PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

TDMS: wydajniejsze środowiska testowe SAP

Alternatywa dla kopii systemu produktywnego i kopii mandanta

Udostępnij
Drukuj:
Wdrażanie nowych funkcjonalności SAP i drobny rozwój wymagają gruntownego i miarodajnego sprawdzenia, zanim efekty zmian zostaną włączone do systemu produktywnego. Służą temu środowiska testowe SAP, które z reguły powstają w wyniku wykonania kopii całego systemu produktywnego lub kopii mandanta produktywnego. Alternatywą dla takiego sposobu tworzenia środowisk testowych jest użycie SAP Test Data Migration Server (TDMS).
 

Czy czas wykonania kopii mandanta produktywnego do mandanta testowego jest zbyt długi? Czy zarządzanie infrastrukturą techniczną byłoby efektywniejsze, gdyby system testowy wymagał mniejszej przestrzeni dyskowej? Czy testy nowych funkcjonalności trwałyby krócej, gdyby wykonywać je na zredukowanych zestawach danych? Czy krytyczne dane przedsiębiorstwa po ich skopiowaniu do systemu testowego ze względów bezpieczeństwa powinny być zmienione (data scrambling)?

Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedź jest twierdząca, rozwiązaniem może być SAP TDMS.

Środowiska testowe dla wszystkich systemów SAP

SAP Test Data Migration Server (SAP TDMS 3.0) to narzędzie wykorzystywane do tworzenia i odświeżania systemów testowych, które przechowują mniej danych niż systemy produkcyjne, z których powstały. Po inicjalnym utworzeniu środowiska testowego z systemu produkcyjnego za pomocą SAP TDMS wystarczy uruchamianie prostych procedur w celu regularnego odświeżania środowiska testowego.

Pejzaż dla SAP TDMS składa się z systemu nadawczego, który zawiera dane do transferu, serwera TDMS z systemem centralnym i kontrolnym oraz z systemu odbiorczego, czyli nieprodukcyjnego systemu utworzonego w wyniku transferu danych.

SAP TDMS (wersja 3.0 jest dostępna od marca 2007 r.) wspiera kolejne wersje systemów SAP ERP, od R/3 4.6C do najnowszej wersji ERP 6.0, a także systemy HCM (od R/3 4.7 do ERP 6.0), CRM (wersje 4.0 i 5.0) oraz BW (wersje 3.5 i 7.0). Obsługuje także wszystkie rozszerzenia branżowe (SAP Industry Solutions – IS).

Domyślnie wszystkie rekordy tabel IS są transferowane z systemu nadawczego do odbiorczego. Indywidualne zasady redukcji zawartości tabel IS mogą być zdefiniowane w SAP TDMS w wyniku prac rozwojowych.

SAP TDMS obsługuje zarówno systemy SAP w wersji UNICODE, jak i non-UNICODE. Należy jednak zachować zasadę, że zarówno system nadawczy, jak i odbiorczy są w tej samej wersji SAP i kodowania języka. Z tego powodu SAP TDMS nie wspiera konwersji z systemu nadawczego non-UNICODE do systemu odbiorczego UNICODE.

TDMS czy kopia mandanta

SAP TDMS służy podobnemu celowi co dotychczas powszechnie wykorzystywana kopia mandanta – czyli stworzeniu środowiska testowego systemu SAP. Także działanie SAP TDMS można w uproszczeniu porównać do kopii mandanta. Narzędzie to ma jednak znaczną przewagę, ponieważ wydajność transferu danych jest dużo większa niż w wypadku kopii mandanta. Dostępne są również mechanizmy redukcji danych transakcyjnych, a także mechanizmy zmieniania danych (data scrambling). Transfery danych realizowane przez SAP TDMS możemy planować oraz uruchamiać zarówno dialogowo, jak i w tle.

Najnowsza wersja SAP TDMS zawiera następujące scenariusze transferu danych z systemu produktywnego do systemu testowego:

 • transfer danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych,
 • transfer danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych oraz danych transakcyjnych od zadanej daty w przód,
 • transfer danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych oraz danych transakcyjnych od zadanej daty w przód, z uwzględnieniem wybranych jednostek gospodarczych.

Dodatkowe scenariusze redukcji danych przy ich transferze z systemu nadawczego do odbiorczego mogą zostać przygotowane w wyniku prac rozwojowych. Wszystkie dane niezależne od mandanta w systemie odbiorczym, takie jak repozytorium, historia transportów, interfejsy, drukarki itd., pozostają niezmienione.

