PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Użytkujemy system ERP, i co dalej?

Gdzie można rozszerzyć korzyści biznesowe z IT?

Udostępnij
Drukuj:
Czy fakt użytkowania systemu ERP oznacza, że nie ma już innych możliwości wsparcia biznesu firmy przez technologie informatyczne? Niekoniecznie. Wdrożenie nowych rozwiązań – takich jak handel elektroniczny, zarządzanie łańcuchem dostaw - może otworzyć zupełnie nowe obszary optymalizacji działania firmy. Kierownictwo, wyznaczające kierunki rozwoju firmy, może być inicjatorem tych zmian.
 

Co osiągamy dzięki ERP?

Po uruchomieniu systemu ERP firma osiąga uporządkowanie procesów wewnątrz organizacji, otrzymując narzędzie do sprawnej rejestracji, gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych. Podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne i dostępne na czas informacje pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Przykładowo, osobom odpowiedzialnym za procesy logistyczne firmy, system ERP dostarcza takich narzędzi jak SOP (pol. planowanie sprzedaży i produkcji), procedura MRP (planowanie zapotrzebowań materiałowych), czy CRP (planowanie zdolności produkcyjnych).

Koordynacja zapotrzebowań klientów z planami wytwarzania półproduktów i zakupami surowców, przy jednoczesnym zapewnieniu bilansowania planów z dostępnymi zdolnościami produkcyjnymi, pozwala sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Czy jednak uporządkowanie obiegu informacji w firmie to wszystko, co można osiągnąć? Czy technologie informatyczne wspierające zarządzanie nie oferują niczego więcej?

Czy możemy oczekiwać więcej?

ERP określa zapotrzebowania na surowce. Pracownicy działów zaopatrzenia kontaktują się z dostawcami surowców lub towarów handlowych i uzgadniają z nimi terminy i ilości dostaw materiałów, zgodnie z zapotrzebowaniami określonymi przez system. Czy nie można usprawnić tego obszaru działalności? Czy nasi dostawcy nie mogliby sami kontrolować stanu zapasów i zapotrzebowań na surowce, które dostarczają? Do firmy wpływają zamówienia klientów na wyroby lub usługi. Dlaczego dział sprzedaży musi codziennie radzić sobie z setkami podobnych sobie faksów i telefonów? Dlaczego tak wiele osób jest zaangażowanych we wprowadzanie zleceń sprzedaży do systemu? Czy nasi klienci nie dysponują systemami informatycznymi? Czy nasz system i ich systemy nie mogłyby ze sobą współdziałać, wyręczając nas z większości tej powtarzalnej pracy?

EDI –współpraca sprawniejsza i tańsza

Od 2001 roku obserwujemy w Polsce rozwój rozwiązań typu B2B, umożliwiających usprawnienie współpracy biznesowej, zwłaszcza ze stałymi partnerami, oraz obniżenie jej kosztów. Coraz więcej firm dostrzega korzyści tych rozwiązań, jak:

 • automatyczny przepływ danych, powodujący przyspieszenie obiegu informacji (w stosunku do dokumentów papierowych ), zmniejszenie pracochłonności i liczby potencjalnych błędów, popełnianych przy ręcznym wprowadzaniu danych,
 • optymalizacja przepływu informacji pozwalająca na usprawnienie procesów i dająca wymierne rezultaty ekonomiczne (np. zmniejszenie poziomu zapasów, szybsza realizacja zamówień),
 • możliwość wdrożenia nowych, efektywniejszych procesów biznesowych, których realizacja nie była wcześniej możliwa przy tradycyjnym obiegu informacji (np. VMI – pol. Zapasy zarządzane przez dostawcę).

Barierą dla upowszechnienia tego typu rozwiązań jest fakt, że warunkiem wymiany komunikatów elektronicznych jest uzgodnienie między uczestnikami wymiany standardów komunikacji– sposobu transmisji, formatów komunikatów. Im więcej partnerów wymiany (np. im więcej odbiorców towarów ma producent), tym szybciej rośnie złożoność i koszty tych rozwiązań, gdyż każdy partner musi obsługiwać wiele formatów danych i kanałów komunikacji.

Rozwiązaniem są platformy wymiany komunikatów elektronicznych. Wyspecjalizowane i scentralizowane punkty wymiany komunikatów izolują i ukrywają przed partnerami wymiany złożoność rozwiązań, związanych z komunikacją pomiędzy partnerami, stosującymi różne sposoby wymiany danych. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma integracyjna EDI SNP.

Partnerzy biznesowi w planowaniu

Proces logistyczny realizowany przez firmę rozpoczyna się od zakupu surowców, a kończy na sprzedaży wyrobów klientom. Czy sieć hurtowni, z którą współpracujemy, nie zaskakuje nas w ostatniej chwili dużym zamówieniem, które trudno zrealizować? Czy nasi dostawcy nie są zmuszeni do reagowania w ostatniej chwili na zapotrzebowanie na ich wyroby, w trudnej do zrealizowania wielkości, mimo że można było ją przewidzieć?

Dlaczego w naszym systemie ERP brakuje funkcjonalności związanej z optymalizacją kosztów i czasu wytwarzania? Czy system zintegrowany nie powinien wspomagać nas w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystywaniem zasobów rozproszonych geograficznie? Czy nie łatwiej i taniej dostarczyć wyrób z innej hurtowni niż zazwyczaj, zamiast uruchamiać produkcję?

Optymalizacja łańcucha dostaw

Supply Chain Management (SCM) to narzędzia informatyczne, wspomagające zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od projektowania łańcucha dostaw po określanie źródeł nabycia materiałów, od planowania i prognozowania popytu, po planowanie wytwarzania w środowisku rozproszonym i planowanie dystrybucji wyrobów w sieci. Dzięki tym narzędziom można przejąć kontrolę nad informacjami o zapotrzebowaniach klientów i udostępnić je w całym łańcuchu.

W takim modelu możliwe jest przewidywanie braku materiałów w jakimkolwiek miejscu łańcucha dostaw oraz znacznie obniżenie poziomu zapasów w całym łańcuchu. Zsynchronizowane prognozy i realizacja planów w połączeniu z planowaniem i optymalizacją transportu w całym łańcuchu zapewniają wykorzystanie dostępnych zasobów i osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zadowolenie klienta końcowego zarówno z jakości, jak i terminowości dostaw.

Uruchomienie systemu ERP optymalizuje procesy wewnątrz firmy, ale też daje podstawy do rozszerzenia korzyści z narzędzi IT na obszar współpracy z partnerami. Może to być punktem wyjścia do zmian, które umożliwią firmie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00