PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

System Zapewnienia Jakości zgodny z ISO a system ERP?

Co należy wdrożyć najpierw – ISO czy ERP?

Udostępnij
Drukuj:
Wiele firm, decydując się na wdrożenie systemu ERP oraz zamierzając swoje produkty i działania dostosować do norm ISO, staje przed dylematem: najpierw System Zarządzania Jakością, czy wdrożenie systemu ERP – czy może równocześnie oba przedsięwzięcia? Na to pytanie nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Każde podejście niesie za sobą określone korzyści i zagrożenia.
 

Najpierw SZJ, potem ERP

Z punktu widzenia rozpoczynającego się wdrożenia systemu ERP niewątpliwym plusem jest, że przedsiębiorstwo stosujące SZJ posiada już ustalone, powtarzalne procedury działań, jednoznacznie określone zakresy uprawnień i obowiązków, uporządkowaną kwestię dokumentacji i zapisów. To bardzo pomaga przy wdrożeniu. Firma wdrożeniowa jest w stanie znacznie szybciej poznać procesy przedsiębiorstwa, co przyspiesza wdrożenie.

Co to jest SZJ?

Są to struktury organizacyjne, procedury i zasoby firmy, niezbędne do zarządzania jakością, w tym do zdobycia zaufania klientów, że firma jest w stanie spełnić ich wymagania dotyczące jakości produktu (usługi).

Mankamentem jest to, że z reguły procedury SZJ niezbyt dokładnie lub często w ogóle nie regulują obszaru finansów w firmie, księgowości czy rachunku kosztów. Stąd też zastany opis wymaga uzupełnienia o brakujące obszary funkcjonalne.

Po analizie procedur SZJ firma wdrożeniowa, znając możliwości konfiguracji systemu, może określić, które procedury będzie można odwzorować w systemie informatycznym wprost, a które będą wymagały modyfikacji.

Często proponowane przez firmę wdrożeniową zmiany już ustalonych procesów nie wynikają z braku możliwości ich obsługi w systemie ERP. Konsultanci firmy wdrożeniowej, analizując przedsiębiorstwo klienta, starają się patrzeć na nie globalnie – wiedzą, iż czasami dodanie jednego dodatkowego zadania w jednej komórce pozwoli zaoszczędzić wiele pracy pozostałym komórkom.

Dzięki systemowi ERP informacja o przebiegu procesów wpisywana jest tylko raz i dostępna jest dla wszystkich uprawnionych pracowników, korzystających z systemu. Stąd też bardzo duże możliwości w uproszczeniu działań w procesie związanych z samym rejestrowaniem danych w systemie.

Wszystko to razem powoduje, że wynikiem wdrożenia systemu jest całkiem pokaźny zbiór zmian, które trzeba będzie uwzględnić w procedurach SZJ. Ze względu na wymagania SZJ zmiany te powinny być oczywiście wprowadzane równolegle z wdrażanym systemem ERP, tak aby po jego uruchomieniu nie doszło do sytuacji, gdy opis w procedurach SZJ jest nieaktualny w stosunku do rozwiązań przyjętych w systemie ERP.

Najpierw ERP, potem ISO

Tym razem to zespół przygotowujący procedury SZJ może skorzystać z gotowej dokumentacji powstałej w trakcie wdrożenia ERP, opisującej procesy i funkcje przedsiębiorstwa. Powinien być to opis bardzo dokładny i obejmujący wszystkie te obszary firmy, które zostały objęte zakresem wdrożenia ERP.

Mamy również dookreślone przynajmniej pośrednio poprzez uprawnienia w systemie informatycznym zadania i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy. To, czego najczęściej brakuje w przygotowanych rozwiązaniach to brak uwzględnienia określonych wymagań normy ISO.

Z tego też powodu, jeśli przedsiębiorstwo chce certyfikować swój SZJ na zgodność z wybraną normą,, konieczne jest uzupełnienie procesów funkcjonujących w systemie ERP o działania będące konsekwencją realizacji konkretnych wymagań normy.

Na szczęście jeżeli system był wdrażany przez kompetentnych konsultantów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skala ingerencji w konfigurację ERP nie będzie duża. Jednak zawsze zmiany wprowadzane w działającym systemie IT nie są łatwe. Konsultanci muszą pamiętać o powiązaniach pomiędzy wszystkimi procesami, tak aby zmiana w jednym procesie nie uniemożliwiała prawidłowego funkcjonowania pozostałych.

A może ERP i SZJ jednocześnie?

To zadanie z punktu widzenia zarządzania projektami na pewno jest najtrudniejsze. Trzeba skoordynować ze sobą dwa zespoły projektowe. Jeżeli jednak uda się pokonać trudności organizacyjne, a firma jest w stanie przeznaczyć w  jednym czasie bardzo dużą ilość zasobów (w tym czasu pracy swoich pracowników) na wdrażanie obydwu systemów, to jest duża szansa, że otrzymamy jedno spójne rozwiązanie.

Korzyści posiadania SZJ

 • wzbudzenie zaufania klienta do produktu (usługi)
 • „wymuszenie" powtarzalności optymalnych metod produkcji (obsługi klienta)
 • produkt zawsze zgodny z wymaganiami jakościowymi i oczekiwaniami klienta

Rozwiązanie, które będzie obejmować procedury działań i opisy procesów w całym przedsiębiorstwie, w którym konfiguracja systemu ERP w poszczególnych modułach będzie od razu uwzględniać wymagania norm jakościowych, a rozwiązania niewchodzące w zakres wdrożenia ERP zostaną uregulowane organizacyjnie przy pomocy procedur SZJ. Takie podejście przy dużym wysiłku firmy, jest w stanie w krótkim terminie dać przedsiębiorstwu SZJ oparty czy wręcz wbudowany we wdrożony system ERP.

Podsumowując, nie ma jedynej słusznej drogi. Każde z przedstawionych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Wybór powinien zależeć od sytuacji w danym przedsiębiorstwie. Niezależnie od wybranej drogi najważniejszą kwestią jest dobra metodyka wdrożenia i właściwy sposób zarządzania projektem – zarówno w przypadku Systemu Zapewnienia Jakości, jak i systemu ERP. 

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00