PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP EasyMAP BI: łatwiejszy rozwój hurtowni danych

Wydajna transformacja danych

Udostępnij
Drukuj:
Dla firm korzystających z hurtowni danych SAP BW SNP przygotowało nowy produkt do transformacji danych – SNP EasyMAP BI. To przyjazne dla użytkownika narzędzie łączy zalety aplikacji opartych na tabelach mapujących z tym, co najlepsze w rozwiązaniach wykorzystujących konfigurację przez raporty. SNP EasyMAP BI jest efektem projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego przez SNP przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Potrzeba matką wynalazku

Zagadnieniami przekształcania danych administrator informacji przechowywanych w hurtowni danych zajmuje się codziennie. Podczas wczytywania danych zazwyczaj informacje czyści się i przetwarza do formy wykorzystywanej przez raporty. Najczęściej spotykane operacje to transformacje danych, wyprowadzanie cech oraz przypisywanie wymiarów sprawozdawczych jako szczególny przypadek wyprowadzania cech.

Transformacje to najczęściej proste przekształcenie danej wejściowej. Na przykład numery produktów z kilku zakładów produkcyjnych posługujących się odmiennymi systemami ERP mogą być, na potrzeby raportowania, ujednolicane. Transformacja może zamieniać numer zakładowy materiału na numer grupowy wykorzystywany w raportowaniu, zapewniający jednoznaczność w skali przedsiębiorstwa.

Wyprowadzenie cech to uzupełnienie danych wejściowych o nowe informacje wywnioskowane (wyprowadzone) na podstawie tych danych. Często takie wyprowadzenie można łatwo zdefiniować za pomocą tabeli przypisującej wartości nowej cechy kombinację wartości cech źródłowych. Przykładem może być ustalenie (przyporządkowanie) handlowca na podstawie numeru produktu i kanału dystrybucji.

Przypisywanie pozycji sprawozdawczych to szczególny przypadek wyprowadzania. Często podczas raportowania zamiast odwołaniem do kont, numerów materiałowych czy numerów miejsc powstawania kosztów, łatwiej posługiwać się elementami zagregowanymi, nazywanymi pozycjami sprawozdawczymi (lub pozycjami raportowania). Dzięki temu zamiast definiować wiersz raportowania poprzez kombinację wielu cech, po prostu określa się go pozycją sprawozdawczą – np. marża brutto.

SNP EasyMAP BI – podstawowe cechy:

 • uniwersalność
 • przyjazny interfejs użytkownika
 • bezpieczne zarządzanie uprawnieniami
 • bezpośredni dostęp w regułach mapowania
  do grup/zestawów – narzędzi SAP CO
 • wysoka wydajność
 • zarządzanie dostępem do danych na poziomie oddziału/działu firmy

Mechanizm przypisywania pozycji sprawozdawczych jest mechanizmem wyprowadzania cech, z tym że liczba kombinacji cech określających jedną pozycję wyprowadzaną jest zazwyczaj dość duża.

Wszystkie trzy wymienione typy przekształceń danych zazwyczaj opierają się na wykorzystaniu tabel zawierających reguły ustalania cech docelowych na podstawie jednej lub większej liczby cech źródłowych. Takie tabele nazywane są zazwyczaj tabelami mapującymi.

Rozwiązania ad-hoc

W hurtowni danych SAP BW tworzy się często specjalne rozszerzenia standardu ułatwiające utrzymanie przypisań obiektów źródłowych do docelowych. Dzięki tym rozszerzeniom nawet zmienne reguły transformacji czy wyprowadzenia można utrzymywać przy niewielkim nakładzie pracy. Zazwyczaj takie rozszerzenia dzielą się na rozszerzenia oparte na dedykowanych tabelach mapujących oraz na rozszerzenia oparte na konfiguracji przypisań z wykorzystaniem raportów (zapytań) SAP BW.

Uniwersalnie czy wydajnie

Najprostszym sposobem implementacji reguł transformacji jest utworzenie na potrzeby konkretnego przekształcenia danych dedykowanych rozwiązań opartych na tabelach zawierających przypisania danych źródłowych do danych docelowych, tzw. tabelach mapujących. Dla takiej tabeli trzeba utworzyć interfejs użytkownika umożliwiający wprowadzanie zmian danych w niej zawartych oraz w języku ABAP oprogramować reguły przekształceń danych.

