PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Platforma IBM iSeries dla systemów SAP

AS w talii

Udostępnij
Drukuj:
Platforma IBM iSeries, znana też jako AS/400, stanowi wysoce zintegrowane środowisko obejmujące system operacyjny, bazę danych, oprogramowanie oraz narzędzia zarządzania danymi. Ciągle rozwijana, często wykorzystywana jest jako fundament rozwiązań bazodanowych oraz komunikacyjnych, w którym możliwe jest równoczesne funkcjonowanie rozwiązań branżowych, systemów klasy ERP, środowisk portalowych oraz wielu innych.
 

Od nowoczesnych systemów informatycznych wymaga się wysokiej niezawodności, dostępności i zdolności do świadczenia usług. Wszystkie główne komponenty sprzętu i oprogramowania muszą odznaczać się wysoką redundancją wspieraną przez narzędzia monitorujące, diagnostyczne oraz izolujące usterki. Przy tak dobranej talii systemów często okazuje się, że znajduje się w niej jakiś „AS”.

Architektura platformy IBM System i

IBM w materiałach informacyjnych chwali się, że dostępność platformy IBM iSeries, wcześniej znanej jako AS/400, w skali roku sięga 99,98%. Tak wysoki poziom w przypadku systemów i nie jest niczym zaskakującym po wielu latach pracy nad rozwojem platformy. Jej pierwowzór – System/36 – został przedstawiony w 1978 r., a pierwszy system znany jako AS/400 pojawił się w roku 1988. Podczas tych wszystkich lat platforma sprzętowa ewaluowała, bazując na kolejnych procesorach generacji Power, zachowując przy tym pełną kompatybilności oprogramowania opartego na interfejsie niezależności technologicznej (Technology Independent Machine Interface, TIMI).

Mechanizm ten, działając na zasadach podobnych do wirtualnej maszyny Javy, izoluje kod systemu operacyjnego, a tym samym aplikacji od warstwy sprzętowej. Taka architektura gwarantuje stabilność procesów, a bliskość TIMI i warstwy sprzętowej zapewnia wydajność, jaka w ramach maszyn wirtualnych pozostaje jedynie życzeniem.

Same procesory Power przygotowane są do pracy przy bardzo dużych obciążeniach, a funkcja przydzielania kilku partycji logicznych dla jednego procesora gwarantuje, że można taką utylizację otrzymać. Sam producent podaje kilka czynników wyróżniających platformę IBM System i wśród innych systemów:

 • sprzęt, system operacyjny, baza danych, mechanizmy bezpieczeństwa i kopii zapasowych, oprogramowanie WebSphere – dostarczane jako jedno rozwiązanie, od jednego dostawcy;
 • skalowalność – ścieżka rozbudowy infrastruktury gwarantuje dostępność kluczowych aplikacji, nawet w okresie szybkiego rozwoju firmy, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową;
 • bezpieczeństwo – gwarantowane w ramach całego rozwiązania. IBM odpowiada zarówno za dostępność sprzętu, jak i za poprawność działania i komunikacji na poziomie systemu operacyjnego i warstwy pośredniej;
 • mechanizm dostępu do przestrzeni dyskowej – zaimplementowany mechanizm Single Level Storage umożliwia podłączenie setek terabajtów przestrzeni dyskowej (do 381 w największych modelach) jako przestrzeni wewnętrznej, do której system operacyjny ma szybki i gwarantowany dostęp. Przestrzenią tą automatycznie zarządzają funkcje zaszyte w systemie operacyjnym;
 • otwarta platforma – w ramach tego środowiska możliwe jest uruchamianie wielu systemów operacyjnych (z wykorzystaniem partycji logicznych). IBM System i jest przygotowany do zastosowań konsolidacyjnych;
 • dynamiczne przydzielanie zasobów – mechanizm wirtualizacji zaimplementowany na niskim poziomie gwarantuje wydajność pracy poszczególnych partycji oraz dostarcza funkcjonalność przenoszenia zasobów (moc obliczeniowa procesora, pamięć RAM) pomiędzy nimi;
 • kompleksowość rozwiązań – zarówno IBM, jaki i niezależni dostawcy oprogramowania oferują szeroką gamę rozwiązań pracujących na platformie. Rozwiązania te, wykorzystując mechanizmy oferowane w ramach IBM System i, tworzą specjalizowane rozwiązania branżowe oraz niezawodne środowiska aplikacyjne.

