PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Learning Solution (SAP LSO): e-szkolenia w SAP

Niższe koszty szkoleń i lepsza integracja kadr

Udostępnij
Drukuj:
SAP Learning Solution (SAP LSO), umożliwiając obsługę działań związanych z nauką w środowisku wirtualnym, pozwala obniżyć koszty programów szkoleniowych. Przyczynia się też do wzrostu poczucia więzi pracowników z firmą.
 

E-learning to forma kształcenia, wykorzystująca nowoczesne technologie informatyczne. Daje możliwość samodzielnej nauki poprzez np. wirtualne kursy i testy, fora dyskusyjne, czy listy mailingowe.

Rozwiązania IT umożliwiające wdrożenie tego typu szkoleń powstają zarówno jako odrębne platformy, jak i systemy zintegrowane z modułem kadrowym – jak SAP LSO.

e-learning – dlaczego na czasie?

Inwestycja we właściwy system szkoleniowy to ważna kwestia z punktu widzenia zarządzania kadrami. Firmy są świadome potencjału, jakim są dobrze wyszkoleni i ciągle podnoszący kwalifikacje pracownicy.

Budowa systemu szkoleniowego i analiza potrzeb szkoleniowych to zadanie niełatwe. Jednak zapewniając pracownikom właściwy rozwój, podnosi się ich kompetencje i zwiększa poczucie identyfikacji z firmą.

E-learning pozwala internetowemu studentowi decydować, kiedy i ile czasu poświęci na naukę oraz daje mu możliwość kontroli własnych ścieżek edukacji.

Wśród pracodawców rośnie zainteresowanie e-learningiem ze względu na możliwość redukcji kosztów organizacji szkoleń – początkowe nakłady finansowe mogą w przyszłości zostać ograniczone jedynie do utrzymania serwisu i ewentualnego zakupu nowych szkoleń internetowych.

SAP LSO: komponent Zarządzania szkoleniami

Wśród rozwiązań, pozwalających na usprawnienie procesów szkoleniowych, szczególną rolę pełni moduł Zarządzania szkoleniami – element mySAP HR/mySAP HCM (zarządzanie kapitałem ludzkim).

Pozwala on na prowadzenie katalogu szkoleń, obsługę uczestnictwa, budżetowanie, raportowanie itp.

Dzięki pełnej integracji między częścią kadrową a szkoleniową zyskuje się możliwość przepływu danych. Kwalifikacje zdobyte podczas szkoleń mogą automatycznie uzupełniać profil pracownika, a wymagania kompetencyjne mogą zainicjować sugestię szkolenia dla danej osoby.

Od wersji 4.7 mySAP HCM moduł Zarządzania szkoleniami został wzbogacony o rozwiązanie SAP Learning Solution. Dzięki niemu pracownicy mają możliwość samoobsługi dotyczącej standardowych szkoleń oraz przechodzenia kursów internetowych.

W przypadku niższych wersji rozwiązań SAP HR, możliwe jest zainstalowanie wersji 4.7 LSO i integracja z systemem HR (np. w wersji 4.6c) za pomocą technologii ALE.

Co może SAP LSO

Osoba, która zapisze się na szkolenie typu WBT (Web Based Training), może w dowolnym czasie przechodzić przez kolejne lekcje i zdawać testy. Może też wybrać własne ścieżki nauki, określając materiał, który go interesuje.

Rozwiązanie SAP LSO posiada takie narzędzia jak „collaboration rooms” (pokoje współpracy). Pozwala to tworzyć wirtualne klasy – dyskusje uczących się z dedykowanymi instruktorami, wypowiedzi na wybrane tematy i wzajemnej pomocy uczestników kursu. Ponieważ rozwiązanie stanowi uzupełnienie modułu Zarządzania szkoleniami, katalog szkoleń standardowych może zostać także udostępniony przez www. Wówczas dostępne są z tego poziomu nie tylko szkolenia WBT, ale także te standardowe, na które uczestnik może się zapisać poprzez przeglądarkę.

SAP LSO zawiera też element Authoring Environment (środowisko autorskie), umożliwiający tworzenie kursów internetowych i testów. Warto wspomnieć także o kompatybilności ze SCORM (światowym standardem tworzenia e-szkoleń) i możliwości odtwarzania szkoleń od zewnętrznych dostawców.

Aktywny doradca szkoleniowy

Ciekawą funkcją SAP LSO jest tzw. porównywanie profili. Dzięki integracji międzymodułowej system potrafi określić kwalifikacje wymagane na stanowisku, i porównać je z tymi, które dana osoba już posiada.

Pracownik może więc sam stwierdzić, jakie szkolenia pozwolą mu pokryć braki w kompetencjach. System informuje i przypomina też o terminach obowiązkowych szkoleń np. z BHP.

Niezbędne komponenty

Uruchomienie SAP LSO wymaga dodatkowych komponentów infrastruktury SAP. Są wśród nich:

 • Learning Portal – pozwala na udostępnienie funkcjonalności systemu poprzez przeglądarkę www
 • LMS (Learning Management System) – zarządza procesem nauki
 • Content Player – pozwala na wyświetlenie interaktywnej zawartości
 • CMS (Content Management System) – stanowi centralne repozytorium dla szkoleń i zarządza ich zawartością
 • AE (Authoring Environment) – środowisko autorskie, pozwalające na tworzenie szkoleń internetowych oraz testów
 • LSOFE Add-On i LSO Add-On – uzupełnienia systemu konieczne dla obsługi SAP LSO

Nowa droga kształcenia

Uruchamiając SAP LSO, pracodawca otwiera nową drogę kształcenia pracowników. Coraz bogatsza jest oferta firm szkoleniowych tworzących kursy przeznaczone do użytku online. Istnieje możliwość zakupu gotowych szkoleń lub złożenia konkretnego zamówienia. Kurs przygotowywany jest wówczas we współpracy ze specjalistami z danej dziedziny, dydaktykami i osobami znającymi standardy informatyczne.

Urozmaicenie oferty szkoleniowej przedsiębiorstwa o e-learning to wydatek, który może w bardzo szybkim czasie zwrócić się. Należy pamiętać, że po uruchomieniu rozwiązania nakłady finansowe ograniczają się z czasem do administrowania platformą oraz ewentualnego zakupu nowych szkoleń.

W przypadku wdrożonego już modułu Zarządzanie Szkoleniami uzupełnienie go o SAP LSO jest niewielkim wydatkiem w stosunku do późniejszych korzyści. Pracownikom może dać natomiast poczucie większej integracji z firmą dzięki możliwości wpływu na swój proces kształcenia.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00