PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Nowe możliwości zarządzania cenami w SAP

SNP Pricing for Profit - rozszerzenie standardu SAP

Udostępnij
Drukuj:
SNP Pricing for Profit to autorskie rozwiązanie SNP Poland ułatwiające planowanie oraz zarządzanie cenami. Dostarcza informacji na temat warunków cenowych składających się na ostateczną cenę produktu w danym momencie czasu. Zapewnia kompleksowe podejście do pricingu i analizy cen. Jest przydatnym narzędziem, które sprawdzi się w firmie każdej wielkości, zainteresowanej aktywną polityką cenową i potrzebującej szczegółowych analiz zmian cen.
 

SNP Pricing for Profit jest narzędziem dostępnym w ofercie SNP Poland, pozwalającym niewielkim kosztem zwiększyć efektywność systemów SAP. Wykorzystując dane obecne w SAP ERP, pozwala w jednym miejscu zgromadzić i analizować informacje dotyczące warunków cenowych składających się na ostateczną cenę produktu. Stanowi znaczne ułatwienie w planowaniu i zarządzaniu strategiami cenowymi firmy.

Wyniki działania narzędzia są przedstawione w czytelnym i przystępnym dla użytkownika raporcie ALV ze standardowymi funkcjonalnościami ALV-SAP, jak sumowanie (w tym sumy pośrednie), grupowanie itp. Użytkownik może również skorzystać z definiowalnego pliku.

Produkt może być także zintegrowany z systemami zewnętrznymi, bowiem oprócz przedstawiania rezultatów w sposób bezpośredni, umożliwia przekazanie danych, np. poprzez WebService.

Dodatkowo zadbano o łatwość obsługi i zarządzania rozwiązaniem. Użytkownik za pomocą prostej konfiguracji sam decyduje, jakie dane chce przeglądać i za jaki okres. Jeżeli w firmie stosowane są rozwiązania specyficzne, SNP Pricing for Profit poprzez mechanizm pluginów, może zostać dostosowany do konkretnych zdefiniowanych wymagań klienta. Narzędzie świetnie sprawdzi się zarówno przy prostych analizach cen, jak i dla bardziej złożonych schematów, gdzie czasochłonność pozyskania danych rodzi zbyt duże koszty.

Aktywne kształtowanie cen

Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich firm pracujących z systemem SAP. SNP Pricing for Profit nie jest ograniczone liczbą przetwarzanych danych. Dzięki zastosowaniu in-memory processing przetwarzanie danych nie jest czasochłonne nawet dla dużych zasobów danych oraz skomplikowanych algorytmów przetwarzania.

Produkt będzie pomocnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi aktywną politykę cenową (zmiana cen w czasie, rabaty) i potrzebuje szczegółowych i pełnych analiz dotyczących zmian cen. Rozwiązanie sprawdzi się również w tych przypadkach, gdy ceny są wyznaczane w sposób niestandardowy, albo w sposób dedykowany chcemy podejść do zakresu analizowanych danych (np. wybrane warunki cenowe lub produkty na podstawie dowolnych pól, np. Z-owych rozwiązań).

Poprzez system pluginów praktycznie każdy kliencki algorytm jest możliwy do odwzorowania.

Najważniejsze zalety SNP Pricing for Profit

Główną zaletą produktu jest kompleksowe podejście do pricingu i analizy cen. Uzyskanie szczegółowych analiz jest możliwe dosłownie za pomocą kilku kliknięć. Rozwiązanie pozwala na swobodne dostosowane konfiguracji procedur do użytkownika, tak aby można było uzyskać oczekiwany rezultat, który jest niemożliwy do osiągnięcia za pomocą standardowych narzędzi SAP lub uzyskanie podobnego wyniku wymusza czasochłonne analizy i posiłkowanie się narzędziami zewnętrznymi, jak MS Excel czy Calc.

Poprzez możliwość analizy cen w czasie, również w przyszłości, uzyskujemy możliwość planowania sprzedaży poszczegółnych produktów, co w dalszym etapie przyczyni się do zwiększenia efektywności sprzedaży (np. poprzez wprowadzenie korekt do wstępnej polityki cenowej) oraz docelowo zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa.

Narzędzie „od środka”

Wcześniejszy opis możliwości rozwiązania może sugerować, że jest to produkt skomplikowany, którego bez znajomości zaawansowanej konfiguracji użytkownik nie będzie w stanie używać. Nic bardziej mylnego.

Założeniem twórców rozwiązania, oprócz szerokich możliwości konfiguracji i dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników, było również maksymalne uproszczenie zarówno formularzy konfiguracyjnych, jak i samego narzędzia codziennego użytku. Dla twórców narzędzia, którzy przez wiele lat również byli użytkownikami systemu, intuicyjność rozwiązania oraz jego przejrzystość jest równie ważna, jak możliwości. Zastosowanie wymaga kilku kroków (zobacz schemat poniżej).

SNP Pricing for Profit – proces analizy cen krok po kroku

Ekran selekcji – tutaj użytkownik wprowadza parametry, na podstawie których zostanie przeprowadzona kalkulacja ceny. Oprócz danych obszaru zbytu i danych dotyczących materiału użytkownik może wybrać również wariant kalkulacji (uwzględnienie rabatu i podatków), jednostkę, w której mają zostać wyrażone ceny, a także profil danych wyjściowych (ALV, PLIK, PLIK + ALV).