Zalety tego rozwiązania uzupełnia wbudowanie mechanizmów składowania danych na najniższym poziomie. Zintegrowana z systemem operacyjnym relacyjna baza danych DB2 udostępnia szybki i bezpieczny dostęp do danych wymaganych przez aplikacje biznesowe. Niski poziom integracji sprawia, że mechanizm składowania jest prosty w użyciu i zarządzaniu, przy czym zapewnia wszystkie dostępne funkcjonalności znane z innych relacyjnych baz danych, jak triggery, procedury składowane, dynamiczne indeksowanie bitmapowe.

DB2 UDB w pełni wspiera pełen zakres różnego typu aplikacji bazujących na danych, od prostych dostarczycieli danych do rozwiązań opartych na technologiach klient/serwer czy Business Intelligence.

SAP na platformie i

SAP jako producent wysokiej klasy oprogramowania wspierającego wszystkie procesy biznesowe, dostarcza swoje rozwiązania na kilka platform systemowych i bazodanowych. Jednym z certyfikowanych przez SAP jest IBM System i. W ramach SAP Business Suite oferowane jest zestaw aplikacji korzystających ze zintegrowanej relacyjnej bazy danych, mechanizmów bezpieczeństwa, Web serwisów oraz pozostałych mechanizmów systemu operacyjnego, jak storage czy sieć.

Pierwsza wersja systemu SAP R/3 Enterprise Resource Planning na platformę IBM została dostarczona w roku 1995. Od tego momentu wszystkie kolejne wersje aplikacji SAP dostępne są dla systemu i, łącznie z nowymi funkcjonalnościami bazującymi na SAP Netweaver ABAP oraz Java.

Rozwiązanie IBM PowerVM w pełni wykorzystuje mechanizmy dynamicznych logicznych partycji (LPAR), pozwalających na podzielenie zasobów pojedynczej fizycznej maszyny na kilka systemów logicznych. Zasoby sprzętowe mogą być przydzielane w sposób statyczny lub dynamiczny. Użycie LPAR w środowisku SAP jest mechanizmem bardzo efektywnym, pozwalającym w możliwie najlepszy sposób zutylizować posiadane zasoby.

Dwie partycje LPAR na jednej fizycznej maszynie

Innym z mechanizmów z powodzeniem wykorzystywanym przez środowisko SAP jest zaimplementowana funkcjonalność zarządzania zasobami. W ten sposób system SAP uruchamiany jest we własnym podsystemie izolującym go od innych działających systemów SAP lub non-SAP w obrębie jednego systemu operacyjnego. Jest to funkcjonalność dostępna tylko w systemach IBM i.

Koncepcja działania opiera się na zasadzie zadań, które mają dostęp do pewnych wydzielonych pól zasobów dedykowanych od obsługi np. stacka ABAP oraz oddzielnie stacka Java. Każdy z wymienionych stacków w zdecydowanie różny sposób gospodaruje zasobami. Wykorzystanie mechanizmów dostarczanych przez system i do separacji gwarantuje brak wzajemnego wpływu, a tym samym niezawodność i skalowalność.

Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę we współczesnych środowiskach informatycznych jest bezpieczeństwo danych oraz duża dostępność zapewniająca ciągłość pracy. Rozwiązanie IBM we wspomnianych obszarach mocno wspiera aplikacje SAP. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych w środowisku AS/400 jest bardzo proste i efektywne.

Przełączanie iASP między serwerami

Dane gromadzone na taśmie można wykorzystać do wykonywania kopii całego systemu, jak również do zasilania danymi systemu zapewnienia jakości. Poprawne wykonanie sprowadza się do wykorzystania metody save/restore dostarczanej w ramach systemu i.

Zapewnienie wysokiej dostępności oraz niezawodności aplikacji SAP jest wspierane przez rozwiązanie IBM PowerHA iASP. Wysoka dostępność zapewniona jest przez gromadzenie danych na zewnętrznej przestrzeni dyskowej, która przełączana jest dynamicznie pomiędzy systemami w przypadku wystąpienia awarii jednego z nich. Mechanizm independent auxiliary storage pool (iASP) pozwala na zgromadzenie kilku zestawów dysków, które mogą być dynamicznie konfigurowane, dodawane i usuwane. Nowo instalowane systemy SAP mogę być bezpośrednio instalowane na iASP, starsze można przenieść z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez SAP.