Niestety, przygotowanie takiego rozwiązania jest pracochłonne, a rezultaty w postaci interfejsu użytkownika oraz mechanizmów zarządzania pozostawiają często wiele do życzenia. Z tego między innymi powodu wykorzystuje się je zazwyczaj do prostych transformacji i wyprowadzeń.

Dedykowane rozwiązania oparte na konfiguracji poprzez raporty mogą być sposobem na zwiększenie uniwersalności mechanizmów mapujących. Kluczem takiego rozwiązania jest przypisanie do cech docelowych zamiast kombinacji cech źródłowych pozycji raportu (zapytania SAP BW). Dzięki temu można wyprowadzać cechy docelowe w oparciu o różne zbiory cech źródłowych (definiowane poprzez definiowanie wierszy raportów). Zapewniona jest elastyczność konfiguracji cech źródłowych.

Niestety użycie raportów do przetwarzania danych powoduje znaczny spadek wydajności i rozwiązanie to nie nadaje się dla transformacji dużych wolumenów danych. Dodatkowo w przypadku prostych wyprowadzeń tworzenie zapytań i dodatkowo utrzymywanie mapowania jest pracochłonne. Rozwiązanie to wykorzystuje się najczęściej do wyprowadzania pozycji sprawozdawczych z pominięciem danych szczegółowych.

Wodę z ogniem trudno połączyć – albo otrzymuje się rozwiązanie mało uniwersalne, ale wydajne, albo uzyskuje się uniwersalność, jednak kosztem efektywności. Marzeniem każdego administratora rozbudowanej hurtowni danych SAP BW jest rozwiązanie elastyczne, przyjazne dla użytkownika utrzymującego reguły mapowania, wydajne na tyle, by umożliwić raportowanie z maksymalną szczegółowością, oraz proste w zarządzaniu dostępem i rozwojem. Ideałem byłaby możliwość odwoływania się w przypisaniach do struktur hierarchicznych definiowanych często w systemie ERP – grup i zestawów danych podstawowych.

SNP EasyMAP BI – połączenie wody z ogniem

Narzędziem, które łączy zalety rozwiązań opartych na tabelach mapujących z zaletami rozwiązań wykorzystujących konfigurację poprzez raporty, jest SNP EasyMAP BI. To autorskie rozwiązanie SNP powstało w odpowiedzi na powtarzające się zapytania klientów oraz na podstawie wiedzy i unikalnych doświadczeń, zdobytych w trakcie kilkudziesięciu projektów SAP BI. Zostało ono opracowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty badawczo-rozwojowe SNP, współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Przygotowanie SNP EasyMAP BI – uniwersalnego narzędzia do mapowania danych transakcyjnych źródłowych do wymiarów analitycznych w hurtowni danych
 • Opracowanie narzędzia prognostycznego do planowania popytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Dostosowanie zasad zarządzania przedsięwzięciami według metody łańcucha krytycznego do zastosowań w realizacji wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania (wspólnie z Politechniką Warszawską)

SNP EasyMAP BI to narzędzie do transformacji danych w systemie SAP Business Intelligence. Jedną z najistotniejszych jego cech jest uniwersalność. Pojedyncze rozwiązanie SNP EasyMAP BI może obsłużyć wiele różnych procedur przetwarzania danych w hurtowni SAP BW. Nie ma już więc konieczności tworzenia nowego dedykowanego rozwiązania dla nowej procedury przetwarzania. Wystarczy prosta konfiguracja podobna do konfiguracji procesów w SAP ERP, by zdefiniować nową procedurę transformacji bądź wyprowadzania cech.

Ekrany konfiguracji rozwiązania SNP EasyMAP BI

Rozwiązanie posiada przyjazny interfejs dla użytkownika wprowadzającego reguły mapowania. Przy jego tworzeniu wykorzystano najlepszy interfejs obsługi wprowadzony w SAP GUI, tzw. siatkę ALV. Siatka ALV umożliwia użytkownikowi dowolne dostosowywanie wyglądu ekranu utrzymywania reguł (wybór kolejności i szerokości kolumn, ukrywanie niepotrzebnych kolumn itp.). Co ważne, do interfejsu siatki ALV można kopiować dane przygotowane wcześniej w MS Excel, a także eksportować dane do MS Excel.

