PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) – nowe możliwości w integracji SAP

Jak zapobiec „integracyjnemu spaghetti”?

Udostępnij
Drukuj:
Tam, gdzie integracja odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w firmach o złożonym pejzażu IT, SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) może znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury.
 

SAP XI to komponent środowiska integracyjnego SAP NetWeaver, umożliwiający integrację systemów wewnątrz firmy i komunikację z partnerami biznesowymi.

SAP XI jest opartą na XML platformą integracji aplikacji. Jako ważna składowa SAP NetWeaver, jest ściśle zintegrowany z aplikacjami SAP, a dzięki zastosowaniu powszechnych standardów, SAP XI jest otwarty na komponenty nie-SAP.

Koniec ze spaghetti

Tradycyjne podejście do integracji zakłada ustanowienie połączenia między dwoma systemami. Tak powstaje środowisko aplikacji, zintegrowanych w oparciu o połączenia 1-1. Przy wielu systemach rośnie złożoność sieci połączeń, a zatem i koszty ich tworzenia i utrzymania („integracyjne spaghetti”).

Z SAP XI integracja następuje przez podłączenie do centralnej platformy integracyjnej. SAP XI centralnie kontroluje przebieg procesów we wszystkich podłączonych systemach.

Powoduje to, że wiele połączeń przestaje być potrzebnych. Zamiast „spaghetti” i „systemowego patchworku” technologii otrzymujemy zgrabny, przejrzysty obraz integracji, która jest bardziej wydajna, efektywna, a przy tym – łatwiejsza i tańsza w utrzymaniu.

Oszczędności w mapowaniach

Jednym z kosztów integracji jest przygotowanie mapowań. W porównaniu do „starego” podejścia z transformacją komunikatów wchodzących i wychodzących, zastosowanie jednego formatu XML pozwala zredukować liczbę wymaganych mapowań.

Przykład: 4 aplikacje przesyłają komunikaty zawierające dane podstawowe materiału, 6 aplikacji odbiera te komunikaty; każda ma specyficzny interfejs wejściowy.

Jeśli komunikaty zostaną zamapowane indywidualnie dla każdego interfejsu, liczba mapowań wyniesie 24 (6*4). Jeśli (jak przy SAP XI) zostanie zastosowany „wspólny” format XML dla materiału, liczba mapowań zmniejszy się do 10.

Jak to działa?

SAP XI wspiera pejzaż integracyjny przez wykorzystanie przesyłania komunikatów SOAP-XML w oparciu o zdefiniowane interfejsy. Oferuje przejrzystość pejzażu integracyjnego dzięki centralnym repozytoriom informacji o integracji. Dostarcza zunifikowanej obsługi dla scenariuszy A2A i B2B.

SAP XI pozwala na komunikację między systemami SAP z wykorzystaniem własnego formatu, w oparciu o mechanizm proxy. Zawiera adaptery dla komunikacji z wykorzystaniem RFC, IDoc i protokołów nie-SAP (jak pliki płaskie, kolejki JMS, wywołania HTTP, aplikacje innych dostawców i standardy branżowe). Definiuje wszystkie obiekty integracyjne, wykorzystując internetowe standardy (m.in. WSDL, XSD).

SAP XI jest zbudowany w oparciu o sprawdzoną i skalowaną architekturę SAP Web Application Server (SAP WAS) – tą samą, na której bazuje mySAP ERP i produkty z rodziny SAP NetWeaver.

SAP XI a SAP Business Connector

SAP Business Connector (SAP BC) potwierdził wartość jako dojrzały i stabilny produkt. Jest z powodzeniem użytkowany przez wielu klientów i nadal sprawdza się jako środowisko integracyjne tam, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie.

Gdy mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym pejzażem integracyjnym, migracja do SAP XI przyniesie korzyści nie do przecenienia.

Przejść na SAP XI

Wykorzystanie SAP XI należy rozważyć tam, gdzie integracja odgrywa dużą rolę. Jeśli np. poprzedni system ERP był zintegrowany z innymi systemami w firmie, a mySAP ERP ma zachować te połączenia, trzeba przemyśleć zastosowanie SAP XI.

SAP XI jest wręcz niezbędny w przypadku użytkowania takich rozwiązań jak mySAP CRM, mySAP SRM, SAP MDM, które standardowo wykorzystują SAP XI do integracji z pozostałymi systemami SAP.

Warto dodać, że przejście na SAP XI nie musi oznaczać rezygnacji z wszystkich wcześniejszych rozwiązań integracyjnych w jednym rewolucyjnym posunięciu. Migracja na SAP XI może być dokonywanakrok po kroku.

SAP BC

SAP XI

Połączenia 1-1 Centralny rozwój i konfiguracja
Komunikacja, mapowanie, routing Komunikacja, mapowanie, routing, scenariusze biznesowe, procesy biznesowe
Dostępny darmowo w ramach licencji SAP Licencjonowany niezależnie lub zawarty w innych rozwiązaniach SAP
Relatywnie małe wymagania sprzętowe Oparty na SAP WAS
Adaptery webMethods do integracji z aplikacjami nie-SAP Współpraca z partnerami dostarczającymi adaptery i definicje procesów (w tym webMethods)
Wsparcie tylko do wersji 4.7 SAP BC, dostępność tylko dla wybranych wersji systemów operacyjnych i JDK (np. brak wersji dla Windows 2003 i JDK 1.4) Rozwój i wsparcie dla najważniejszych systemów operacyjnych na rynku, także dla ich nowych wersji
Brak planów dalszego rozwoju Strategiczne rozwiązanie integracyjne SAP. W przyszłości wszystkie rozwiązania SAP będą bazowały na SAP XI.

 

SAP XI z SNP

SNP Poland, jako Partner Ekspert SAP NetWeaver, dostarcza kompleksowe usługi dotyczące SAP XI, od przygotowania migracji, przez szkolenia, wsparcie w uruchomieniu i rozwoju SAP XI, po outsourcing administracji środowiska SAP XI.

SNP wspiera największe w Polsce przedsięwzięcia z wykorzystaniem SAP XI, m.in. migrację kilkudziesięciu interfejsów z platformy SAP Business Connector do SAP XI (Polkomtel), integrację z zewnętrznymi operatorami logistycznymi (Ferrero Polska, Polkomtel), a także rozwój i administrację środowiska SAP XI, jako platformy integracyjnej w komunikacji między różnymi systemami SAP, SAP CRM oraz nie-SAP (firma z branży konsumpcyjnej).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00