Projekty w BeeOffice: koszty i czas pod kontrolą | SNP Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Projekty w BeeOffice: koszty i czas pod kontrolą

Od kalendarza do rozliczenia projektu

Udostępnij
Drukuj:
Dostępne w BeeOffice funkcje wszechstronnie wspierają zarządzanie przedsięwzięciami dowolnego typu. Osoby odpowiedzialne za planowanie i rozliczanie prac (np. szefowie zespołów, kontrolerzy finansowi) docenią możliwość błyskawicznego ustalenia czasu i kosztów poświęconych na poszczególne zadania. Natomiast kierownik projektu szybko zidentyfikuje osoby w organizacji, które mają właściwy profil kompetencji i czas, żeby dołączyć do nowego przedsięwzięcia.
 

Terminarz

Większość osób korzysta z kalendarzy – takich jak Outlook, Lotus Notes czy Google – do planowania codziennej pracy, np. terminów i miejsc spotkań. Narzędzia te są wygodne z punktu widzenia pojedynczego pracownika, lecz mają jedno ograniczenie: trudno raportować z nich sumę czasu poświęconego przez cały zespół na konkretne zadania/projekty. Nawet jeśli uzyskamy dostęp do wszystkich kalendarzy (zlokalizowanych np. na firmowym serwerze), to jedna osoba oznaczy projekt „CRM”, inna „wdrożenie CRM”, a inna po prostu wpisze: „udział we wdrożeniu”.

Terminarz BeeOffice nie ma na celu całkowitego zastąpienia osobistych kalendarzy (takich jak np. Outlook), lecz udostępnia mechanizm prostego rejestrowania czasu pracy, aby później dostarczyć informację dla kierownika projektu lub innych osób zarządzających: ile godzin rozliczyć na poszczególne zadania/projekty wewnętrzne lub klientów zewnętrznych (w przypadku firmy usługowej).

Wprowadzenie nowej aktywności do terminarza rozpoczyna się zawsze od wybrania grupy zadań i zadania w ramach tej grupy, a następnie wprowadzenia czasu poświęconego w danym dniu na ten rodzaj prac. W ramach poszczególnych zadań można ustawić ograniczenia, np. daty od –  do, kiedy można na nie rejestrować czas pracy lub listy osób uprawnionych do rejestrowania czasu na dany projekt.

Terminarz pozwala wprowadzić wiele informacji dodatkowych (rodzaj aktywności, opis, inne pola), lecz nie są one wymagane – szczegółowość raportowania dostosowujemy do potrzeb organizacji.

Terminarz: proste rejestrowanie czasu pracy w podziale na projekty/zadania

Pracownicy – kompetencje

Kartoteka pracowników w BeeOffice pozwala rejestrować szeroki i zróżnicowany zakres danych – zależnie od potrzeb organizacji. Informacje te mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji lub przenoszone interfejsami z innych systemów.

Jeden z rodzajów informacji to katalog kompetencji – definiowany dowolnie przez organizację, wraz z terminem uzyskania i aktualnym poziomem kompetencji (np. zaawansowanie języka). W przypadku kompetencji potwierdzonych zaświadczeniami można przechowywać też ich skany oraz terminy ważności, jeśli są to uprawnienia nadane na czas określony.

Katalog kompetencji pracowników

Rezerwowanie czasu osób do projektów

Terminarz (opisany wcześniej) może dać operacyjny wgląd w szczegóły zadań i miejsca pracy każdej osoby w danym dniu. Podczas planowania większych przedsięwzięć (kilka-kilkanaście osób, czas trwania kilka miesięcy lub dłużej) potrzebne jest też bardziej strategiczne spojrzenie. Często w projekt są zaangażowane osoby o różnych kompetencjach, pochodzące z różnych zespołów (przydzielane przez różnych menedżerów liniowych). Typowa jest sytuacja, kiedy pracownik jest zaangażowany w wiele projektów na raz. Z połączenia tych zależności powstaje wielowymiarowa macierz kto/gdzie/na jak długo jest przyporządkowany. Nie musimy dodawać, że oczywiście harmonogramy projektów są… zmienne w czasie, więc każda ewidencja tych informacji musi pozwalać na szybką aktualizację zmieniającego się zapotrzebowania na osoby o różnych specjalnościach i kompetencjach do poszczególnych przedsięwzięć.

Terminarz: proste rejestrowanie czasu pracy w podziale na projekty/zadania

Obszar ten jest wspierany przez narzędzie Zapotrzebowania/Alokacje dniBeeOffice. Z jednej strony kierownicy projektu wprowadzają swój „popyt” na osoby z poszczególnymi specjalnościami, z dokładnością do liczby dni w kolejnych miesiącach. Z drugiej strony menedżerowie poszczególnych zespołów przedstawiają „podaż” swoich specjalistów i deklarują ich przypisania do projektów.

Rezerwacja czasu poszczególnych osób do projektu

Rezerwacje innych zasobów do projektu

Projekty często korzystają z różnych współdzielonych zasobów firmy. Od salek konferencyjnych, rzutników, przez samochody firmowe, po bardziej wyspecjalizowany sprzęt lub licencje na oprogramowanie.

