PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Rozwój systemu ERP przez rozwiązania Business Intelligence

Więcej możliwości wspierania podejmowania decyzji

Udostępnij
Drukuj:
Po uruchomieniu systemu ERP firma ma różne możliwości rozwoju systemów informatycznych. Pierwsza to optymalizacja wdrożonych już funkcji. Druga to rozszerzenie zakresu wykorzystania użytkowanego systemu ERP o kolejne komponenty (moduły). Trzecią drogą jest wdrażanie nowych rozwiązań, w tym Business Intelligence (BI).
 

Czym są rozwiązania Business Intelligence?

Rozwiązania Business Intelligence (BI) to oprogramowanie i technologie służące pozyskiwaniu, przechowywaniu, analizowaniu oraz organizowaniu dostępu do danych (raportowaniu) w celu wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań BI to m.in.:

 • ułatwienie dostępu do informacji gromadzonych w formie elektronicznej, rozszerzenie zakresu dostępności informacji pochodzących z różnych źródeł;
 • eliminacja ręcznych czynności związanych z przekształcaniem, konsolidowaniem, weryfikacją, uzupełnieniem informacji na potrzeby sprawozdawczości;
 • zastąpienie sprawozdań papierowych lub sporządzanych w formie statycznych plików (np. Excel) przez bezpośredni dostęp do informacji w formie elektronicznej – przy pomocy raportów.

Hurtownia danych – podstawowy element Business Intelligence

Do osiągnięcia tych celów potrzebna jest hurtownia danych – podstawowy komponent rozwiązań Business Intelligence (w tym BI oferowanych przez SAP). Hurtownię danych SAP cechują:

 • możliwość raportowania z wykorzystaniem danych ze wszystkich obszarów firmy;
 • ścisła integracja z systemem ERP obsługującym procesy gospodarcze przedsiębiorstwa (np. SAP);
 • możliwość uzupełnienia informacji pozyskiwanych z systemu ERP o dane z dowolnych źródeł elektronicznych (pliki, inne systemy informatyczne);
 • przyjazny interfejs graficzny (np. przeglądarka www) oraz możliwość udostępnienia wyników raportów aplikacjom MS Office;
 • łatwość rozbudowy oraz dostosowania do nowych potrzeb informacyjnych.

Raporty hurtowni danych wspomagają podejmowanie decyzji gospodarczych poprzez dostarczanie aktualnych, wiarygodnych informacji. Informacje przedstawiane są w formie niezależnej od obszaru przedsiębiorstwa, którego dotyczą.

Możliwa jest zmiana przekrojów prezentacji danych, a także ich wizualizacja (wykresy, mapy). Hurtownia danych SAP wspiera także zdalny dostęp do informacji – przy pomocy przeglądarek www czy urządzeń PDA.

Studium przypadku: Opoczno SA

Opoczno SA korzysta z rozwiązań SAP od lipca 2002 roku. Zakres wdrożenia objął następujące komponenty systemu SAP: finanse i kontroling, gospodarkę materiałową i zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucję, planowanie i sterowanie produkcją oraz zarządzanie kadrami.

Równolegle z wdrożeniem systemu SAP w Opocznie prowadzono prace nad wyborem hurtowni danych. Po analizie dostępnego na rynku oprogramowania Opoczno wybrało hurtownię danych SAP, jako podstawowy system informacyjny. Analogicznie do przypadku wdrożenia systemu SAP, jako partnera wdrożeniowego Opoczno wybrało BCC.

Kolejnym krokiem było opracowanie strategii wdrożenia hurtowni danych, uwzględniającej priorytety Opoczna w zakresie obszarów informacyjnych oraz dostępność pracowników Opoczna zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Wdrożenie zostało zaplanowane jako szereg następujących po sobie podprojektów. Pierwszy z nich rozpoczął się w grudniu 2002 r., obejmując obszary informacyjne sprzedaży i dystrybucji oraz gospodarki zapasami. Pierwszym zadaniem była analiza i dokumentacja potrzeb informacyjnych oraz opracowanie modelu danych. W styczniu 2003 przystąpiono do prac konfiguracyjnych.

W marcu 2003 r. wyniki pierwszego podprojektu udostępniono użytkownikom – rozpoczęło się produktywne wykorzystanie hurtowni danych. Użytkownicy otrzymali interaktywne raporty uzupełnione wykresami, dostępne przez przeglądarkę www. Raporty hurtowni danych zastąpiły dotychczasowe sprawozdania, często sporządzane ręcznie.

Pracownicy Opoczna uzyskali wiedzę nt. hurtowni danych SAP, która pozwoliła im wziąć czynny udział we wdrożeniu, a następnie administrować oprogramowaniem.

Obecnie, od maja 2003 trwają prace w ramach drugiego podprojektu – w zakresie zaopatrzenia oraz produkcji, łącznie z rachunkiem kosztów produktów oraz księgą materiałową dostarczającą informacji o strukturze rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.

Rozwiązania Business Intelligence pozwalają lepiej wykorzystać informacje gromadzone w systemie ERP i uzupełniać je dowolnymi danymi dostępnymi w ustrukturalizowanej formie elektronicznej. Użytkownikami rozwiązań BI mogą być wszyscy pracownicy, którzy analizują informacje i na ich podstawie podejmują decyzje – od rad nadzorczych i zarządów do liniowych kierowników.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00