PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Migracja do S/4HANA: szybka, bezpieczna, przewidywalna

SNP S/4HANA Conversion Set i inne możliwości

Udostępnij
Drukuj:
Dobra nowina dla organizacji przygotowujących się do migracji do S/4HANA. SNP S/4HANA Conversion Set to narzędzie, dzięki któremu przejście z SAP ERP do najnowszego systemu SAP jest możliwe nawet w 4 miesiące. Wybór optymalnej ścieżki migracji jest znacznie łatwiejszy dzięki zastosowaniu gotowych i sprawdzonych aplikacji SNP wspierających wszechstronną analizę środowiska SAP.
 

W drugiej połowie 2018 roku firma SAP zaprezentowała czwartą z kolei wersję nowego systemu ERP – SAP S/4HANA 1808. Jest to wersja „dojrzała” ze znaczącymi unowocześnieniami, zarówno w obszarze finansów, jak i logistyki, wspierająca nie tylko podstawowy system ERP, ale także jego wersje branżowe, np. IS-Retail.

Firmy wdrażające system SAP „od nowa” już teraz wybierają S/4HANA, a nie „stary dobry” system SAP ERP. Dzieje się tak ze względu na lepszą wydajność systemu, przyjazne użytkownikowi zintegrowane raportowanie (bez konieczności uruchamiania hurtowni danych), unowocześnienie wielu funkcji systemu i dodanie nowych, do tej pory niedostępnych.

Ważnym atrybutem nowej wersji jest możliwość wykorzystania nowego interfejsu użytkownika SAP Fiori. Z drugiej strony firmy, które mają już wdrożoną starszą wersję systemu (najczęściej SAP ECC 6.0), w większości wahają się z podjęciem decyzji o migracji na nowszą platformę. Powody wyczekiwania są różne. Hamulcem jest m.in. trudność z wyborem odpowiedniej strategii migracji, a także obawa, że jej przebieg i koszty trudno jest zaplanować. Dla tych firm SNP oferuje pełen wachlarz usług związanych z projektami migracyjnymi w różnych modelach (Bluefield, Brownfield, Greenfield), wraz z unikalnym oprogramowaniem wspierającym transformację środowisk SAP oraz z pogłębioną analizą przygotowawczą SNP S/4HANA Fitting. SNP zaangażowało się również w globalną inicjatywę SAP pod nazwą S/4HANA Conversion Factory. W efekcie od marca 2019 r. do tych usług SNP dołączył również certyfikowany przez SAP pakiet SNP S/4HANA Conversion Set, pozwalający migrować środowiska SAP ERP do S/4HANA w z góry zaplanowanym czasie i koszcie.

Od analizy do rozwiązania

Każde środowisko SAP jest inne, inne są potrzeby i plany rozwojowe firmy. Spektrum jest olbrzymie – od najprostszych 2-3 systemowych pejzaży dla jednozakładowej firmy o ograniczonym zakresie funkcjonalnym, po wielosystemowe środowiska z dużą liczbą rozszerzeń ABAP i dziesiątkami interfejsów, działające w złożonych grupach kapitałowych. Odpowiedzi na pytania: „Ile mamy jednostek gospodarczych w systemie?”, „Ile mamy realnie wykorzystywanych interfejsów z systemami zewnętrznymi?”, nie zawsze są oczywiste.

Dlatego pierwszym etapem w podejściu SNP jest wstępna analiza obecnego środowiska SAP pod kątem wyboru właściwej drogi migracji do S/4HANA.

Dzięki zastosowaniu gotowego, własnego oprogramowania (SNP System Scan i SNP CrystalBridge), analiza jest bardzo szybka. Wraz z dniem warsztatów, realizowanych przez ekspertów migracyjnych SNP wspólnie z klientem, taka analiza jest wystarczająca, by zarekomendować sposób migracji. W przypadku środowisk o małym lub średnim stopniu złożoności, zaproponowany zostanie jeden z predefiniowanych pakietów konwersyjnych SNP (S/4HANA Conversion Set – Standard lub Extended). Taki pakiet zawiera sformalizowane ramy i har-monogram projektu i jest realizowany w oparciu o z góry ustaloną z klientem kwotę (od 104 000 EUR – dla pakietu Standard). Pozwala to na szybkie rozpoczęcie projektu, zestandaryzowanie czynności projektowych i znaczące zmniejszenie kosztów i czasu trwania projektu.

Dla firm z bardziej złożonymi środowiskami SAP, a zwłaszcza tych, które równolegle z migracją do S/4HANA planują wykonanie innych transformacji (na przykład – konsolidacja systemów czy migracja do chmury), po analizie wstępnej, proponujemy analizę pogłębioną – SNP S/4HANA Fitting. Pogłębiona analiza pozwala wypracować indywidualną, optymalną strategię migracji.

