PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Wycena bilansowa zapasu

Nowe rozwiązanie SNP dla SAP MM

Udostępnij
Drukuj:
System SAP MM dostarcza narzędzi pozwalających na wycenę bilansową wartości zgromadzonych zapasów. Problemem pozostaje jednak określenie wartości materiałów produkowanych w przedsiębiorstwie lub też długo przechowywanych w magazynach, których cena zakupu odbiega od aktualnej wartości. SNP opracowało rozwiązanie, które umożliwia ich precyzyjną wycenę według zdefiniowanych kryteriów.
 

Wycena bilansowa zapasów na koniec okresu sprawozdawczego wydaje się zagadnieniem dobrze rozpoznanym i niemającym wielkiego wpływu na wyniki oraz działalność firmy. Jednak przyjęta metoda przeprowadzenia wyceny towarów i materiałów oddziałuje na szereg istotnych wartości z punktu widzenia zarówno księgowego (podatki), jak i dla inwestorów analizujących sprawozdania finansowe.

Istnieją cztery główne sposoby wyceny zapasu:

 • FIFO (first in – first out) – materiały są konsumowane w takiej samej kolejności, w jakiej zostały zakupione. Jest to zdecydowanie najczęściej stosowana metoda;
 • LIFO (last in – first out) – materiały są konsumowane w kolejności odwrotnej niż zostały przyjęte. Metoda ta jest dozwolona jedynie przez amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP), natomiast Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) zabraniają korzystania z niej;
 • średnia ważona – odpowiada wartości wszystkich materiałów dostępnych do sprzedaży w danym okresie (łącznie z wartością początkową) podzieloną przez ich ilość;
 • cena rynkowa – zarówno US GAAP, jak i IFRS zezwalają na przeszacowanie zapasu po cenie rynkowej, jeśli ta jest niższa niż poniesione do tej pory koszty. Po cenie rynkowej wyceniane są również niektóre produkty (jak np. żywność, surowce). Zmiany wartości zapasu są wtedy odnotowywane jako zysk lub strata.

Przy założeniu, że ceny rosną, wpływ pierwszych trzech metod na wynik finansowy firmy wygląda tak jak przedstawiono w tabeli.

Na sprawozdania według metody LIFO najczęściej przedsiębiorstwa decydują się ze względów podatkowych.

Przyjęta metoda wyceny ma spory wpływ na wartości, na podstawie których jest oceniana wydajność lub wartość przedsiębiorstwa z punktu widzenia analityków:

 • rotacja zapasów magazynowych (koszt własny sprzedaży/średnia ważona zapasu), określa ilość razy cały zapas jest sprzedawany w ciągu okresu;
 • długość cyklu zapasów (liczba dni w okresie/rotacja zapasów), wskazuje, ile przeciętnie dni zapas pozostaje w magazynie;
 • płynność bieżąca (zapasy+należności+środki pieniężne+inne aktywa bieżące/zobowiązania bieżące), daje pogląd na płynność finansową firmy.

SAP a wartość zapasów

Narzędzia SAP w obszarze gospodarki materiałowej, a szczególnie moduł MM-IM-VP (Investment Management – Balance Sheet Valuation) dostarczają wiele prostych sposobów obliczenia wartość zapasu.

Mimo pozornie oczywistego sposobu liczenia wartości dla metod FIFO oraz LIFO system SAP udostępnia kilka możliwości konfiguracyjnych, co pozwala dostosować metody do indywidualnych potrzeb klienta. Standard systemu pozwalana na określenie ruchów materiałowych, które są istotne dla danej metody.

Dla każdej z metod z osobna możliwy jest wybór poziomu wyceny – jednostka gospodarcza lub zakład. Dodatkowo dla LIFO należy się zdecydować, czy chcemy, aby tak zwane warstwy były tworzone w odniesieniu do miesiąca, czy też roku. Warstwą LIFO nazywamy stan magazynowy, który pozostał nam z danego okresu (roku lub miesiąca).

Określenie najniższej wartości

System SAP może na podstawie współczynników rotacji zapasów oraz długości cyklu zapasów odpowiednio zdewaluować wartość danego materiału. W konfiguracji możemy określić, o ile procent ma zostać przeceniona wybrana grupa materiałów w danym zakładzie, jeśli zalega dłużej niż zdefiniowany okres.

Dodatkowo SAP umożliwia znalezienie najniższej ceny spośród dowolnie wybranej kombinacji dokumentów: przyjęcie na magazyn, faktura, zamówienie, kontrakt oraz innych dokumentów zdefiniowanych w systemie.

Rozszerzenie standardu SAP

Jako że standard SAP umożliwia jedynie znalezienie najniższej ceny rynkowej na podstawie dokumentów MM, powstaje problem wyceny materiałów, które są produkowane w przedsiębiorstwie lub zalegają w magazynie przez długi czas i cena zakupu nie odzwierciedla rzeczywistości.

Dla tej grupy produktów SNP opracowało rozszerzenie standardu systemu, dzięki któremu w łatwy sposób będzie można uporać się z problemem. Algorytm działania rozwiązania jest na tyle uniwersalny, że jest ono w stanie zaspokoić unikalne wymagania każdej firmy. Program korzysta z dokumentów SAP SD jako źródła danych. Oczywiście można zdefiniować, które dokumenty mają zostać użyte w celu znalezienia ceny (faktura, zamówienie, oferta).

Na ekranie selekcji użytkownik ma możliwość zdefiniowania listy materiałów, które mają zostać wycenione, zakresu czasowego, z którego mają zostać zanalizowane dokumenty, oraz sposobu kalkulacji ceny. Pod tym ostatnim pojęciem kryją się dwie zmienne, które mogą zostać skonfigurowane.

Pierwszą z nich jest rodzaj ceny: najniższa, średnia ważona z okresu lub ostatnia. Drugą zmienną jest próg ceny: analizowane są jedynie dokumenty, w których ceny mieszczą się w danym przedziale procentowym od ceny standardowej (S) lub średniej ważonej (V) (nie mają one nic wspólnego z wartościami z dokumentów SAP SD – ceny obliczane przy planowaniu produkcji oraz na podstawie dokumentów zakupowych). Dzięki tej zmiennej jesteśmy w stanie wyeliminować wartości skrajnie niskie bądź skrajnie wysokie.

Raportowanie

Każdy z materiałów możemy wycenić na sześć różnych sposobów, zapisując ceny do pól nazwanych: wartość zgodna z prawem podatkowym 1-3 (tax price) oraz wartość zgodna z prawem handlowym 1-3 (commercial price). Dzięki standardowym raportom możemy porównać ceny wyliczone za pomocą opisanych metod z ceną średnią ważoną czy standardową.

Raporty te dają możliwość wyboru odpowiednich rodzajów wycen, interesujących nas materiałów, daty bilansu oraz poziomu wyceny (zakład/jednostka gospodarcza). Dodatkowo użytkownik ustala sposób generowania raportu – np. wyświetlenie wartości tylko, gdy ilość zapasu jest większa niż 0 czy pozycji tylko zdewaluowanych. Można również automatycznie dokonać przeceny zapasów.

Opisywany moduł SAP uzupełniony rozszerzeniem stworzonym przez SNP pozwala dostosować wycenę zapasu do niemalże każdych wymagań firmy oraz prawa. Narzędzie raz skonfigurowane umożliwia skalkulowanie wartości zapasu oraz jej łatwą, przejrzystą analizę, uruchamiając kilka łatwych w obsłudze transakcji.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00