W rozwiązanie wbudowano bezpieczne zarządzanie uprawnieniami do wprowadzania reguł mapowania za pomocą dostarczonego obiektu uprawnień. Umożliwia to wykorzystywanie tych samych transakcji przez różne działy w przedsiębiorstwie, z rozdzieleniem dostępu do reguł mapujących.

SNP EasyMAP BI daje możliwość bezpośredniego dostępu w regułach mapowania do grup/zestawów narzędzi kontrolingowych w SAP ERP (grupy MPK, grupy zleceń, grupy rodzajów kosztów), co ułatwia definiowanie reguł przetwarzania danych.

Co ważne, grup tych nie trzeba standardowo żmudnie przejmować do SAP BW, bowiem dzięki SNP EasyMAP BI hurtownia danych pobiera ich definicje bezpośrednio z SAP ERP. Dzięki wykorzystaniu już zdefiniowanych i utrzymywanych w SAP ERP grup można dużo łatwiej budować związki pomiędzy kombinacjami cech w tabelach mapowania danych.

Optymalizacja rozwiązania pod kątem wydajności pozwala na jego zastosowanie do przetwarzania milionów rekordów. A zatem pomimo swojej uniwersalności rozwiązanie jest bardzo efektywne, co w świecie danych ma duże znaczenie.

SNP EasyMAP BI ma wbudowaną możliwość zarządzania dostępem do danych na poziomie oddziału/działu. Jest to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach, w których odpowiedzialność za utrzymanie reguł mapujących jest podzielona pomiędzy oddziały firmy. Każdy oddział może zmieniać jedynie „swoje” reguły mapowania, ale dla systemu BW tworzą one wspólnie jedną całość. Każda z wymienionych cech rozwiązania jest istotna, ale dopiero kombinacja ich wszystkich decyduje o wysokiej użyteczności rozwiązania, które w znacznym stopniu może ułatwić rozwój systemów SAP BI.

Korzyści z rozwiązania

Narzędzie SNP EasyMAP BI znajdzie wiele zastosowań w każdej rozbudowanej instalacji SAP BW. Szczególnie na jego wykorzystaniu zyskają firmy chcące zbierać dane rzeczywiste w pozycjach zagregowanych, np. pozycjach raportowania z możliwością dochodzenia do informacji szczegółowych (np. konto, miejsce powstawania kosztów, indeks materiałowy).

Narzędzie jest także przydatne tam, gdzie przed przejęciem danych do hurtowni danych konieczne jest ich czyszczenie lub transformacja za pomocą reguł, które można zapisać w tabelach mapujących (np. uspójnienie identyfikatorów indeksów materiałowych z kilku systemów zewnętrznych).

Wyprowadzanie dodatkowych informacji podczas przyjmowania danych do hurtowni pozwala także wykorzystać SNP EasyMAP BI do wyłapywania pewnych zależności cech na podstawie reguł w tabelach mapujących (np. dla produktów żółtych i kwadratowych dla bieżącego okresu wyprowadź cechę „modny”). W prosty sposób można także w hurtowni danych SAP BW wykorzystywać grupy danych podstawowych modułu kontrolingu systemu SAP ERP (grupy MPK, grupy zleceń, grupy rodzajów kosztów).

Dostępne od ręki

SNP EasyMAP BI jest oferowane jako pakiet zawierający zarówno produkt, jak i usługi związane z uruchomieniem rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania.

W skład oferty SNP EasyMAP BI wchodzą:

 • bezterminowa licencja na użytkowanie kodu na potrzeby przedsiębiorstwa,
 • instrukcja dla administratora rozwiązania,
 • instrukcja dla użytkowników utrzymujących reguły mapujące,
 • wsparcie instalacji rozwiązania,
 • warsztat prezentujący możliwości konfiguracji i wykorzystania rozwiązania.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00