Trzy możliwe drogi

W praktyce taka zindywidualizowana strategia migracji będzie opierała się na jednej z trzech możliwości: nowe wdrożenie w nowej wersji systemu (tzw. Greenfield), konwersję istniejącego systemu SAP do nowej wersji (podejście Brownfield), lub podejście hybrydowe, realizowane narzędziami transformacyjnymi (nazywane przez SNP Bluefield). Dla każdego z trzech wymienionych podejść do migracji konieczne jest indywidualne oszacowanie wielkości projektu. W każdym z podejść możemy wykorzystać narzędzia transformacyjne grupy SNP, by przyspieszyć projekt lub, w ogóle, umożliwić realizację projektu (Bluefield). Niezależnie od rozważanego przypadku migracji posiadamy odpowiednią wiedzę, zespół przeszkolonych i doświadczonych konsultantów oraz oprogramowanie i procedury wspierające sprawną migrację systemu SAP.

Szybko, bezpiecznie, przewidywalnie

W celu zaoferowania klientom najlepszych warunków konwersji do S/4HANA, SAP realizuje inicjatywę „fabryki konwersji” (S/4HANA Conversion Factory). SNP Poland przystąpiło do tej globalnej inicjatywy w końcu 2018 r. W ramach tego projektu powstał zespół ds. konwersji, którego efektem pracy jest SNP S/4HANA Conversion Set – zintegrowany pakiet usług, narzędzi i metodyki, umożliwiający szybką i bezpieczną transformację systemu ECC (ERP) na S/4HANA. Produkt konwersji systemu SAP został zestandaryzowany.

SNP Poland przygotowało dwie „paczki” konwersyjne, odpowiadające dwóm poziomom złożoności środowiska SAP. Aby móc je zestandaryzować, przyjęto założenie, że konwersja będzie projektem technicznym, przy którym nie wdraża się nowych funkcjonalności, jeśli dotychczas wykorzystywane są wspierane w nowej wersji systemu. Dzięki takiemu podejściu cena takiej konwersji, ze względu na dobre zdefiniowanie zakresu i na powtarzalność projektu, jest bardzo przystępna i z góry ustalona.

Tak realizowana konwersja jest:

 • szybka (dzięki wykorzystaniu standardowej metodyki i gotowego software’u – cały proces konwersji może być zredukowany nawet do 4 miesięcy);
 • bezpieczna (redukcja ryzyka projektowego do minimum – dzięki wypróbowanej metodyce, doświadczeniu konsultantów, a także podejściu bazującemu na oprogramowaniu);
 • przewidywalna (dobrze zdefiniowany zakres projektu zapewnia przewidywalny efekt w ramach zaplanowanego i uzgodnionego budżetu).

Jochen Hecker, SAP Mee Solution Center Director

SNP pierwsze z certyfikatem SAP
Inicjatywa S/4HANA Conversion Factory ma na celu zapewnienie klientom SAP bezpiecznego sposobu konwersji do S/4HANA, w ramach z góry zaplanowanego budżetu i ze wsparciem kompetentnego partnera. SNP S/4HANA Conversion Set to pierwsze tego typu rozwiązanie zakwalifikowane przez SAP w regionie Środkowej i Wschodniej Europy. Certyfikat SAP-Qualified Partner-Packaged Solution to bilet na szybką i bezpieczną podróż do świata najnowszych rozwiązań SAP.
Jochen Hecker, SAP Mee Solution Center Director

Pakiet standardowy czy rozszerzony?

Pakiet SNP S/4HANA Conversion Set oferowany jest w dwóch wersjach, odpowiadających poziomowi migrowanego środowiska SAP – Standard lub Extended.

SNP S/4HANA Conversion Set Standard

SNP S/4HANA Conversion Set Standard przewidziany jest dla prostych środowisk SAP (pojedyncza jednostka gospodarcza w SAP) o ograniczonym zakresie wykorzystanych modułów SAP: FI/FI-AA/CO/MM/SD i maksymalnej wielkości bazy do 750 GB. Dla takich przedsiębiorstw w przeciągu 4-5 miesięcy gotowi jesteśmy wykonać projekt konwersji do S/4 HANA, połączony z uruchomieniem partnera biznesowego w bardzo przystępnej cenie.

SNP S/4HANA Conversion Set Extended

Dla organizacji o średnim stopniu złożoności pejzażu SAP przygotowany został pakiet SNP S/4HANA Conversion Set w wersji Extended. O kwalifikacji do tej usługi stanowią między innymi ilość jednostek gospodarczych (2-3), zakres modułowy wdrożenia (FI/FI-AA/CO/MM/WM/SD/PP/HR) i wielkość bazy danych (<= 2TB). Rozszerzona paczka konwersji, oprócz migracji technicznej systemu i integracji z partnerem biznesowym, zawiera w zakresie także dostosowanie kodu użytkownika i interfejsów od strony systemu SAP. Również ten pakiet może zostać zrealizowany szybko (6-7 miesięcy), bezpiecznie i w z góry ustalonej cenie.

