PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Rozwiązania kadrowo-płacowe w roll-oucie SAP

SAP HR po polsku

Udostępnij
Drukuj:
Inaczej niż w pozostałych obszarach SAP, przeniesienie rozwiązań korporacyjnych SAP w obszarze kadrowo-płacowym do polskiego oddziału bardziej przypomina „tradycyjne” wdrożenie niż roll-out. Efektem prawidłowo przeprowadzonego projektu powinien być system działający zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i jednocześnie dostosowany do korporacyjnych wymagań raportowania.
 

Siła rozwiązań dostarczanych przez SAP AG polega na ich uniwersalności. Decydując się na oprogramowanie SAP, firma otrzymuje możliwość skorzystania z najlepszych praktyk, na których oparto narzędzia informatyczne wykorzystywane pod każdą szerokością geograficzną.

Są jednak obszary, w których ta uniwersalność nie jest w pełni możliwa do zastosowania. Każdy kraj ma specyficzne uregulowania prawne, podatkowe itd. To dlatego integralną częścią projektów SAP typu roll-out jest dostosowanie przenoszonego rozwiązania korporacyjnego na przykład w zakresie finansów do lokalnych przepisów prawnych.

SAP HR w 54 wersjach narodowych

W jeszcze większym stopniu specyfika dotyczy rozwiązań SAP obsługujących tzw. „twardy” HR – administrację kadrami, naliczanie listy płac. O różnicach pomiędzy poszczególnymi krajami świadczy fakt, że SAP AG – oprócz dostarczania tzw. międzynarodowej wersji systemu – przygotowuje dla każdego kraju z osobna lokalną wersję rozwiązań kadrowo-płacowych.

Polska wersja jest obecnie jedną z 54 dostępnych. W zakresie modułu payrollu (rozliczania listy płac) dla polskiej wersji przygotowano od podstaw 25 dedykowanych funkcji, tyleż operacji oraz około 100 nowych programów.

Standardy korporacyjne SAP (common templates) w zakresie HR opierają się przeważnie na wersji międzynarodowej. Jednak wspomniane bogactwo dedykowanych dla Polski rozwiązań SAP HR świadczy, że nie jest możliwe proste przeniesienie koncernowego common template do Polski, nawet jeśli korporacja zamierza poświęcić nieco czasu na dostosowanie systemu do polskiego prawa.

Jeśli system ma działać zgodnie z prawem, jego wprowadzenie musi być oparte na polskiej wersji SAP HR. Oznacza to, że w zakresie „twardego” HR projekt będzie bardziej przypominał klasyczne wdrożenie (z elementami dostosowania do standardów korporacyjnych) niż rollout (przeniesienie template z dostosowaniem do polskiego prawa).

Przede wszystkim lokalnie

W dużych, międzynarodowych firmach roll-outy SAP są zwykle realizowane przez wewnętrzny zespół wdrożeniowy, często wspierany przez partnera wdrożeniowego współpracującego z centralą korporacji. W takim wypadku pojawia się istotna kwestia, czy specjaliści SAP z centrali będą w stanie wdrożyć polską wersję SAP HR – zawierającą tyle specyficznych dla Polski rozwiązań, które osobie z innego kraju trudno jest zrozumieć, nie mówiąc o ich konfiguracji w systemie.

Newralgiczne obszary to raportowanie do ZUS (szczególnie skomplikowane przypadki w zakresie świadczeń płatnych z ZUS – chorobowe, zasiłki), a także do US i GUS. Odzwierciedlenie wymagań polskiego ustawodawstwa w systemie, w tym zamodelowanie regulaminu wynagradzania, jest konieczne, by użytkownicy mogli pracować sprawnie i zgodnie z prawem prowadzić obsługę kadrową pracowników.

Wszystko to wymaga zaangażowania w roll-out SAP HR zewnętrznych specjalistów ze znajomością polskiej wersji SAP HR, polskich przepisów prawnych – a najlepiej jeszcze dodatkowo – z doświadczeniem w podobnych projektach, w których wykorzystywano korporacyjne standardy SAP.

W przekonaniu korporacyjnego kierownictwa projektu, że warto takich specjalistów zaangażować, pomocne może być przedstawienie przykładów meandrów polskiego prawa – pozwoli to wzmocnić przekaz, że sama umiejętność konfiguracji SAP nie wystarczy, a przydatna jest też obszerna wiedza z zakresu polskiego prawa pracy. W dalszej części artykułu prezentujemy kilka obszarów, w których wsparcie polskich konsultantów HR okazuje się po prostu konieczne.

Meandry polskiego prawa

Dobry przykład to rozwiązanie do naliczania staży i urlopów na podstawie Kodeksu pracy, dział 7 – Urlopy pracownicze. Poprawnie skonfigurowany SAP na podstawie zarejestrowanych informacji m.in. o poprzednim pracodawcy i wykształceniu odpowiednio nalicza lata stażu każdego pracownika i na tej podstawie automatycznie generuje wymiar urlopu wypoczynkowego.