BeeOffice wspiera zespoły projektowe w rezerwowaniu tych zasobów, przedstawiając przejrzysty widok „kalendarza zasobów”. Raporty rezerwacji pozwalają osobie odpowiedzialnej za dany zasób ocenić, czy jest on racjonalnie wykorzystywany, czy może przeciążony (i zaplanować nowy zakup).

Rezerwacja zasobów na potrzeby projektu

Zatwierdzanie zakupów związanych z projektem

Moduł zapotrzebowań zakupu można wykorzystać do zatwierdzania dowolnego rodzaju kosztów w firmie. Kategorie zakupów, katalogi produktów oraz ścieżki zatwierdzania można zdefiniować zależnie od ustalonych w organizacji procedur akceptacji kosztów. W kontekście zarządzania projektami warto wspomnieć, że każdy zakup może być przypisany do projektu lub podzielony kluczem procentowym na kilka projektów (używamy tutaj tych samych grup zadań i zadań, które są kluczem raportowania czasu pracy, wspomnianym w sekcji nt. Terminarza).

Przejrzyste zatwierdzanie i raportowanie dodatkowych zakupów związanych z projektem

Planowanie i rozliczanie podróży związanych z projektem

Podobnie jak w przypadku Terminarza i Zapotrzebowań zakupów, koszty wprowadzone na rozliczeniu podróży służbowej mogą być alokowane na projekty (w całości lub częściowo).

Przejrzyste zatwierdzanie i raportowanie delegacji

Obsługa zgłoszeń serwisowych (Service Desk)

W trakcie większości projektów lub bezpośrednio po ich zakończeniu powstaje potrzeba ewidencji różnego rodzaju zgłoszeń serwisowych. Mogą być to na przykład uwagi z testów nowej aplikacji – zebrane od uczestników testu i konieczne do rozwiązania przed startem produkcyjnym nowego systemu. Z kolei po uruchomieniu nowego rozwiązania zbieramy bieżące zapytania i zgłoszenia od użytkowników, które również wymagają sprawnej obsługi (w ramach wsparcia gwarancyjnego lub serwisu rozwiązania).

Można rozpocząć prowadzenie takich rejestrów w arkuszu kalkulacyjnym i komunikować się mailowo z użytkownikami, lecz takie rozwiązania przestają się „skalować” powyżej kilku osób zaangażowanych w projekt. Wprowadzenie narzędzia typu Service Desk pozwala uporządkować komunikację, zmniejszyć liczbę zapytań krążących telefonicznie lub mailowo („Jaki jest status mojego zgłoszenia z wtorku?”), zautomatyzować śledzenie i raportowanie poziomu obsługi (np. definicja SLA zależnego od priorytetu zgłoszenia i automatyczne alerty po jego przekroczeniu).

BeeOffice oferuje rozbudowany i elastyczny moduł Service Desk, który odpowiada na tę potrzebę organizacji projektowych.

BeeOffice Service Desk: prosta i skuteczna komunikacja zgłoszeń serwisowych pomiędzy uczestnikami projektu lub użytkownikami rozwiązania a zespołem wsparcia

Projekty w BeeOffice a integracja z SAP

BeeOffice wspiera planowanie oraz rejestrowanie rzeczywistych kosztów projektów (takich jak poświęcony czas pracy oraz inne nakłady), lecz nie zastępuje systemów finansowych i kontrolingowych przedsiębiorstwa. Wszystkie rodzaje informacji opisanych w artykule mogą być synchronizowane z innymi systemami, np. SAP ERP lub CRM. Interfejsy w kierunku „do BeeOffice” to zazwyczaj: dane pracowników (z SAP HR) oraz lista zadań (np. zlecenia kontrolingowe z modułu CO lub projekty z SAP PS). Natomiast w drugą stronę BeeOffice może przesyłać dane o rzeczywistych kosztach – jako rozrachunki działań do SAP PS lub inne księgowania kosztów, jak rozliczenie delegacji – bezpośrednio do SAP FI.

Jeśli skala działalności projektowej obsługiwanej w BeeOffice jest duża, dzięki integracji systemów unikamy potrzeby podwójnego wprowadzania tych samych danych. Integracja może być oparta na web services lub transferze danych w plikach, zależnie od preferencji użytkowników.

Biuro Projektów SNP

W Biurze Projektów SNP wykorzystujemy grupę funkcji BeeOffice do zarządzania projektami, które realizujemy u naszych klientów. W tym wypadku nie mamy do czynienia z obsługą procesów administracyjno-biurowych, ale z główną działalnością biznesową SNP: prowadzeniem prac projektowych dla klientów. Zaletą z wykorzystania w tym celu jednego narzędzia jest integracja informacji z różnych obszarów, np. planowania konsultacji, monitorowania przychodów czy rozliczania podróży służbowych.
BeeOffice wspiera zarządzanie portfelem projektów w dwóch podstawowych wymiarach: planowania strategicznego (konsultanci, zasoby) oraz nadzoru operacyjnego (monitoring, rozliczenia). W tych procesach uczestniczą kierownicy projektów, liderzy zespołów wdrożeniowych i serwisowych, konsultanci a także pracownicy administracji.
Moduł Biuro Projektów stanowi także jedno z ważnych źródeł informacji kontrolingowej. Informacje strategiczne i dane operacyjne pozwalają monitorować i oceniać przebieg projektu oraz prognozować jego rentowność.
Michał Jasiński, Kierownik Biura Projektów, SNP Poland

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00