Ekran selekcji SNP Pricing for Profit

Lista materiałów – jest to krok wewnętrzny, jednakże warto wspomnieć w tym miejscu o możliwościach konfiguracyjnych, jakie daje produkt. W podstawowej instalacji zostaje dostarczony wzorcowy szablon i procedura pobierania materiałów. Jeżeli z jakiegoś powodu wymagany jest niestandandardowy sposób pobrania materiałów, z pomocą przychodzą wspomniane pluginy.

W przypadku materiałów jest to WORK-PLUGIN – oznaczany kolejno WORK_XXX. To nic innego, jak napisany na indywidualne potrzeby klienta fragment kodu ABAP, tak aby selekcja listy materiałów do analizy była zgodna z jego życzeniami. Narzędzie wychodzi naprzeciw użyytkownikowi, tak aby za każdym razem nie musiał od nowa analizować list materiałów przez ekran selekcji, a miał na to gotową predefiniowaną procedurę, taką, która może również analizować dodatkowe Z-owe pola, często zawierające logikę procesową klienta. Tak napisany plugin lub pluginy są odpowiednio przypisywane do konkretnych celów już przez samego użytkownika w konfiguracji.

Ekran konfiguracji podstawowej

Uniwersalność rozwiązania daje użytkownikowi końcowemu jak najwięcej możliwości i narzędzi, jednocześnie nie narzucając jedynie słusznych i możliwych rozwiązań.

Obliczanie cen – w tym etapie następuje przetworzenie rekordów warunków cenowych, powiązania ich z materiałami oraz weryfikacją na dzień wyceny. Następnie wyznaczana jest cena końcowa oraz składowe tej ceny, na podstawie konfiguracji, w której klient decydował, jakie warunki cenowe go interesują, oraz jak mają być przetwarzane.

Ekran konfiguracji warunków cenowych

Podobnie jak w przypadku list materiałów, również tutaj klient ma wpływ na sposób wyliczania i może zdecydować o regułach kalkulacji. Przykładowo jeżeli sposób wyliczenia jakiejś ceny jest niestandardowy, do celów analizy ma być wyznaczony np. na podstawie innych reguł, jest możliwość zaimplementowania tego w ramach pluginów obliczających, tzw. CALC-PLUGIN.

Wyświetlenie rezultatu – w zależności od wybranych opcji wygenerowania rezultatu, klient otrzymuje wynik w postaci listy ALV i/lub pliku.

Rezultat analizy SNP Pricing for Profit w postaci ALV

Raport w postaci ALV jest przygotowany zgodnie z funkcjonalnością standardowych raportów SAP-ALV. Oznacza to, że w standardowy sposób możemy wykorzystać funkcjonalności sumowania (w tym sum pośrednich), dostosywania wyglądu do własnych potrzeb czy eksportu do formatów zewnętrznych.

Raport w postaci pliku jest przygotowany zgodnie z wcześniejszą definicją formatu oraz układu pliku przez użytkownika końcowego. Ma on wpływ zarówno na rodzaj danych pobieranych do pliku, jaki i ich układ (w tym nazwy własne nagłówka raportu).

Konfigurowanie raportu SNP Pricing for Profit w postaci pliku

Logowanie – każdy krok wyznaczania danych dla materiałów jest logowany. Pozwala to także na analizę pod kątem przetwarzania danych oraz ich liczby w systemie. Może się bowiem okazać, że narzędzie dostarczy informacji, które pozwolą na przeorganizowanie niektórych warunków cenowych, tak aby również wydajność systemu się polepszyła, jeżeli taki problem występuje.

SNP Pricing for Profit – przegląd logów programu

Krok w przód

Narzędzie pozwoli użytkownikowi na pełną analizę cen w zadanych przedziałach czasowych, analizę, która będzie miała realny wpływ na sprzedaż i wymierną korzyść finansową. Narzędzie agreguje w jednym miejscu dane związane z cenami materiałów, uwzględniając również podatki, rabaty czy zwyżki cen dla klientów.

Firmy, które korzystają z rozwiązania, są w stanie dokonać przeglądu tego, co oferują na co dzień swoim klientom, bez żmudnej i czasochłonnej analizy warunków cenowych standardowymi narzędziami SAP. Można powiedzieć, że ceny są na wyciągnięcie ręki.

Co na start

Decydując się na skorzystanie z rozwiąznia SNP Pricing for Profit, klient otrzymuje gotowe narzędzie ze standardowymi formułami wyznacznia list materiałów i przeliczania cen oraz gotowym narzędziem do konfiguracji rozwiązania zarówno pod kątem procesowym, jak i rezultatem wyjściowym (plik).

Do dyspozycji jest także możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi, o ile tylko są one w stanie komunikować się z SAP. Nawet jeżeli nie ma możliwości przygotowania pliku i jego formatu w sposób żądany przez klienta, dane można wygenerować do takiego formatu, który system analizujący klienta będzie bez problemu odczytywał.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00