PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Konwersja do S/4HANA przez SolMan

SAP Solution Manager: recepta na Brownfield

Udostępnij
Drukuj:
W przypadku wielu mniej złożonych środowisk SAP firmy z pewnością będą decydowały się na techniczną konwersję do S/4HANA, przypominającą upgrade pomiędzy wersjami SAP ERP. W tym podejściu pomocą służy narzędzie SAP Solution Manager. Jak przebiega taki projekt?
 

SAP Solution Manager – nowa odsłona

SolMan jest narzędziem wspierającym zarządzanie cyklami aplikacji zgodnie z metodologią Application Lifecycle Management (ALM), od planowania rozwiązań, przez implementację po monitoring. Pełne wsparcie ALM zapewnione jest dzięki narzędziom Project Management, Process Management, Test Management, Change Control Management, IT Service Management, Customer Code Management.

Nowa wersja SAP Solution Manager 7.2 przeszła szereg zmian w celu ułatwienia użytkownikom pracy w zakresie ALM. Zawiera nowy interfejs oparty o SAP UI5, a także nowe dashboardy, wspierające prowadzenie projektów, testów, monitoringu i wielu innych działań, z których zbierane są metryki. Dodano też nowe narzędzia do modelowania procesów biznesowych, pozwalające przygotować dokumentację i konfigurację pod monitoring tych procesów.

Scenariusz – Brownfield

W celu wsparcia implementacji S/4HANA w scenariuszu Brownfield, SAP przygotował dla SAP Solution Manager predefiniowane rozwiązanie, prowadzące krok po kroku przez proces konwersji.

W skład tego rozwiązania wchodzi:

 • pełna dokumentacja zadań do wykonania w zakresie projektu,
 • narzędzia wspierające konwersje,
 • dokumentacja testów.

Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich firm użytkujących SAP. Dzięki dobrze przygotowanej metodyce wdrożenia otrzymujemy sprawdzoną i bezpieczną drogę konwersji do S/4HANA w modelu Brownfield.

Faza po fazie

W dostarczonym przez SAP przewodniku – S/4HANA Roadmap dostajemy zestawienie faz i zadań dla poszczególnych faz. Strategia dzieli implementację na 6 podstawowych etapów:

 • Discover – zdefiniowanie priorytetów, docelowej architektury, wykonanie Readiness Check
 • Prepare – wybranie scenariusza implementacji, rozpoczęcie planowania, utworzenie planu implementacji
 • Explore – Konfiguracja systemów, aktywacja zawartości od SAP Best Practice, potwierdzenie funkcjonalności technicznej
 • Realize – Konfiguracja systemów, wykonanie testów, wyszkolenie użytkowników
 • Deploy – Weryfikacja przed Go-Live, wykonanie Go-Live
 • Run – Wsparcie po Go-Live, stabilizacja rozwiązania

Każda z faz jest w pełni udokumentowana. Dzięki czemu każde zadanie może być w prosty i zaplanowany sposób wykonane.

Readiness Check na początek

Pierwszym krokiem jest wykonanie tzw. Readiness Check. To pozwoli ocenić, czy nasze środowisko SAP jest przygotowane do konwersji.

Raport z Readiness Check przedstawia nam szeroki zakres informacji odnośnie planowanej konwersji:

 • Spójność dotychczasowych funkcji biznesowych z S/4HANA.
 • Spójność istniejących komponentów.
 • Analiza kodu własnego z informacją, który kod musi zostać dostosowany tak, aby prawidłowo działał na nowym SAP S/4HANA.
 • Rekomendacje w zakresie aplikacji SAP Fiori. Wskazuje aplikacje Fiori, które powinniśmy uruchomić w celu zachowania dotychczas używanych funkcjonalności.
 • Informacje na temat platformy sprzętowej wymaganej dla S/4, w trakcie poszczególnych faz konwersji oraz po jej wykonaniu (RAM, zasoby na dysku; przy fazie początkowej, po czyszczeniu, przy wykorzystaniu instancji shadow itd.). Dodatkowo dowiemy się, ile możemy odzyskać miejsca przy wcześniejszym przeprowadzeniu archiwizacji, oraz ile miejsca będą zajmowały największe tabele po konwersji.

