PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Split Payment: podzielona płatność w SAP

Nowe rozwiązanie: SNP Split Payment

Udostępnij
Drukuj:
1 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego VAT podzieloną płatność w formule obligatoryjnej. Możliwość stosowania split payment polscy przedsiębiorcy mają już od lipca 2018 r. – wcześniej jednak udział w mechanizmie był dobrowolny. Od listopada 2019 r. split payment staje się obowiązkowy dla dużej części przedsiębiorców.
 

Split payment

Przypomnijmy, split payment to mechanizm, którego założeniem jest podział płatności za dostarczane towary oraz zrealizowane usługi na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT, które wpłacane będą na odrębne rachunki dostawcy w banku: rachunek rozliczeniowy oraz dodatkowy rachunek VAT. W dalszej kolejności, z tego rachunku, kontrahent będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające z faktur otrzymanych od swoich dostawców oraz wobec urzędu skarbowego.

Dotychczas o przystąpieniu do mechanizmu mieli decydować nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Udział w nim był formalnie dobrowolny, jednak przepisy wprowadzały szereg korzyści związanych z zastosowaniem płatności podzielonej, aby zachęcić przedsiębiorców do skorzystania ze split payment. To m.in.: krótszy termin uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT, obniżenie wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed terminem.

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Rozwiązanie od SNP Poland

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, SNP Poland opracowało rozwiązanie o nazwie SNP Split Payment, które umożliwia obsługę wymagań stawianych przez mechanizm podzielonych płatności w systemie SAP.

Założenia i funkcjonalność SNP Split Payment

Przy projektowaniu produktu zostały uwzględnione następujące założenia:

 • Rozwiązanie pozwala na obsługę nośników płatności, generowanych zarówno z wykorzystaniem Payment Medium Workbench, jak i klasycznego programu (kopii standardowego programu J_1P0042).
 • Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowaną lub istniejącą metodę płatności, która spełnia poniższe warunki:
  – metoda płatności dla płatności wychodzących,
  – pojedyncza płatność na zaznaczoną pozycję.
 • Forma płatności widnieje na pozycji dostawcy.
 • Kwota VAT możliwa do obliczenia tylko bezpośrednio na podstawie dokumentu FI, który jest ujęty w płatności.
 • Dla jednej faktury generowana jest pojedyncza płatność, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.
 • Brak istotnych zmian w sposobie księgowania wyciągów bankowych dla rachunku podstawowego, jeśli płatność Split Payment będzie widoczna jako dwie oddzielne operacje na wyciągu (dla kwoty brutto i kwoty VAT).
 • Elektroniczne wyciągi bankowe powinny zostać skonfigurowane dla rachunków VAT.
 • Numer NIP kontrahenta jest przechowywany w jednym ze standardowo dostępnych pól w rekordzie danych podstawowych ogólnych: numer podatku 1/2/3/4, numer identyfikacyjny podatku VAT.
 • Rozwiązanie SNP Split Payment dotyczy płatności realizowanych w walucie PLN.

Skuteczna implementacja rozwiązanie wymaga co najmniej wersji SAP ECC 6.0, przy czym możliwe jest także jego zastosowanie do niższych wersji systemu, po wprowadzeniu drobnych dostosowań. Warto zaznaczyć, że wymaganiem podstawowym jest wcześniejsze skonfigurowanie na systemie płatności wychodzących w walucie PLN – w przypadku braku wykorzystania takiej funkcjonalności, należy ją skonfigurować przed uruchomieniem produktu.

SNP Split Payment współpracuje także z modułem In-House Cash w zakresie obsługi płatności wychodzących na zewnątrz, pod warunkiem jednak, że wysyłająca i płacąca jednostka gospodarcza są skonfigurowane na jednym systemie.

Działania produktu pozwalają na obsługę wszystkich formatów bankowych dla płatności krajowych dostępnych dla polskich klientów SAP, o ile są one generowane z wykorzystaniem Payment Medium Workbench lub programu J_1P0042.

Dodatkowo SNP Split Payment pozwala w swoim standardzie na obsługę większości najczęściej spotykanych form rozliczeń, spotykanych w polskich realiach gospodarczych, takich jak  polecenia zapłaty, płatność częściowa czy płatności pozostałe (residual items). Pozostałe, takie jak rozliczenie kompensaty, mogą zostać zaimplementowane w ramach poszczególnych wdrożeń, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tego rozszerzeń BAdi.

Implementacja rozwiązania SNP Split Payment

Rozwiązanie jest dostarczane na system klienta poprzez pliki transportowe. Pakiet podstawowy, oprócz plików transportowych, zawiera także licencję na wykorzystanie produktu oraz dokumentację.

Produkt wymaga dostosowania do indywidualnej specyfiki przebiegu procesów płatności, realizowanych w systemie SAP. Możliwe są dwa warianty realizacji wdrożenia:

 • realizacja prac własnymi siłami, w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz materiały instruktażowe (samodzielna realizacja dostosowań rozwiązania wymaga umiejętności z zakresu konfiguracji oraz programowania systemu SAP),
 • zlecenie przygotowania dostosowania konsultantom SNP (analiza koniecznych dostosowań, prace dostosowawcze i przekazanie produktu do użytku).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00