PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP EasyInfoAccess – platforma BI dla firm średniej wielkości

Dane z raportów jak wyrocznia

Udostępnij
Drukuj:
SNP EasyInfoAccess to innowacyjne, opracowane dla firm średniej wielkości korzystających z systemu SAP rozwiązanie do raportowania danych z różnych obszarów firmy, które może być w całości obsługiwane przez użytkowników biznesowych. Elastyczne i przyjazne dla użytkownika narzędzie dostępne w ofercie SNP SAP Add-ons stanowi wydajną platformę Business Intelligence, dostępną w krótkim czasie, bez konieczności wdrażania klasycznej hurtowni danych.
 

Bez względu na wielkość, firmy posiadające system SAP ERP bardzo często mają rozbudowane potrzeby raportowe, dotyczące zarówno działań sprzedażowych (np. raporty realizacji budżetów handlowych), jak również kontrolingu (np. analizy wykonania planu), rozliczeń zasobów pomiędzy działami, czy HR-u. Odpowiedzią na nie może być tworzenie dedykowanych raportów w języku programowania ABAP lub/oraz wdrożenie hurtowni danych SAP Business Warehouse. Utrzymanie i rozwój raportów przygotowanych w językach programowania jest uciążliwy, kosztowny i wymaga współdziałania biznesu z działem IT. Nierzadko również wydajność takich raportów pozostawia wiele do życzenia. Takie podejście znacznie ogranicza możliwości zarządzania informacją.

Z kolei wdrożenie hurtowni danych jest rozwiązaniem otwierającym szerokie możliwości analityczne, ale związanym z wysokimi kosztami jej wdrożenia, utrzymania i zakupu licencji platformy raportowej. Na taki krok decydują się duże firmy, gdzie potrzeby raportowe oraz liczba przetwarzanych w systemach informacji są znaczne i uzasadniają takie podejście.

Nie tylko koszt wdrożenia, ale także złożoność całego przedsięwzięcia są dla firm średniej wielkości korzystających z SAP ERP barierą w uzyskaniu elastycznego narzędzia analitycznego o dużych możliwościach za niewygórowaną cenę. Dla firm z sektora MSP, których złożonych potrzeb raportowych nie są w stanie zaspokoić dedykowane raporty, a które równocześnie nie są zainteresowane dużymi inwestycjami w rozbudowane systemy Business Intelligence, SNP przygotowało narzędzie SNP EasyInfoAccess. Ten „złoty środek” w raportowaniu danych może odmienić sposób myślenia o informacji zarządczej w firmach średniej wielkości.

Dostępny w ofercie SNP SAP Add-ons SNP EasyInfoAccess to elastyczne narzędzie analityczne, dzięki któremu  użytkownik może tworzyć nawet złożone raporty zgodnie ze swoimi potrzebami, opierając się na wybranych szczegółowych danych i filtrować je według własnych potrzeb.

Rozwiązanie składa się z warstwy bazodanowej, umożliwiającej efektywne przetwarzanie dużych ilości danych, predefiniowanej warstwy udostępniającej dane z SAP ERP w zrozumiałej dla menedżerów strukturze oraz warstwy raportowej, pozwalającej na bezproblemowe tworzenie analiz, udostępnianie ich w portalu oraz automatyczne rozsyłanie. Produkt można łatwo rozszerzać, łącząc dane z systemu SAP ERP z danymi z innych systemów IT klienta (np. zewnętrznych systemów bilingowych, systemów HR, CRM itp.).  Obrazuje to graficzny schemat rozwiązania.

Replikacja bazy danych

Choć możliwe jest raportowanie bezpośrednio z bazy danych systemu ERP, to nie zaleca się takiego rozwiązania ze względu na ryzyko utraty wydajności i możliwy negatywny wpływ przetwarzania analiz na wykonywanie transakcji SAP. SNP EasyInfoAccess przewiduje uruchomienie automatycznej replikacji bazy danych systemu ERP i wykonywanie analiz na tej stale uaktualnianej kopii. Unika się w ten sposób problemów z wydajnością systemu transakcyjnego oraz zapewnia możliwość niezależnego wymiarowania bazy danych systemu analitycznego.