Dla firm o bardzo dużym stopniu złożoności środowiska SAP, które nie spełniają kryteriów SNP S/4HANA Conversion Set, zapewniamy podejście indywidualne, wraz z pogłębioną analizą SNP S/4HANA Fitting.

Jeszcze więcej dylematów

Planując migrację do S/4HANA, rysujemy przyszłość IT przedsiębiorstwa. Dlatego nie można pominąć, już na etapie analizy, pytania o model utrzymania docelowego środowiska SAP S/4. Czy w perspektywie 2-3 lat chcemy utrzymywać SAP na własnej, być może zupełnie nowej platformie, czy w chmurze? Jeśli w cloud, to u jakiego dostawcy i w jakim modelu usługowym – jakie czynności administracyjne chcemy wykonywać własnym zespołem, a jakie powinien obsługiwać outsourcer? Pamiętajmy też, że w pejzażu systemów IT SAP ERP nie musi być jedynym systemem firmy SAP. Klienci oprócz systemów innych dostawców posiadają często hurtownię danych SAP Business Warehouse, system zarządzania relacjami z klientem SAP CRM, system zarządzania kapitałem ludzkim SAP HCM (SAP HR) czy szynę integracyjną SAP PO. Nad ich przyszłością też należy się zastanowić.

Bartosz Woźniak, Lider Zespołu Zarządzania Efektywnością Organizacji, SNP Poland

Scenariusze dla raportowania
W przypadku migracji na S/4HANA można wybrać kilka scenariuszy dotyczących raportowania. Podejmując decyzję, należy ocenić poziom złożoności oraz wykorzystania istniejącego rozwiązania. W przypadku, gdy istniejąca hurtownia danych bazuje wyłącznie na SAP i powstała w celu poprawy wydajności raportowania, warto rozważyć raportowanie natywne (Embedded Analytics), oparte na widokach analitycznych CDS (ang. Core Data Services). Bazując na predefiniowanych widokach, które można rozszerzać, uzyskujemy możliwość raportowania w czasie rzeczywistym bez dodatkowych nakładów.
Przy rosnącej złożoności i liczbie systemów źródłowych przewiduje się zastosowanie odpowiednio osadzonej w S/4HANA hurtowni danych (Embedded BW nie wymaga dodatkowych licencji) lub samodzielnej hurtowni SAP BW/4HANA. Należy jednak pamiętać, że wraz z uproszczeniem architektury w ramach SAP BW/4HANA część dotychczasowych obiektów, takich jak np. multidostawca (Multiprovider) czy kostka informacji (InfoCube) nie są wspierane. Oznacza to konieczność konwersji klasycznych obiektów BW do ich odpowiedników w ramach BW/4HANA.
W zakresie narzędzi do raportowania, kompatybilnych ze wszystkimi scenariuszami opisanymi powyżej, najpopularniejszym rozwiązaniem jest Analysis for Office. Dodatkowa wstążka do MS Excel, pozwalająca w środowisku przyjaznym analitykom i finansistom na konsumowanie wyników zapytań.
W przypadku, gdy poszukiwane jest bardziej wszechstronne narzędzie, pozwalające na analizę, planowanie i predykcję, rekomendujemy SAP Analytics Cloud. Łączy ono zalety korporacyjnego portalu analitycznego, takie jak możliwość współpracy i komentowania dokumentów, z bogatym wachlarzem wizualizacji oraz funkcjami planistycznymi.
Bartosz Woźniak, Lider Zespołu Zarządzania Efektywnością Organizacji, SNP Poland

Michał Szymaczek, Manager ds. Rozwoju Biznesu – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, SNP Poland

Scenariusze dla HR
SAP wspiera obecnych użytkowników rozwiązania on-premise ERP HCM, ale w swej strategii skupia się wyłącznie na rozwoju SuccessFactors. Co prawda w planach producenta jest przygotowanie wersji HR dla SAP S4/HANA (w roku 2023), ale w dość ograniczonym zakresie (podobnym do „twardej” części SAP ERP HCM). Naszym klientom, myślącym o cyfryzacji obszaru HR i zaoferowaniu pracownikom najlepszego doświadczenia (ang. employee experience), sugerujemy migrację do chmury, w której znajdziemy najlepsze praktyki dla każdej funkcji kadrowej, którą warto wesprzeć informatycznie. W szczególności proponujemy usługę HR Cloud Fitting, pozwalającą na dobór optymalnej strategii digitalizacji wybranych obszarów HR. Usługa obejmuje pakiet działań – począwszy od analizy kluczowych procesów HR klienta pod kątem możliwości usprawnień, poprzez digitalizację i migrację do chmury, warsztaty modułowe SuccessFactors ze wskazaniem najlepszych praktyk, kończąc na rekomendacji optymalnej strategii migracji wybranych procesów do chmury wraz z oszacowaniem pracochłonności i wstępnym harmonogramem projektu.
Michał Szymaczek, Manager ds. Rozwoju Biznesu – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, SNP Poland

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00