PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Invoice Management by OpenText

Automatyzacja obiegu faktur zakupowych

Udostępnij
Drukuj:
SAP Invoice Management by OpenText (VIM) to kompleksowe rozwiązanie automatyzujące obieg faktur zakupowych. Jest dedykowane dla dużych przedsiębiorstw oraz centrów usług wspólnych w grupach kapitałowych, gdzie liczba obsługiwanych dokumentów finansowych sięga dziesiątek tysięcy miesięcznie. Integracja topowych narzędzi SAP i rozwiązań firmy OpenText jest gwarancją kompleksowego i transparentnego przebiegu obiegu faktur – od rejestracji, poprzez księgowanie, aż po archiwizację. Najważniejsze korzyści to szybsza obsługa płatności i niższe koszty obsługi procesu.
 

Strategiczna umowa partnerska pomiędzy firmą SAP a największym dostawcą rozwiązań klasy EIM (Enterprise Information Management), kanadyjską firmą OpenText zaowocowała włączeniem do oferty SAP narzędzi uzupełniających transakcyjny system ERP o rozwiązania do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

SAP Invoice Management by OpenText

Flagowym produktem OpenText w ofercie SAP jest rozwiązanie do automatyzacji obsługi faktur zakupowych – SAP Invoice Management by OpenText (w skrócie VIM).

Certyfikowany i w pełni zintegrowany dodatek do systemu SAP obsługuje kanały faktur przychodzących, począwszy od faksów, skanów, EDI, PI/XI, po elektroniczne biura podawcze (e-mail), a także samoobsługowe systemy typu SAP SRM.

Zaimplementowane matryce zarządzania obsługą wyjątków pozwalają w łatwy sposób wyeliminować 99% pojawiających się problemów z obsługą faktur przychodzących, zarówno tych w referencji do zamówienia, jak i bez.

System z założenia ma przyjąć fakturę i automatycznie ją zaksięgować, chyba że na etapie przetwarzania znajdzie wyjątek. W tym momencie przystępuje do jego rozpatrzenia, zgodnie z konfiguracją wykonaną na podstawie procesów biznesowych firmy przez doświadczonych konsultantów SAP.

Rozwiązanie integruje się z certyfikowanymi przez SAP narzędziami do archiwizacji dokumentów, a także najpopularniejszymi narzędziami do rozpoznawania tekstu OCR i ekstrakcji danych z dokumentów skanowanych i PDF.

Na podstawie doświadczeń SNP z przeprowadzonych wdrożeń u klientów rekomendujemy wybór następującego kompletu narzędzi OpenText: SAP Document Access (ADA – archiwum dokumentów) i SAP Business Capture Center (SNP – platforma do ekstrakcji danych z OCR).

W dedykowanych transakcjach SAP Invoice Management by OpenText można obsługiwać z poziomu gotowych (konfigurowalnych) ekranów w SAP GUI, SAP Fiori i/lub SAP Portal.

SAP Invoice Management by OpenText to rozwiązanie przeznaczone dla dużych firm skoncentrowanych na prowadzeniu core businessu i zainteresowanych skróceniem czasu obsługi dokumentów finansowych do wymaganego minimum. Świetnie sprawdzi się także w centrach usług wspólnych funkcjonujących w ramach grup kapitałowych. Może służyć do sprawnego rozliczania faktur zakupowych – wykorzystanie funkcjonalności SAP MM/SRM pozwoli na pełną automatyzację obsługi faktur.

W SAP VIM wykorzystano platformę SAP HANA do obsługi procesów i raportów z systemu, co korzystnie wpływa na czas przetwarzania i wydajność.

Od rejestracji do archiwizacji

SAP Invoice Management by OpenText wykorzystuje gotowe mechanizmy SAP Workflow oraz jest w pełni zintegrowany z modułami SAP SRM/MM i FI/CO. Współpracuje także z systemami OCR oraz jest zintegrowany z certyfikowanymi archiwami (zgodnymi z SAP ArchiveLink).

Do jego podstawowych funkcji w procesie obiegu faktur należy:

 • rejestracja dokumentów finansowych,
 • zarejestrowanie dokumentu w procesie,
 • automatyczne zaksięgowanie dokumentów z zamówieniem.

Rozwiązanie ponadto zapewnia obsługę aż 88 zdefiniowanych wyjątków w procesie obsługi faktur z zamówieniem i bez.

Przygotowane narzędzia raportowe dają dostęp do kompletu zestawień finansowych generowanych w oparciu o zarejestrowane dane w systemie. Dodatkowo dostępny jest bogaty zestaw raportów analitycznych dotyczących procesów obsługi i KPI (wartość dodana dla centrów usług wspólnych CUW/SSC).

Szerokie możliwości zarządzanie archiwum dokumentów pozwalają np. na definiowanie czasu przechowywania dokumentów przez okres wymagany prawem (po upływie określonego czasu dokument zostanie automatycznie usunięty).

Rozwiązanie zapewnia wsparcie akceptacji faktur z poziomu: SAP GUI, SAP Portal oraz SAP Fiori.

W SAP VIM wykorzystano platformę SAP HANA do obsługi procesów i raportów z systemu, co korzystnie wpływa na czas przetwarzania i wydajność. Uproszczenie procesów, szczególnie w obszarze obsługi dostawców, osiągnięto dzięki włączeniu do rozwiązania funkcjonalności platformy SAP Ariba.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na pełen audyt działań w systemie, a co za tym idzie, gwarantują transparentność procesu od zamówienia aż po płatność.

Narzędzia raportowe dają dostęp do kompletu zestawień finansowych generowanych w oparciu o zarejestrowane w systemie dane. Dostępne są raporty analityczne dotyczące procesów obsługi i KPI.

Szybciej, efektywniej, taniej

Szybsza obsługa płatności i ograniczenie kosztów obsługi procesu obiegu faktur to najlepiej mierzalne, ale niejedyne korzyści z wdrożenia rozwiązania SAP VIM.

Uzyskanie wyższego poziomu efektywności procesu obsługi faktur odbywa się poprzez eliminację papierowego obiegu dokumentów i wprowadzenie automatyzacji tego procesu, wraz z obsługą wyjątków występujących w obsłudze faktur.

Wymagane konfiguracją systemu ustanowienie i przestrzeganie reguł obiegu dokumentów finansowych (workflow, eskalacje, zastępstwa, czasy reakcji itp.) przyczynia się do przejrzystości procesu i uzyskania pełnej kontroli nad obiegiem dokumentów finansowych w firmie.

Dostępna analityka najczęściej występujących „wąskich gardeł” pozwala na typowanie faktur najbardziej czasochłonnych w procesie.

W rezultacie uporządkowanie obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania cennych zasobów księgowych (odciążenie z pracochłonnej pracy przepisywania dokumentów do systemu) i eliminuje zatory płatnicze spowodowane nieterminowym zadekretowaniem dokumentów. Nie bez znaczenia dla efektywności firmy jest także poprawa współpracy pomiędzy działem finansowo-księgowym a działem zakupów i dostawcami.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00