Dodatkowo SAP TDMS zabezpiecza dane o użytkownikach i uprawnieniach w mandancie docelowym w fazie przygotowawczej do transferu danych, a następnie odtwarza te informacje po transferze danych, zapewniając, że dane użytkowników pozostają nietknięte.

Redukcja danych w systemie testowym czy też czas potrzebny na odświeżenie systemu testowego zależą od zastosowanego scenariusza. Dla systemu nadawczego o wielkości 1 TB, przy założeniu, że system odbiorczy przyjmie 30% danych, czas potrzebny na odświeżenie wynosi od jednego do trzech dni. Jest to zdecydowanie krócej, niż przy zastosowaniu standardowej kopii mandanta.

Pusty system SAP

Pierwotnie SAP TDMS został stworzony w celu kopiowania danych do już istniejącego mandanta. Najnowsza wersja SAP TDMS zawiera dodatkową funkcjonalność System Shell Creation. Jest to odmiana kopii systemu służąca do przygotowania pustego systemu z repozytorium i danymi niezależnymi od mandanta.

Następnie tak przygotowany pusty system jest wypełniany danymi zależnymi od mandanta, będącymi wynikiem zastosowania jednego ze standardowych scenariuszy transferu danych SAP TDMS.

SAP TDMS wykrywa tabele z zakresu nazw klienta i zawiera je w transferze danych. Wszystkie rekordy dla tych dodatkowych tabel są domyślnie transferowane. Możliwa jest zmiana konfiguracji i dane z tabel własnych mogą zostać przetransferowane lub nie. Mogą także zostać zredukowane w zależności od wymagań.

Konfiguracja zakresu transferu danych jest możliwa do poziomu pojedynczych tabel. Przy tak zaawansowanej konfiguracji należy zachować daleko posuniętą ostrożność, ponieważ zmiana zasad redukcji danych dla tabel może grozić brakiem spójności danych po stronie systemu odbiorczego, szczególnie dla tabel wchodzących w relacje z innymi tabelami.

Zmiana danych

Kapitalną cechą SAP TDMS 3.0 jest możliwość zmiany danych przy ich transferze (data scrambling). Platforma rozwojowa, w którą wyposażony jest SAP TDMS 3.0, umożliwia definiowanie własnych zasad zmiany danych podstawowych i danych transakcyjnych.

Dodatkowo rozszerzenie TDMS dla SAP HCM zawiera prekonfigurowane reguły i zawartość do zmian danych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Możemy przykładowo wszystkie imiona i nazwiska męskie zamienić na Jan Kowalski. Podobnie zmiana danych odbiorców czy dostawców w systemie testowym umożliwia bardzo skuteczną ochronę tych danych.

Środowisko testowe utworzone na podstawie systemu produktywnego, jednak ze zmienionymi danymi pozwala na efektywne i miarodajne wykonanie testów nowego rozszerzenia lub funkcji na odpowiednim wolumenie danych. Jednocześnie nie musimy się obawiać, że dane wrażliwe przechowywane w systemie testowym dostaną się w niepowołane ręce i będą obiektem „ćwiczeń”. To ważne nie tylko w firmach, które mają wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ta możliwość tworzy kolejną przewagę TDMS nad tradycyjną kopią mandanta czy kopią systemu.

Warunki instalacji

Narzędzie SAP TDMS jest instalowane w systemie SAP jako kilka dodatków Add-On. SAP AG zaleca, aby instalacja SAP TDMS została przeprowadzona na wydzielonym serwerze. Nie jest to jednak wymóg konieczny. Instalacja SAP TDMS może zostać przeprowadzona w systemie SAP Solution Manager, co wydaje się rozwiązaniem optymalnym, lub w innym systemie SAP, przykładowo w systemie rozwojowym SAP ERP. SAP TDMS dostarcza funkcje kontrolne do monitorowania i logowania realizowanych procesów oraz do estymacji czasu trwania transferu, jeszcze przed jego uruchomieniem.

SAP TDMS to bardzo wydajne narzędzie do tworzenia systemów testowych. Metody transferu danych operują na poziomie bazy danych. Podobnie dedykowane narzędzia do usuwania danych przed transferem są o wiele wydajniejsze niż standardowe mechanizmy usuwania danych stosowane przy kopii mandanta. Systemy nadawczy i odbiorczy są spięte przez mechanizmy RFC przy transferze danych. Standardowo przy transferze danych jest wykorzystywanych 10–20 procesów roboczych. SAP TDMS jest szybszy od kopii mandanta dzięki zastosowaniu dedykowanego kodu do transferu danych oraz dzięki mniejszemu wolumenowi transferowanych danych w porównaniu z kopią mandanta.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00