PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Pięć najczęściej wymienianych problemów we współpracy z firmami wdrożeniowymi

Krótko o tym, co może zepsuć firma wdrożeniowa

Udostępnij
Drukuj:
 

Zła organizacja przedsięwzięcia wdrożeniowego

Jednym z warunków powodzenia wdrożenia jest prowadzenie przedsięwzięcia według z góry ustalonej metodyki wdrożeniowej. Metodyka określa organizację projektu, precyzuje kolejność działań, a także ich produkty (tzw. kamienie milowe). Dzięki możliwości weryfikacji produktów poszczególnych faz wdrożenia, klient może kontrolować postępy procesu wdrożenia.

Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP jest przedsięwzięciem złożonym, dotyczącym wielu obszarów przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne są działania koordynujące pracę poszczególnych zespołów wdrożeniowych (np. finansów, sprzedaży, zaopatrzenia), leżące przede wszystkim w gestii zarządzającego przedsięwzięciem (kierownika projektu).

Tymczasem zdarza się, że w celu obniżenia kosztów wdrożenia firma wdrożeniowa ogranicza budżet przeznaczony na zarządzanie projektem i koordynację działań wdrożeniowych poszczególnych części systemu. Często też firmy wdrożeniowe nie mają doświadczenia w samodzielnej organizacji dużych przedsięwzięć.

Oba czynniki zwiększają ryzyko niepowodzenia wdrożenia, a także mogą przyczynić się do wydłużenia jego czasu i wzrostu kosztów.

Słaba znajomość polskiej specyfiki prawnej

Dotyczy to przede wszystkim tzw. konsultantów korporacyjnych – pracowników międzynarodowych korporacji, którzy wdrażają system w oddziałach firmy w różnych krajach.

Niejednokrotnie rezultatem takiego wdrożenia (tzw. roll-outu) jest system niezgodny z polskimi wymaganiami rachunkowymi (a więc sprzeczny z polskim prawem), nie uwzględniający potrzeb polskiej spółki koncernu, a jedynie potrzeby związane z raportowaniem do centrali koncernu.

Często podczas takich wdrożeń korporacyjnych nie szkoli się (lub szkoli się niedostatecznie) użytkowników systemu, nie przygotowuje się jakiejkolwiek dokumentacji dla użytkowników.

Użytkownicy niechętnie korzystają z systemu, nieprzystającego do ich wymagań lub wręcz nie potrafią go wykorzystywać. Czas i pieniądze, włożone we wdrożenie korporacyjne, idą na marne. System nie działa tak jak powinien, nie rozwiązano żadnego żywotnego interesu polskiej firmy, a napięcia na linii firma w Polsce – centrala narastają.

Niedostateczna dbałość o transfer wiedzy

Zadaniem firmy wdrożeniowej jest taka edukacja pracowników klienta, aby po zakończeniu wdrożenia byli oni w stanie samodzielnie użytkować system.

Niedostateczna ilość szkoleń, nieprzekazywanie podczas wdrożenia pełnej wiedzy o funkcjonowaniu systemu, fakt iż wiele firm, by zdobyć klienta, w przedstawianej ofercie zmniejsza budżet przeznaczony na szkolenia – mszczą się zazwyczaj już po zakończeniu wdrożenia.

Skutki tych „oszczędności” mogą być dwojakie: konieczność zakupu dodatkowych konsultacji zewnętrznych, gdy pracownicy nie są w stanie rozwiązać problemu samodzielnie, bądź duże wydatki na kolejne, nieplanowane wcześniej szkolenia pracowników. 

Za mało dbałości o dokumentację wdrożeniową

Dokumentacja wdrożeniowa, instrukcje użytkowników – to po szkoleniach kolejne elementy warunkujące samodzielność pracowników w pracy z systemem po zakończeniu wdrożenia. Dokumentacja ma na celu umożliwić samodzielne rozwiązanie problemów, związanych z funkcjonowaniem systemu, bez konieczności wzywania konsultantów z zewnątrz.

Jeśli pracownicy nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać choć części problemów, stwarza to konieczność zakupu dodatkowych, nieplanowanych konsultacji zewnętrznych.

Niedostateczna liczba doświadczonych konsultantów

Firma wdrożeniowa, posiadająca zaledwie kilku czy, w przypadku dużego systemu ERP, nawet kilkunastoosobowy zespół doświadczonych konsultantów, nie jest w stanie realnie zagwarantować bezpieczeństwa przedsięwzięcia.

Różne sytuacje – odejścia konsultantów, choroby, urlopy i inne wypadki losowe,  mogą tym więcej zagrażać bezpieczeństwu wdrożenia, im mniejszy jest zespół konsultantów firmy wdrożeniowej.

W przypadku dużego zespołu doświadczonych konsultantów nie ma problemu z zastępstwem niedostępnej osoby.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00