PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Narzędzia Employee Self Service w systemie SAP

Pracowniku, obsłuż się sam

Udostępnij
Drukuj:
Zarządzanie czasem pracy, obsługa podróży służbowych, planowanie rozwoju kadr – procesy z tych obszarów można uczynić bardziej efektywnymi, udostępniając pracownikom narzędzia samoobsługowe (Employee Self-Service) w systemie SAP.
 

Trafniejsze decyzje, większa satysfakcja

Pracownik sam może aktualizować lub wprowadzać w systemie SAP informacje, które dotyczą jego pracy i stanowiska. Do tego służą narzędzia SAP ESS (Employee Self-Service – samoobsługa pracownicza), dostępne przez przeglądarkę WWW.

Pracownicy w ten sposób odciążają dział personalny firmy, który dotychczas był odpowiedzialny za całość zarządzania informacjami osobowymi. Jednak nie na tym polega główna korzyść z rozwiązań ESS. Na podstawie wprowadzonych przez pracowników danych menedżerowie mogą podejmować decyzje szybciej i trafniej, a specjaliści kadrowi – skupić się na strategicznych zadaniach. Ponadto, możliwość wprowadzania własnych danych przyczynia się do wzrostu świadomości pracowników, poczucia satysfakcji zawodowej i bliższej więzi z firmą.

Zarządzanie czasem pracy

Za pomocą narzędzia SAP ESS pracownik może edytować swój harmonogram pracy. System na podstawie wprowadzonych do SAP przez pracownika danych rozliczy czas pracy, a także określi liczbę dni urlopu. Posiadając taką informację pracownik może zwrócić się za pomocą systemu do swojego przełożonego z prośbą akceptację wniosku urlopowego. Odpowiedź przełożonego można obejrzeć w swojej skrzynce pocztowej.

Jedną z ciekawszych opcji jest wykorzystanie mechanizmu CATS (Cross-Aplication Time Sheet). CATS pozwala pracownikowi edytować w systemie dane o czasie pracy, w podziale na poszczególne zadania, nad którymi pracuje, przy uwzględnieniu różnych obiektów kontrolingowych. Przykładowo, inżynier kierujący projektami przygotowania nowych urządzeń może w SAP wprowadzić ilość godzin spędzonych nad poszczególnymi projektami.

Przy pomocy CATS dane transferowane są do kontrolingu i modułu HR systemu SAP. Pozwala to rozliczyć czas pracy inżyniera na obiekty kontrolingowe powiązane z poszczególnymi inwestycjami, a także obliczyć wynagrodzenie, które może być naliczane w inny sposób dla różnych projektów.

Zarządzanie podróżami służbowymi

SAP ESS ułatwia zarządzanie całym procesem obsługi wyjazdów służbowych, poczynając od zgłoszenia, poprzez planowanie podróży aż po koszty delegacji. Pracownik sam zgłasza wyjazd służbowy, wprowadzając termin i rezerwuje niezbędne zasoby (np. samochód służbowy, hotel), przy jednoczesnym powiadomieniu przełożonego.

Korzystając z ESS, pracownik w każdej chwili może sprawdzić status zgłoszenia wniosku o delegację, a także uzyskać informację o rezerwacji lotów i hoteli. Po podróży koszty delegacji i zaliczki ulegają automatycznemu rozliczeniu, dzięki integracji z modułem FI oraz listą płac w mySAP HR.

Planowanie rozwoju pracownika

SAP ESS daje pracownikowi szerokie możliwości planowania własnego rozwoju, dzięki dostępowi do propozycji ścieżek karier i szkoleń.

W zdefiniowanym w SAP profilu pracownika określa się (może to zrobić sam pracownik) posiadane przez niego umiejętności oraz poziom ich zaawansowania. Dzięki temu można porównać kompetencje pracownika z wymaganymi na danym stanowisku. To z kolei pozwala tworzyć propozycje szkoleń potrzebnych do zdobycia umiejętności pożądanych na danym stanowisku. Jest to niezwykle wartościowe narzędzie, zarówno dla pracownika jak i dla jego menedżera, bowiem pozwala wybrać i zaplanować najkorzystniejszą ścieżkę rozwoju.

Rekrutacja wewnętrzna

Za pomocą narzędzia SAP ESS pracownik może mieć dostęp do aktualnych ofert pracy w jego firmie, a chęć uczestnictwa w rekrutacji zgłosić bezpośrednio w systemie.

Proces rekrutacji wewnętrznej zostaje znacznie uproszczony. Aplikując na nowe stanowisko w firmie, pracownik nie musi ponownie wprowadzać swoich danych, ponieważ w SAP istnieje już ta informacja. Mowa tu nie tylko o danych osobowych, ale także np. o kwalifikacjach czy odbytych szkoleniach.

Rekrutujący może więc łatwo porównać profil kwalifikacji pracownika z wymaganiami na wakującym stanowisku. Do aplikacji można dołączyć określone dokumenty, dzięki czemu dział personalny nie musi ich skanować bądź przechowywać w wersji papierowej, jak przy wykorzystaniu standardowej procedury.

Taka forma rekrutacji nie tylko ułatwia pracę działu HR, ale wpływa na szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy. Pracownik czuje się bardziej zadowolony, a pracodawca ma większe szanse na szybsze znalezienie właściwego kandydata.

Stosowanie narzędzi samoobsługi pracowniczej w wielu obszarach może przynieść znaczącą poprawę wykorzystania kapitału ludzkiego firmy. Niektóre korzyści – np. przy zarządzaniu delegacjami – będą widoczne od razu. Inne, jak w przypadku planowania rozwoju, otwierają nowe perspektywy w zarządzaniu kadrami – zarówno dla pracowników, jak i dla menedżerów.

Narzędzia samoobsługowe w SAP – dostępne przez SAP Enterprise Portal

Oprócz samoobsługi pracowniczej SAP ESS, SAP dostarcza także narzędzia SAP MSS (samoobsługa kierownicza – Manager Self-Service). SAP MSS wspomaga kierowników w zarządzaniu poległym im zespołem, w tym m.in. w czynnościach administracyjnych, w planowaniu rozwoju podwładnych, zarządzaniu budżetem i projektami.

Użytkownicy korzystają z narzędzi samoobsługowych SAP za pomocą portalu korporacyjnego SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP EP jest komponentem platformy integracyjnej SAP NetWeaver.
Więcej informacji o NetWeaver: www.bcc.com.pl/netweaver

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00