PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Planowanie kosztów osobowych w mySAP HR

Dla menedżerów zarządzających kosztami jednostek

Udostępnij
Drukuj:
Funkcjonalność Planowania kosztów osobowych jest narzędziem SAP dedykowanym menedżerom, którzy zarządzają kosztami podległych im jednostek organizacyjnych.
 

Planując budżety (wynagrodzeń, kosztów socjalnych, szkoleń itp.) na kolejne okresy, menedżer opiera się najczęściej na rozliczeniach z poprzednich okresów. Pojawia się potrzeba narzędzia, które realizowałoby analizę kosztów na podstawie danych rzeczywistych (np. wyniki list płac) i planowanych (np. planowany budżet nagród).

Poniżej przedstawiamy krótki opis podstawowych funkcjonalności Planowania kosztów osobowych w SAP.

Wymagania

Warunkiem koniecznym dla uruchomienia funkcjonalności Planowania kosztów osobowych jest zdefiniowana w systemie struktura organizacyjna wraz z przypisaniami do miejsc powstawania kosztów. Na podstawie tych danych można już realizować scenariusze planowania.

W przypadku potrzeby planowania w oparciu o wynagrodzenie podstawowe lub wyniki list płac wymaganiem jest wdrożenie modułów Administracji Kadrami i Rozliczania list płac.

Powyższe warunki są najczęściej spełnione przez wszystkie firmy, które zdecydowały się na wdrożenie mySAP HR w podstawowym zakresie (Administracja Kadrami i Rozliczanie list płac).

W przypadku, gdy plany mają być widoczne w module Controllingu, wymagane jest uruchomienie funkcjonalności planowania kosztów w module CO.

Typy planów

Użytkownik ma do dyspozycji 3 scenariusze planowania kosztów:

 • planowanie na podstawie przewidywanych kosztów dla obiektów struktury organizacyjnej,
 • planowanie na podstawie wynagrodzenia podstawowego pracowników,
 • planowanie na podstawie wyników list płac.

Planowanie w oparciu o przewidywane koszty

Ten typ planowania jest wykorzystywany najczęściej, gdy firma nie wdrożyła funkcjonalności Administracji kadrami i Rozliczania list płac. Scenariusze planowania buduje się w oparciu o tzw. przewidywane koszty.

Z każdym z elementów struktury organizacyjnej (jednostka organizacyjna, stanowisko, miejsce pracy, stanowisko itp.) można skojarzyć standardowo do 7 składników kosztów (istnieje możliwość rozszerzenia do dowolnej liczby składników). Przykładowo, składnikiem może być planowany koszt szkoleń dla danej jednostki organizacyjnej lub planowane wynagrodzenie dla stanowiska. W planowaniu można uwzględnić również wakujące stanowiska.

Planowanie w oparciu o wynagrodzenie podstawowe

Planowanie to wykorzystywane jest najczęściej w przypadku, gdy nie interesuje nas taka szczegółowość, jaką dają nam wyniki list płac lub gdy realizujemy specjalne scenariusze, np. tworzymy scenariusz dla kosztów osobowych według średniej rynkowej wyceny stanowisk, by porównać go z rozkładem kosztów dla wynagrodzeń przyjętych w firmie.

W tego typu scenariuszu system analizuje wynagrodzenia podstawowe pracowników (angażowi) i ewentualnie koszty wakatów.

Planowanie w oparciu o wyniki list płac

Dostępne są tutaj dwa warianty tego scenariusza: planowanie w oparciu o rzeczywiste wyniki list płac (już rozliczone listy), oraz planowanie w oparciu o symulację list płac.

Takie typy scenariuszy dają największą dokładność planów (ewent. różnice wynikają z nieznajomości przyszłych zdarzeń, np. liczby nadgodzin w przyszłości itp. i ich ekstrapolacji na podst. przeszłości).

Jeśli okres planowania jest różny od okresu rozliczenia, system przelicza proporcjonalnie wyniki.

Porównywanie scenariuszy

Właśnie w porównywaniu różnych scenariuszy widzimy największą zaletę planowania. Przykładowo porównywane mogą być:

 • scenariusz rzeczywisty z rynkowym – w celu uzyskania informacji o tym, jak wyglądają koszty rzeczywiste z kosztami przy założeniu rynkowych wynagrodzeń;
 • scenariusz rzeczywisty ze scenariuszem dla innego planu organizacyjnego (po zmianach organizacyjnych w firmie);
 • scenariusz rzeczywisty ze scenariuszem z podwyższonymi kosztami (np. po realizacji podwyżek, wzrostu kosztów szkoleń itp.).

Integracja z modułem Controllingu

Niezależnie od przyjętego scenariusza (planowanie na podstawie wynagrodzenia podstawowego, przewidywanych kosztów czy wyników list płac), plan może zostać automatycznie przeniesiony do komponentu planowania kosztów w CO. W ten sposób można raportować odchylenia kosztów rzeczywistych od kosztów planowanych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00