PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

IaaS: Twoje IT na życzenie

Inrfastructure as a Service od SNP

Udostępnij
Drukuj:
Rok w rok osoby odpowiedzialne za wydatki na infrastrukturę informatyczną zastanawiają się nad budżetem i modelem zakupu. Czy lepiej jest utrzymywać urządzenia IT w własnym centrum przetwarzania danych, czy korzystać z wyspecjalizowanych zewnętrznych centrów przetwarzania danych?
 

Firma, która decyduje się utrzymywać infrastrukturę IT we własnym data center musi liczyć się z szeregiem wydatków z tym związanych. Są to:

 • koszty zespołu specjalistów i administratorów, który odpowiada za:
  • utrzymanie centrum przetwarzania danych (budynek, ochrona bezpośrednia i pośrednia, chłodzenie, gaszenie gazem, podtrzymanie zasilania – UPS i agregaty itp.);
  • zagadnienia związane z wirtualizacją systemów informatycznych;
  • bezpieczeństwo platformy sprzętowo-programowej, w tym testy penetracyjne na odpowiednio dobranym poziomie;
  • bieżące utrzymanie systemów informatycznych;
  • utrzymanie wyposażenia IT dla użytkowników końcowych tzw. helpdesk),
 • finansowanie zakupu i utrzymania w ruchu m.in. serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych, licencji i innych niezbędnych komponentów sprzętowych i programowych.

Korzyści z chmury

Osoba odpowiedzialna za IT i ciągłość działania systemów ma do rozważenia wiele czynników, które wpływają na budżet, ale również i na ryzyko, jakie firma poniesie w przypadku utraty danych bądź prezerwy w dostępie do systemów informatycznych.

Coraz częściej firmy decydują się na przeniesienie danych do zewnętrznego dostawcy, korzystając z opcji Infrastructure as a Service. Większość odpowiedzialności i zadań przejmuje firma, która zajmuje się takimi usługami profesjonalnie. Najczęściej taki model współpracy opiera się na wykorzystaniu zasobów w modelu chmury hybrydowej lub publicznej, dzięki czemu osiągamy określone efekty:

 • całościowe zmniejszenie kosztów;
 • brak potrzeby inwestowania w sprzęt i wykwalifikowany zespół IT;
 • większa kontrola nad kosztami dla poszczególnych działów (możliwość rozbicia kosztów ze względu na użytkowane zasoby wirtualne);
 • kontrola miesięcznych kosztów wynikających z użytkowania chmury;
 • możliwość jednoczesnego użytkowania obecnego sprzętu IT do czasu zakończenia amortyzacji, przy jednoczesnym migrowaniu wybranych lub nowych systemów do wybranej chmury.

Fitacloud w SNP

Odpowiadając na bieżące potrzeby klientów, SNP przygotowało usługę chmury obliczeniowej – www.fitacloud.com. Środowisko jest oparte na rozwiązaniu firmy VMware, czołowego producenta rozwiązań wirtualizacyjnych na świecie. Oprogramowanie pozwala w pełni samodzielne zarządzać utworzonym środowiskiem maszyn wirtualnych. Maszyny mogą być podzielone między różne sieci, w zależności od potrzeby. Klient samodzielnie zarządza dostępem do internetu (własny firewall), może maszyny uruchamiać, zatrzymywać, zamykać, kasować, uruchamiać migawki stanu maszyny (snapshot) lub klonować obecnie wykorzystywane maszyny.

Podsumowując, klient może wykorzystywać wszystkie niezbędne mu do efektywnej pracy funkcjonalności, a opiekę nad całym środowiskiem, które odpowiada za udostępnienie maszyn wirtualnych, sprawuje zewnętrzny dostawca.

Trzy fazy dojścia do IaaS

Z uwagi na elastyczność takiego środowiska klienci, którzy raz skorzystali z IaaS, zwykle planują coraz większe wykorzystanie zewnętrznych chmur obliczeniowych. Kroki, jakie można sobie wyobrazić w procesie przechodzenia na model IaaS, zostały podzielone na trzy fazy.

W fazie 1. klient posiada całą platformę sprzętowo-programową ulokowaną we własnym centrum przetwarzania danych. Na tej platformie zainstalowane są wszystkie systemy informatyczne, które utrzymywane są przez wewnętrzny zespół IT.

W fazie 2. klient rozpoczyna korzystanie z zewnętrznych zasobów w różnym zakresie, stopniowo zwiększając wykorzystanie zewnętrznych chmur obliczeniowych o określonych przez siebie parametrach (CPU, RAM, Storage) i równocześnie zmniejszając własne zasoby. Część zagadnień utrzymania przejmują na siebie zewnętrzni dostawcy. Następnie klient zestawia między swoimi zasobami a zasobami w chmurach obliczeniowych odpowiednio bezpieczne połączenia sieciowe, tak aby te zmiany nie były zauważalne dla użytkowników końcowych.

Firma uzyskuje nowe środowisko wirtualne, które jest widoczne jako część obecnie wykorzystywanych zasobów. W dogodnym czasie można utworzyć nowe serwery wirtualne lub wykonać migrację obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych do zewnętrznej chmury obliczeniowej.

W fazie 3. klient zakończył migrację. Wszystkie systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania firmy dostępne są poprzez sieć (np. kanały VPN w lokalizacjach firmy, bezpośredni dostęp z internetu) dla użytkowników końcowych.

Dzięki takiemu podejściu proces migracji systemów informatycznych z własnych zasobów do chmur obliczeniowych jest pod pełną kontrolą (w każdym momencie proces można wstrzymać, wykorzystywać dotychczasowe rozwiązania, rozwiązać bieżące problemy i wykonać kolejne kroki) z punktu widzenia zarówno funkcjonalności, jak i kosztów. Na końcu tej drogi specjaliści IT w firmie mogą poświęcić więcej uwagi na dostarczenie biznesowi narzędzi, których naprawdę potrzebuje, bez martwienia się o ograniczenia infrastruktury, bo tą można skalować dowolnie.

IaaS w SNP

Fitacloud to usługa SNP polegająca na udostępnieniu klientowi infrastruktury IT (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa) w modelu Infrastructure as a Service (IaaS). Usługa jest realizowana w technologii chmury obliczeniowej, w oparciu o organizację i infrastrukturę SNP Data Centers.

Wybierając usługę Fitacloud klienci zyskują:

 • gwarantowane bezpieczeństwo systemów i danych – zdublowana infrastruktura CPD w dwóch różnych lokalizacjach
 • skalowalność i wydajność usług IT – brak barier w rozwoju infrastruktury IT w miarę rosnących potrzeb
 • optymalizację kosztów utrzymania IT
 • wysokie parametry dostępności centrum przetwarzania danych (powyżej 99,98%)
 • proaktywny monitoring – stały nadzór infrastruktury IT przez specjalistów SNP Data Centers
 • stały monitoring poziomu usług (m.in. niezależne audyty)

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00