Warstwa logiczna

Dane z systemu SAP ERP znajdują się w tabelach relacyjnej bazy danych. Dane każdego obszaru (np. finansów) są umieszczane w kilkudziesięciu takich strukturach. Bez znajomości zależności pomiędzy tymi tabelami raportowanie z ich użyciem byłoby bardzo trudne. W rozwiązaniu SNP EasyInfoAccess predefiniowana przez SNP warstwa logiczna określa połączenia pomiędzy poszczególnymi danymi SAP, tworząc z wielu fragmentów danych jeden spójny obszar raportowy. Dzięki temu możliwe jest na przykład proste łączenie danych podstawowych i transakcyjnych z obszaru rachunkowości finansowej i kontrolingu na jednym raporcie.

Warstwa biznesowa

Nawet po logicznym połączeniu, dane pobrane z bazy nie nadają się do wykorzystania przez analityków. Poszczególne pola tabel bazy danych mają tylko nazwy techniczne, a grupowanie danych odpowiada ściśle tabelom relacyjnym. Aby udostępnić menedżerom możliwość efektywnego i prostego tworzenia raportów, na warstwę logiczną nałożona jest predefiniowana przez SNP warstwa biznesowa. Dzięki niej podczas tworzenia raportów będzie można posługiwać się zrozumiałymi opisami obiektów biznesowych, a katalogi obiektów (wymiarów raportowania i wskaźników) będą pogrupowane biznesowo, a nie według rozlokowania w tabelach systemu. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie raportów bezpośrednio przez analityków biznesowych, bez udziału specjalistów IT.

Narzędzie do tworzenia raportów

W rozwiązaniu SNP zakładamy wykorzystanie najnowszej platformy analitycznej SAP – systemu SAP BusinessObjects BusinessIntelligence. Otwiera to szerokie możliwości tworzenia raportów i publikowania ich za pomocą wielu narzędzi (np. Crystal Reports, Web Intelligence, Dashboard Designer). Użytkownik może przygotować raporty analityczne z możliwością dochodzenia do danych szczegółowych i filtrowania informacji według potrzeb lub tworzyć sformatowane raporty do wydruku. Możliwe i łatwe jest także utworzenie interaktywnych kokpitów menedżerskich, prezentujących w przejrzysty, graficzny sposób najważniejsze wskaźniki biznesowe przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie platformy SAP BusinessObject BusinessIntelligence w wersji 4.0 lub nowszej daje menedżerom zaawansowane, ale intuicyjne narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju analiz.

Portal, czyli udostępnianie informacji

Zintegrowany z aplikacją systemu SAP BusinessObjects BusinessIntelligence portal (BI launch pad) jest idealnym miejscem przechowywania, porządkowania i udostępniania informacji. Za jego pomocą można zarówno tworzyć raporty (bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania), jak i je udostępniać i rozsyłać. Ten sam portal można wykorzystać do współdzielenia wszelkiego rodzaju dokumentów firmowych, np. plików pakietu Microsoft Office.

Koncepcja portalu zakłada przestrzeń współdzieloną i prywatną dla każdego użytkownika, co zapewnia samoobsługę raportową użytkowników. Tworzenie raportu ad hoc zajmuje tylko kilka minut. Można go później zapamiętać, by wykorzystać powtórnie lub udostępnić wybranym osobom wraz z komentarzem.

Mocne strony rozwiązania

Podstawowe zalety SNP EasyInfoAccess to udostępnienie do raportowania danych standardowo niedostępnych lub dostępnych w różnych narzędziach raportowych systemu SAP ERP, przyjazny interfejs użytkownika, duże możliwości graficzne prezentowania informacji (prezentacja danych w formie różnego rodzaju wykresów, wskaźników, kokpitów, map, dodawanie załączników itp.), szybkość wdrożenia rozwiązania oraz niewielki koszt jego implementacji.

SNP EasyInfoAccess to rozwiązanie dedykowane dla firm średniej wielkości, których potrzeby raportowe są dość złożone, jednak liczba danych przechowywanych w systemach nie wymaga wykorzystania klasycznej hurtowni danych. W dużych przedsiębiorstwach, które mają bardziej zaawansowane potrzeby raportowania i przetwarzają ogromne wolumeny danych, konieczne będzie standardowe wdrożenie warstwy hurtowni danych (np. SAP BW) przed uruchomieniem warstwy raportowej (np. SAP BusinessObjects BI).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00