PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Skonto w standardzie SAP

Płatności przedterminowe w SAP ERP

Udostępnij
Drukuj:
Wbrew dominującej opinii lokalne rozwiązania prawne nie muszą blokować korzyści wynikających z praktyk stosowanych w grupie. Jedna z międzynarodowych korporacji, dostawca wiodących rozwiązań polimerowych, zdecydowała się na zastosowanie procedury skonta zarówno udzielonego, jak i uzyskanego pomimo niekorzystnych lokalnych interpretacji prawnych.
 

Niemcy, Chiny, Polska – kolejne wdrożenia systemu SAP we wspomnianej grupie to projekty różne, ale wszystkie równie wymagające: inne uwarunkowania prawne, inne praktyki, ten sam model biznesu. W tym praktyka skonta w przypadku terminowo realizowanych płatności. Procesy logistyczne globalnego dostawy rozwiązań polimerowych dla światowego lidera sprzętu AGD, klienta SNP Poland, są zlokalizowane w Niemczech, Chinach, Turcji, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce. W ramach każdego z nich masowo wykorzystywane są korzyści wynikające z przedterminowych płatności. Czy rozwiązanie korporacyjne oparte na dedykowanym systemie SAP okaże się zgodne z wymogami polskiego prawa?

Procedura skonta w systemie SAP jest możliwa do zrealizowania w oparciu o dwa skrajnie odmienne rozwiązania. Pierwsze z nich bazuje na ewidencji maksymalnej wartości skonta, podlegającej księgowaniu w trakcie ewidencji faktury zakupu lub sprzedaży. Następnie jest ono korygowane o wartość rzeczywiście uzyskaną w trakcie procesu płatności. Wyliczenie pełnego wymiaru następuje poprzez odliczenie wartości skorygowanej od wartości pierwotnie zarachowanej. Ze względu na brak przejrzystości sposobu ewidencji jego wymiaru nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

W przypadku wspomnianej korporacji zastosowano rozwiązanie zakwalifikowane do drugiej grupy, polegające na ewidencji wartości skonta nie w momencie rejestracji faktury w systemie finansowo-ksiegowym, ale w momencie jego realnego uzyskania, a więc w momencie realizacji płatności – a dokładniej rejestracji wyciągu bankowego. W trakcie rozliczenia otwartych pozycji system SAP generuje dodatkowe pozycje na wartość skonta. Tym samym różnica w kwocie faktury i realizowanej płatności jest możliwa do rozliczenia. Dekretacja wartości odbywa się w oparciu o kod podatku VAT, ponieważ system równolegle dokonuje korekty wartości podatku.

O ile ewidencja w walucie krajowej nie stanowi problemu, o tyle przeprowadzenie procesu w walucie obcej nastręcza wielu wątpliwości ze względu na potrzebę skorygowania wartości VAT naliczonego, ale również, co ważne, zaksięgowania wartości skonta po odpowiednim kursie. W zastosowanym przez SNP rozwiązaniu dokument rozliczeniowy księgowany równolegle do ewidencji płatności z wyciągu bankowego księgowany jest następująco:

 • płatność z wyciągu bankowemu podlega rozliczeniu z pozycją FV z uwzględnieniem skonta (rozliczenie otwartej pozycji) wg kursu danego banku z wyciągu bankowego (np. PKO),
 • utworzenie pozycji skonta dokumentu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dla rejestracji rozliczanej FV (kurs zastosowany w trakcie księgowania faktury),
 • utworzenie pozycji zrealizowanej różnicy kursowej,
 • utworzenie pozycji korekty podatku VAT.

W ten sposób możliwe jest zaksięgowanie dokumentu wyciągu bankowego rejestrującego poszczególne pozycje po różnych kursach (NBP, banku) dla poszczególnych pozycji, przy jednoczesnej rejestracji skonta. Należy o tym pamiętać, dokonując weryfikacji dokumentu księgowego w oparciu o kurs zagregowany w nagłówku dokumentu.

Podstawową zaletą powyższego rozwiązania jest przejrzystość wysokości uzyskanego lub udzielonego skonta, zgodność z lokalnymi wymogami prawa podatkowego, automatyczna korekta wartości podatku VAT ewidencjonowana w rejestrze VAT oraz brak potrzeby stosowania dedykowanego developmentu w wersji ECC 6.0.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00