanie, wysyłka towarów).

Szafa z posegregowanymi, wyprasowanymi sukniami, z lustrem dla oceny wyglądu, jest jak HD, zorientowana na dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji o firmie, klientach i rynkach. HD posiada mechanizmy pobierania, łączenia i segregowania danych z różnych źródeł, oraz przetwarzania danych na odpowiedni format.

Dane te hurtownia danych przechowuje w postaci zoptymalizowanej do tworzenia raportów i analitycznych zapytań. Czyni to w długim horyzoncie czasowym, aby możliwe były analizy porównawcze, sięgające znacznie wstecz.

Co daje hurtownia danych?

Kluczowym elementem hurtowni jest przyjazny dla użytkownika interfejs (sposób prezentacji raportowanych danych), umożliwiający łatwe i szybkie analizowanie danych.

Agregacja danych z wielu źródeł sprawia, że zamiast wielu niespójnych systemów raportowych otrzymujemy jeden, uniwersalny w skali całej firmy, sposób dostępu do analiz i raportów.

Poprawia się wiarygodność przechowywanej informacji. Dzięki istnieniu w HD słowników danych
i ujednoliceniu danych z różnych źródeł, możliwe staje się jednoznaczne interpretowanie informacji.

Rozbudowane systemy analiz umożliwiają szybkie i intuicyjne konstruowanie złożonych zapytań w celu uzyskania strategicznych informacji.

Hurtownia pozwala na sprawną reorganizację danych w wypadku zmiany warunków rynkowych (np. reorganizacja danych o sprzedaży do dwóch klientów firmy, realizujących fuzję). HD stanowi także fundament systemu wsparcia zarządzania strategicznego firmą poprzez strategiczną kartę wyników, czy zarządzania kontaktami z klientami.

Podsumowując, dzięki dostarczaniu wysokiej jakości informacji zarządczych, hurtownia danych jest narzędziem umożliwiającym zwiększenie efektywności zarządzania firmą.

Hurtownia danych – obok ERP, czy zamiast ERP?

HD jest oddzielną aplikacją – może gromadzić, unifikować i prezentować dane bez powiązania z ERP. Należy jednak podkreślić, że sama hurtownia nie jest źródłem danych.

Jak pusta szafa wymaga wypełnienia zawartością, tak samo aby mieć materiał do analiz, należy hurtownię zasilać danymi. Mogą to być dane wczytywane z własnych lub zewnętrznych systemów informatycznych, a nawet dane wprowadzane ręcznie.

Zazwyczaj podstawowym źródłem dla HD jest ERP firmy. Im więcej ważnych obszarów biznesowych firmy wspiera ERP, tym bardziej wiarygodne dane dostępne będą w HD. Dlatego połączenie hurtowni z ERP jako podstawowym źródłem danych jest rozwiązaniem optymalnym.

Wdrożenie hurtowni danych, czyli jak to się robi?

Dwa skrajne podejścia do wdrożenia HD to:

 • szybkie uruchomienie np. kilku raportów, najważniejszych dla użytkowników, a następnie, przy już działającej hurtowni, uruchamianie kolejnych raportów,
 • wdrożenie poprzedzone dogłębną analizą potrzeb i przygotowaniem koncepcji, a zakończone uruchomieniem całości docelowego rozwiązania („big-bang”).

Rozwiązanie pierwsze przypomina dodawanie nowego fragmentu szafy za każdym razem, gdy wrócimy z zakupów z nową suknią. Każdy nowy element mebla będzie dopasowany do zawartości, ale całość może nie spełniać oczekiwań estetycznych i ergonomicznych.

Rozwiązanie drugie przypomina planowanie zakupów z wyprzedzeniem (z fazą projektowania), a następnie stworzenie rozwiązania całościowego. Na to rozwiązanie trzeba jednak poczekać, a o efekcie przekonamy się dopiero na końcu procesu, kiedy ewentualne modyfikacje mogą być utrudnione.

Ze względu na wady obu podejść warto rozważyć rozwiązanie pośrednie.

Wdrożenie powinno być więc poprzedzone ogólną analizą potrzeb informacyjnych, a podział wdrożenia na etapy pozwoli szybciej uruchomić najistotniejsze części funkcjonalności. Takie podejście pozwala też na stopniową korektę początkowych założeń, na podstawie doświadczeń z  wykorzystania uruchomionych wcześniej raportów.

Niezależnie od wybranego podejścia, kluczowym elementem przygotowania firmy do wdrożenia hurtowni danych powinno być zdefiniowanie potrzeb informacyjnych decydentów.

Jaka hurtownia danych?

Na rynku dostępne są HD kilku dostawców, takich jak: SAP, Cognos, IBM, Informix, Microsoft, HP, Oracle.

Wybierając hurtownię danych należy, oprócz weryfikacji funkcjonalności, zwrócić uwagę na jej kompatybilność z systemami informatycznymi już działającymi lub planowanymi do uruchomienia,
a także na możliwości potencjalnego rozwoju systemów wspomagania decyzji na bazie hurtowni.

Oznacza to, że dla firmy użytkującej system SAP lub planującej jego wdrożenie, logicznym wyborem będzie hurtownia SAP. Tym bardziej, że – co warto podkreślić – jest to rozwiązanie sprawdzone
w ponad 2000 firm na świecie.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00