Przełączanie iASP między serwerami

Opisany powyżej model zapewnia niestety tylko przywrócenie sprawności systemu w ciągu kilku minut, nie chroni natomiast danych przed utratą w przypadku awarii systemu dyskowego. IBM w nowych systemach i rozwija technologię HA, nazywaną Geographic Mirroring oraz Metro/Global Mirroring. Obie wykorzystują wspierany przez system operacyjny mechanizm independent auxiliary storage pool. Każdy z systemów posiada własny iASP. Dane pomiędzy tymi podsystemami dyskowymi są replikowane.

Przesyłanie odbywa się wykorzystaniem połączenia sieciowego TCP/IP, co pozwala umieszczać systemy w odległych lokalizacjach geograficznych. Transmisja segmentów danych może odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny. W pierwszym wypadku zadanie zapisu na pierwszym serwerze czeka na potwierdzenie poprawnego zapisu na drugim serwerze. W takim wypadku praca systemu jest silnie uzależniona od przepustowości łącza używanego w procesie. W drugim przypadku zadanie zapisu kontynuuje pracę zaraz po potwierdzeniu odbioru segmentu danych przez drugi serwer, bez konieczności oczekiwania na ich zapis.

Metro/Global Mirroring działa w identyczny sposób co Geographic Mirroring z tą różnicą, że dane przechowywane są przez zewnętrzne urządzenie dyskowe. Nie skutkuje to dodatkowym obciążeniem procesora podczas procesu kopiowania danych.

Oba rozwiązania umożliwiają podniesienie zapasowego systemu w kilka minut, bez konieczności wykonywania czasochłonnych czynności restore.

Geograficzny mirroring: replikacja segmentów danych

Elastyczny system i

Wykorzystując mechanizmy dostarczane przez obu producentów oprogramowania IBM oraz SAP, możemy zbudować środowisko zapewniające wysoką wydajność, skalowalność, a przede wszystkim niezawodność. W praktyce efektywne wykorzystanie dostarczonych mechanizmów otwiera możliwości niedostępne dla innych systemów.

Wykorzystując funkcjonalność save/restore oraz narzędzia SAP do tworzenia systemu, w szybki i efektywny sposób możemy przenieść nasze rozwiązanie na inny, nowy serwer i. Pełna kompatybilność i przenoszalność aplikacyjna pozwala odtworzyć system na platformie i7, mimo że pierwotnie był on zainstalowany na platformie i5. Nie wymaga to żadnych dodatkowych czynności aplikacyjnych, poza oczywiście spełnieniem wymagań w obszarze wersji jądra oraz komponentów systemu SAP. Wspomniany mechanizm z powodzeniem był wykorzystywany podczas prac migracyjnych w środowiskach klientów.

Wszystkie wspomniane funkcjonalności, niezawodność i łatwość implementacji systemu oraz późniejszej jego administracji pozwala rekomendować IBM System i jako platformę dla rozwiązań dostarczanych przez SAP. Warto również rozważyć możliwości konsolidacji rozwiązań z wykorzystaniem wspomnianej platformy.

Wydajność zapewniana przez nową generację procesorów Power7 czyni rozwiązanie IBM doskonałą platformą do migracji z rozproszonego środowiska opartego na procesorach Intel. IBM System i postrzegany jest jako system dostarczający odpowiedniej wydajności koniecznej do hostowania wymagających wysokiej wydajności aplikacji SAP. Wraz ze zintegrowaną bazą DB2 platforma IBM stanowi również alternatywę, jeśli chodzi o koszty całkowite przedsięwzięcia, eliminując koszt zakupu licencji dla bazy wymaganej w wypadku innego producenta.

IBM Power i w Centrum Outsourcingowym SNP
SNP realizowało wiele projektów wdrożenia i upgrade’ów SAP w oparciu o systemy IBM Power i. Dysponujemy również dużą wiedzą  i doświadczeniami związanymi z pracami migracyjnymi SAP z wykorzystaniem platformy iSeries. W projektach prowadzonych przez SNP  z powodzeniem wykorzystywane są rozwiązania wysokiej dostępności IBM PowerHA Geographic Mirroring. Zespół konsultantów Centrum Outsourcingowego SNP o dużych kompetencjach i doświadczeni realizuje usługi zdalnej administracji i wsparcia administratora dla środowisk SAP pracujących na platformie  IBM Power i.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00