Mechanizm działa o tyle poprawnie, że rejestracja konkretnych nieobecności powoduje zmniejszanie limitu. Kontrolowany jest także limit urlopu na żądanie w danym roku, jak i data ważności każdego limitu.

Polskie rozwiązanie zapewnia także obsługę generacji limitów zasiłkowych specyficznych dla naszego kraju (wg Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), to jest opieka nad dzieckiem, opieka nad członkiem rodziny czy zwolnienie na opiekę wg art. 188 Kodeksu pracy. Podczas generacji limitów jest uwzględniana ich wartość wykorzystana u poprzedniego pracodawcy. Dodatkowo system kontroluje wiek dziecka (do lat 14).

W zakresie „twardego” HR projekt będzie bardziej przypominał klasyczne wdrożenie (z elementami dostosowania do standardów korporacyjnych) niż roll-out (przeniesienie template z dostosowaniem do polskiego prawa)

Została też wprowadzona obsługa dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niepełnosprawnych, która jest uruchomiana na podstawie wprowadzonych danych w specyficznym dla Polski infotypie o ubezpieczeniach społecznych.

Ważna jest też konfiguracja, dzięki której prawidłowo będzie funkcjonować generowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Konieczne jest uzupełnienie nie tylko odpowiednich tabel, ale i modyfikacja ekranów infotypów (np. IT0006 Adresy czy IT0002 Dane osobowe), jak i słowników, tak żeby system dostarczał te dane, które są wymagane przez ZUS.

W rezultacie tak skonfigurowany system SAP umożliwia łatwe i bezbłędne przygotowanie dokumentów, które następnie za pomocą pliku KEDU (pliku kolekcji elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych) są importowane do programu Płatnik.

Zgodnie z polskim prawem pracodawcy mają również obowiązek przygotowywania statystyk dla Głównego Urzędu Statystycznego. Konfiguracja modułu administracji kadrami i zarządzania czasem pracy musi uwzględnić wszystkie kryteria, które będą wykazywane na tych raportach.

System bowiem ściąga dane ze słowników i tabel, które zostaną wskazane jako źródło danych, i na podstawie odpowiednich algorytmów wylicza różne dane statystyczne przedsiębiorstwa, przekazywane następnie do GUS.

Ważne we wdrożeniu polskiego rozwiązania SAP HR jest uwzględnienie tego, że są tabele, które nie podlegają tzw. grupowaniom dla rozwiązania krajowego. Oznacza to, że niektóre słowniki w wersji międzynarodowej będą musiały zostać poszerzone o wpisy wymagane dla wersji polskiej, np. rozwiązanie umowy o pracę. Słownik ten jest wykorzystywany przy generowaniu informacji o powodzie zwolnienia na świadectwie pracy, które jest obowiązkowym dokumentem wystawianym pracownikowi przez pracodawcę.

Ważną informacją jest to, że dokument ten zbiera informacje z całego okresu zatrudnienia pracownika, to jest historię stanowisk, wymiar etatu, nieobecności zawieszające, nieobecności chorobowe – ale tylko pod warunkiem, że są one skonfigurowane zgodnie z wymogami polskiego prawa pracy i polskiego rozwiązania SAP HR.

W przypadku braku pewnych danych i niedostosowania systemu do polskich przepisów specjaliści kadrowi będą mieli utrudnioną pracę, a pracownicy będą niezadowoleni z braku informacji.

Jeszcze poważniejszym problemem może być kara nałożona przez Państwową Inspekcję Pracy czy wezwanie do Sądu Pracy za błędne prowadzenie dokumentacji kadrowej lub niewywiązywanie się z obowiązków pracodawcy.

Wdrożenie to nie koniec problemu

Warto podkreślić, że konsultanci ze znajomością polskiej wersji SAP HR są bardzo pomocni nie tylko na etapie konfiguracji, ale również w pierwszych tygodniach czy miesiącach po starcie produktywnym systemu. Na początku pracy z nowym rozwiązaniem użytkownicy potrzebują dużego wsparcia w zakresie modelowania (wprowadzania do HR) w wersji polskiej skomplikowanych przypadków „kadrowo-płacowych”.

Co więcej, kwestia dostosowania do polskiego prawa jest niejako stałym wyzwaniem – ze względu na częste zmiany w prawie. Polskie przedstawicielstwo SAP AG co miesiąc udostępnia tzw. pakiety LCP – zestawy zmian w konfiguracji, które należy wgrać, by system został dostosowany do zmian w prawie.

I znów – podobnie jak przy pracach wdrożeniowych – do wgrania tych uzupełnień potrzebna jest bardzo dobra znajomość polskiej wersji SAP HR, aby poprawnie dostosować konfigurację systemu i jego rozszerzenia. Idealnym rozwiązaniem jest tu skorzystanie ze stałej usługi serwisu aplikacyjnego SAP HR, dzięki której trud dostosowywania na bieżąco systemu do zmian prawnych zostanie przeniesiony na firmę zewnętrzną.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00