Dokumentacja zadań i procesów

Udostępnioną przez SAP Solution Manager tzw. Roadmapę dla konwersji do S/4HANA, możemy zaimportować np do:

 • Project Management w SolMan. Pozwala to na przypisanie zdefiniowanych zadań do wybranych konsultantów. Dodatkowo, umożliwia to bieżące zarządzanie projektem konwersji i monitorowanie jego postępu.
 • Process Management w SolMan. Umożliwia to dokumentowanie procesów biznesowych, dodawanie schematów w BPMN, a także tworzenie dokumentacji, np. interfejsów, dokumentów testowych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie gotowego projektu do MS Project lub wygenerowanie planu projektu w postaci pliku MS Excel.

Wygenerowane w standardzie BPMN modele procesów wykorzystywane są najpierw w fazie Design podczas konwersji, jak również później w fazach Build, Test i oczywiście Run. Modelowanie procesów pomaga udokumentować pełne procesy, dzięki czemu możemy ułatwić komunikację np. pomiędzy działami IT i użytkownikami końcowymi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest idealnym startem do uruchomienia automatyzacji monitoringu procesów.

Zarządzanie zmianami

Podczas wykonywania każdego z kroków z listy w aplikacji Project Management, możemy wykorzystać kolejne narzędzie SAP Solution ManagerChange Request Management (ChaRM). Poprzez przypisanie do każdego zadania dokumentów zmian, możemy uzyskać:

 • wprowadzanie zmian po wcześniejszych akceptacjach,
 • dokumentowanie każdej zmiany,
 • wykorzystanie mechanizmów wspierających bezpieczeństwo wgrywania transportów: CSOL (blokowanie obiektów), DGP (zachowanie sekwencji transportów), ToC (przenoszenie kopii transportów),
 • wgrywanie zmian za pomocą zdefiniowanych workflow.

Zarządzanie testami

Kolejnym kluczowym krokiem w trakcie projektu konwersji do S/4HANA jest wykonanie testów. SAP Solution Manager udostępnia narzędzie Test Management.

Narzędzie ma za zadanie zaplanowanie testów na wybranych systemach w odpowiednim porządku. Pozwala na wykonywanie testów manualnych jak i automatycznych skryptów na systemach. Przy pobieraniu zawartości dla projektu konwersji do S/4 HANA dostajemy również pełną paczkę testów dla każdego z modułów.

Gotowe dokumenty zawierają najważniejsze informacje dokumentujące testy, wraz ze szczegółowymi opisami kroków do wykonania przez osobę testującą. Za pomocą dostępnych dashboardów, możliwe jest podglądanie statusu testów w projekcie i reagowanie na ewentualne problemy.

Korzyści

Dzięki rozwiązaniu dostarczonemu od SAP i wykorzystaniu SAP Solution Manager możemy przeprowadzić bezpiecznie cały projekt konwersji systemu do S/4HANA w scenariuszu Brownfield.

SolMan tworzy wszechstronne środowisko do prowadzenia projektu konwersji, do dokumentacji, testowania, analiz, raportowania, zarządzania zmianami i wielu innych zadań. Ważną kwestią jest wykorzystanie dokumentacji z konwersji systemu do późniejszych prac utrzymaniowych. W przyszłości pozwoli to w szybki sposób reagować na ewentualne problemy, wesprze w trakcie transferu wiedzy przy szkoleniu nowych użytkowników, jak i pomoże utrzymywać dokumentację w jednym scentralizowanym miejscu.

Wsparcie dla konwersji do S/4 przez SolMan
Konwersja techniczna do S/4HANA realizowana w podejściu Brownfield ma wiele cech wspólnych z klasycznym przedsięwzięciem typu upgrade. Dla wielu klientów, pracujących na relatywnie mało złożonych środowiskach SAP, konwersja do S/4HANA za pomocą SolMan, może się okazać dobrą opcją. SNP zapewnia kompleksową realizację takich projektów. Do dyspozycji naszych klientów są eksperci z wieloletnim doświadczeniem z upgrade’ów i migracji SAP.
Dariusz Kurkiewicz, Lider Zespołu Wdrożeniowego, SNP Poland

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00