PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Komunikacja w międzynarodowych projektach SAP

Kiedy tak znaczy nie

Udostępnij
Drukuj:
W coraz liczniejszych projektach SAP biorą udział osoby z wielu krajów. Współpraca w środowisku projektowym zróżnicowanym kulturowo rodzi nowe wyzwania w komunikacji międzyludzkiej.
 

Wiele projektów SAP prowadzi się jednocześnie dla oddziałów korporacji w kilku krajach. Nawet jeśli wdrożenie typu roll-out dotyczy tylko jednego kraju, wspólny język muszą znaleźć osoby z co najmniej dwóch krajów – oddziału lokalnego oraz centrali.

Dotyczy to również projektów SAP z udziałem polskich specjalistów. Od lat pracownicy polskich oddziałów koncernów międzynarodowych oraz polscy konsultanci SAP uczestniczą w roll-outach SAP. Ostatnio coraz częstsza jest sytuacja odwrotna.

Polskie filie koncernów zyskują na znaczeniu, a krajowe przedsiębiorstwa coraz śmielej prowadzą ekspansję za granicą. W obu przypadkach pojedynczy pracownicy lub całe zespoły współuczestniczą w projektach SAP w innych krajach.

Rośnie zatem liczba projektów SAP prowadzonych w środowisku międzynarodowym, a co za tym idzie – znaczenia nabiera ważny dla komunikacji element – wielokulturowość i umiejętność poruszania się w niej.

Pracując z rozproszonymi geograficznie zespołami, trzeba umieć sobie radzić z nowymi wyzwaniami: barierą językową, różnicami socjalnymi i ekonomicznymi, politycznymi i religijnymi oraz innymi czynnikami, jak choćby z różnicami czasowymi czy zwyczajami żywieniowymi.

Trudna komunikacja

Komunikacja w projekcie stanowi niełatwe wyzwanie nawet w „tradycyjnych”, monokulturowych projektach informatycznych. Większość kierowników projektów wymienia komunikację jako jeden z najważniejszych lub wręcz najważniejszy czynnik powodzenia projektu.

Każdy doświadczony uczestnik projektów wdrożeniowych może przytoczyć anegdoty o tym, jak na koniec spotkania wszyscy zgadzają się na określony sposób wykonania zadania, a następnie… każdy zespół realizuje je w inny sposób.

Na przykład z pozoru proste potwierdzenie, że do 1 stycznia zostanie wykonana „migracja danych”, szef projektu ze strony klienta może zrozumieć jako „przeniesienie pełnej historii danych z obecnego systemu informatycznego”, konsultanci finansów jako „przeniesienie danych podstawowych i dokumentów nierozliczonych”, a konsultanci logistyki jako „przeniesienie tylko danych podstawowych”.

Jeśli kierownicy projektu (ze strony klienta i firmy wdrożeniowej) nie są wyczuleni na tego typu pułapki, projekt może przynieść wiele niespodzianek – niekoniecznie miłych…

Komunikacja międzykulturowa obejmuje kontakty werbalne i niewerbalne, a przekaz informacji i wiedzy następuje pomiędzy osobami o różnych korzeniach kulturowych.

Słuchaj i bądź słyszany

Komunikacja międzykulturowa obejmuje kontakty werbalne i niewerbalne, a przekaz informacji i wiedzy następuje pomiędzy osobami o diametralnie różnych korzeniach kulturowych.

Komunikacja to interakcja, a zatem szczególnie ważny wpływ na jej efektywność mają nasze relacje z innymi ludźmi. Czy słyszą i rozumieją, co chcemy powiedzieć? Czy słuchają? Czy my ich słuchamy? Czy ich odpowiedzi pokazują, że rozumieją słowa, których używamy, i znaczenie kryjące się za nimi? Czy podejście jest pozytywne i otwarte? Czy ufamy sobie nawzajem?

Te same słowa – inne znaczenia

Brak umiejętności komunikacji ponad barierami kulturowymi jest często najważniejszą przyczyną problemów międzykulturowych w wielonarodowych projektach. Nieumiejętność ta lub brak komunikacji mogą mieć różne źródła, między innymi:

 • różnice w języku ciała i gestach. Te same gesty miewają różne znaczenia. Na przykład Bułgarzy kiwają głowami w dół i górę, aby czemuś zaprzeczyć. Chińczycy odliczają od jeden do dziesięciu na palcach jednej dłoni, przy czym pokazanie kciuka i palca wskazującego oznacza osiem. Ten sam gest we Francji oznaczałby dwa, a w Ameryce Północnej mierzenie z pistoletu;
 • różnice w znaczeniu tego samego słowa. Podobnie jak gesty, słowa mogą mieć różne znaczenia lub konotacje. Słowo „exciting” (ekscytujący, pasjonujący) używane jest w innym znaczeniu w Wielkiej Brytanii i USA. Podczas gdy w USA kadry kierownicze dyskutują bez przerwy o „ekscytujących wyzwaniach”, Brytyjczycy używają tego słowa do opisania zabaw dzieci (w Wielkiej Brytanii to dzieci robią rzeczy ekscytujące, ale nie kadry kierownicze);
 • różne podejście do tych samych sytuacji. W zależności od pochodzenia, różne osoby będą interpretować taką samą sytuację zdecydowanie odmiennie. W Polsce na przykład widok czarnego kota przebiegającego drogę oznacza nieszczęście, natomiast w Wielkiej Brytanii –  odwrotnie, wydarzenie takie jest poczytywane za pomyślne.

Przykłady te ilustrują odmienności pomiędzy kulturami. Tak wyraźne zaburzenia w komunikacji są zazwyczaj identyfikowane szybko, jednak bardziej subtelne i złożone różnice są często dostrzegane, kiedy działania korygujące wymagają znacznego wysiłku i nakładów.

Zdarza się, że uświadomienie różnic następuje zbyt późno, aby im zaradzić, co prowadzi na przykład do przekraczania terminów wykonania zadań.

Pokonywanie barier

Należy wiedzieć, kiedy potakiwanie tak naprawdę oznacza negację. Trzeba wyczuć, kiedy niepatrzenie prosto w oczy rozmówcy jest wyrazem okazywanego szacunku, a kiedy – próbą ukrycia czegoś lub oszustwa.

Tych kilka przytoczonych przykładów pokazuje, jak wiele barier może zaistnieć w wielokulturowej komunikacji. Należy zawczasu umiejętnie je identyfikować i pokonywać w celu zapewnienia pomyślnego zakończenia projektu.

Jedynym sposobem, aby sprawnie komunikować się w projektach wielokulturowych, jest wykazanie zainteresowania inną, nieznaną kulturą, poświęcenie czasu na jej poznanie i zrozumienie różnic.

Kierownik projektu powinien przygotować dla uczestników (pochodzących z innego kraju, kręgu kulturowego) odpowiedni „pakiet informacyjny” na temat ważniejszych zasad komunikacji i postępowania w kraju docelowym. Tego typu przygotowanie ułatwi realizację projektu, pozwoli uniknąć wielu pułapek i nieporozumień.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00