PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Łatwiejsze księgowanie dostaw w drodze

SNP EasyDIT w ofercie SNP SAP Add-ons

Udostępnij
Drukuj:
SNP EasyDIT to autorskie rozwiązanie SNP dla systemów SAP ERP, pozwalające automatycznie w procedurze zamknięcia miesiąca znajdować i wyksięgowywać z kont kosztu własnego sprzedaży (KWS) wartość dostaw niezafakturowanych. Dzięki temu uzyskuje się odpowiedniość przychodów i kosztów sprzedaży w obrębie miesiąca i roku w rachunkowości finansowej SAP.
 

Dla wielu firm korzystających z systemu SAP standardowa funkcjonalność księgowania kont kosztu własnego sprzedaży (KWS) w momencie wykonania dostawy nie jest satysfakcjonująca. Dzieje się tak, gdyż moment dostawy często różni się od momentu księgowania faktury. Szczególnie uciążliwe jest, gdy takie przesunięcie dotyczy przełomu miesięcy. Konta KWS zostają wtedy obciążone w jednym miesiącu, a konta przychodowe w kolejnym.

Aby wyeliminować brak odpowiedniości przychodów względem KWS w obrębie miesiąca, użytkownicy stosują różne rozwiązania – wyksięgowują niezafakturowane dostawy ręcznie bądź stosują skomplikowane rozwiązania automatyczne.

Proste rozwiązanie

Opracowane przez SNP rozwiązanie SNP EasyDIT (ang. DIT – Delivery in Transfer) jest narzędziem skutecznie rozwiązującym takie problemy. Pozwala ono szybko znaleźć wszystkie księgowania na kontach KWS związane z dostawami w module sprzedaży (SAP SD), dla których w danym miesiącu nie ma zaksięgowanych faktur sprzedażowych (tzw. dostawy w drodze). SNP EasyDIT wyświetla zestawienie takich pozycji dokumentów wraz z podaniem przyczyny (brak faktury SD, faktura SD niezaksięgowana w finansach, faktura SD zaksięgowana w kolejnym okresie, inne). Następnie narzędzie pozwala automatycznie przeksięgować znalezione „dostawy w drodze” na wybrane konto.

Przeksięgowanie odbywa się z dokładnością do pozycji dokumentu, z identyczną dekretacją jak księgowanie pierwotne na koncie KWS i bez dekretacji modułu CO na koncie przeciwstawnym (dostawy w drodze). Pozwala to na łatwą integrację z modułem analiz rentowności SAP (CO-PA) i raportowanie wyniku w dwóch układach – z uwzględniania wpływu dostaw w drodze oraz bez tego uwzględnienia. System na podstawie analizy dokumentów tworzy dwa księgowania. Pierwsze korygujące „dostawy w drodze” oraz drugie, stornujące ten pierwszy dokument z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrotowego.

Szybko i szczegółowo

SNP EasyDIT udostępnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze pozwala szybko znaleźć wszystkie księgowania na kontach KWS związane z dostawami w module SD, dla których w danym miesiącu nie ma zaksięgowanych faktur sprzedażowych(tzw. dostawy w drodze). Umożliwia to proste zweryfikowanie przyczyn rozbieżności pomiędzy KWS i przychodami i często ich usunięcie (np. zaksięgowanie w module finansów faktury sprzedaży czy wyksięgowanie dostawy dla już wystornowanej faktury).

Drugą istotną funkcjonalnością SNP EasyDIT jest szczegółowe (z dokładnością do pozycji dokumentu) księgowanie korygujące dla dokumentów, dla których w ramach miesiąca obrotowego konta kosztowe nie odpowiadają przychodom. Dzięki temu księgowaniu można dokładniej raportować wynik finansowy w modułach finansów i kontrolingu.

Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym w języku ABAP. SNP EasyDIT jest gotowym do użycia produktem, już w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego na system klienta. Jest to rozwiązanie bezpieczne. W kolejnym okresie wykonuje księgowanie stornujące do pierwszego księgowania, a zatem nigdy nie spowoduje niespójności czy narastania wartości dostaw w drodze.

Narzędzie jest przygotowane w całkowicie w zarezerwowanej dla SNP przestrzeni nazw, dlatego nie naruszy istniejących w systemie programów czy konfiguracji. Posiada przyjazny interfejs użytkownika. Jest łatwy w konfiguracji. Znalezione dokumenty wyświetla w postaci dostosowywalnej listy, pozwala na błyskawiczny dostęp do znalezionych i zaksięgowanych dokumentów. SNP EasyDIT może zwiększyć efektywność pracy w module finansów i kontrolingu.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00