PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Wdrożenie systemu ERP – początek drogi do optymalizacji biznesu

Od ERP do przewartościowania modelu zarządzania

Udostępnij
Drukuj:
Wiele firm traktuje uruchomienie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jako zakończenie procesu zmian organizacyjnych. Oczekują one stabilizacji przebiegu procesów biznesowych w kształcie, jaki został wypracowany w trakcie wdrożenia. Tymczasem uruchomienie systemu ERP daje szansę dokonania jakościowego postępu w zarządzaniu - na skalę dotychczas niemożliwą do osiągnięcia.
 

Często oczekuje się, iż procesy zamodelowane w systemie będą w dłuższym okresie niezmienne – a wysiłek włożony w opanowanie nowych procedur zarządzania chciałoby się zdyskontować wykorzystaniem pewnej rutyny, mniejszą pracochłonnością obsługi.

Tymczasem dopiero wraz z rozpoczęciem użytkowania systemu otwierają się możliwości znaczącej poprawy efektywności gospodarowania. Tkwią one w ciągłym doskonaleniu wykorzystania możliwości systemu informatycznego – w przejściu z etapu opanowywania obsługi systemu na etap rzeczywistego wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych.

Uruchomienie zaawansowanego systemu informatycznego oznacza uporządkowanie i automatyzację wielu procesów – dzięki temu kadra zarządzająca może teraz skoncentrować się na budowaniu efektywniejszego modelu działania firmy, odpowiadającego na wyzwania zmieniającego się rynku.

Za przykład może posłużyć sytuacja w przemyśle ciężkim, dawniej kojarzonym z przerobem setek, tysięcy ton stali, gdzie producent rozliczany jest z wykonania, a nie sprzedaży wyrobów. Takie podejście jest dziś weryfikowane przez rynek, który wymusza gruntowną zmianę w kierunku zaspokojenia konkretnych zamówień klientów.

Case study: Odlewnia Żeliwa Śrem

Taką właśnie jakościową zmianę zasad prowadzenia działalności gospodarczej można zaobserwować w jednym z największych przedsiębiorstw branży metalurgicznej w Polsce – Odlewni Żeliwa w Śremie.

Odlewnia jest użytkownikiem SAP od początku 2001 roku w zakresie finansów i kontrolingu, gospodarki materiałowej, planowania i sterowania produkcją oraz sprzedaży i dystrybucji.

W ciągu dwóch lat pracownicy firmy nabyli doświadczenia w obsłudze głównych funkcji systemu. Zakończony został pierwszy etap jego użytkowania.

Obecnie w Odlewni trwa projekt reorganizacji procesu planowania w logistyce, realizowany przy wsparciu BCC (od 2018 roku SNP Poland). Celem projektu jest zwiększenie efektywności obsługi klientów Odlewni, poprzez reorientację procesów na realizację zamówień klientów.

Przygotowywana w ramach projektu jakościowa zmiana procesu planowania obejmuje całość obszaru logistyki śremskiej firmy – od planowania sprzedaży i potwierdzania terminów realizacji zamówień klientów, poprzez planowanie i sterowanie produkcją, do gospodarki zapasami i sterowania przepływem materiałów.

Reorganizacja procesu planowania w śremskiej Odlewni wnosi nową jakość do zarządzania procesem planowania, ściśle wiążąc procesy logistyczne z realnym zapotrzebowaniem rynku.

Reorientacja procesów umożliwi wiarygodne określanie terminów realizacji zamówień klientów Odlewni, oparte na kontroli dostępności materiałów, zdolności produkcyjnych, modeli i skrzyń formierskich, a także na informacjach uzyskanych dzięki monitorowaniu przebiegu zleceń (cykl produkcyjny trwa niekiedy kilka tygodni). Nowy model planowania pozwala na definiowanie priorytetów w realizacji zamówień klientów, a także na rozliczanie wydziałów produkcyjnych przede wszystkim ze wskaźników poziomu obsługi zamówień.

Efektem zmian organizacyjnych w ramach projektu jest powołanie Biura Planowania, które koordynuje funkcje planowania dla wszystkich wydziałów produkcyjnych Odlewni oraz opracowanie i wdrożenie procedur organizacyjnych związanych z obsługą logistyki.

Związane z projektem zmiany w przebiegu procesów biznesowych oraz zmiany organizacyjne znajdują odzwierciedlenie w systemie SAP. Praca Biura Planowania jest wspierana kompleksowo przez system SAP. Wszystkie informacje, potrzebne do funkcjonowania Biura, a także powiadamiania klienta o stanie realizacji złożonych przez niego zamówień, są uzyskiwane z SAP.

Dla klientów Odlewni zmiany w procesie planowania oznaczają gwarancję uzyskania szybkiej i wiarygodnej informacji dotyczącej realizacji złożonych zamówień, a w konsekwencji – dalszą poprawę jakości nabywanych produktów oraz usprawnienie całego procesu obsługi.

Dzięki takim przedsięwzięciom, jak przedstawiony projekt w śremskiej Odlewni, firmy osiągają wyższy poziom wykorzystania systemu informatycznego, który w znacznie większym stopniu staje się narzędziem służącym podejmowaniu decyzji gospodarczych. Decyzji świadomych, bo popartych rzetelną wiedzą o przebiegu wszelkich procesów wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego najbliższym otoczeniu – dostawców i odbiorców.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00