PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Xcelsius zintegrowany z SAP BW

KPI w kokpicie dla menedżera

Udostępnij
Drukuj:
Xcelsius – narzędzie z rodziny SAP BusinessObjects, zintegrowany z hurtownią danych SAP, umożliwia łatwe i samodzielne tworzenie kokpitów menedżerskich. To dobra wiadomość dla tych menedżerów, którzy w Business Intelligence upatrują ważnego narzędzia do śledzenia metryk wydajności.
 

Z punktu widzenia kierownictwa firmy dużą część potrzeb informacyjnych sprowadzić można do metryk wydajności KPI (Key Performance Indicators), których śledzenie i monitorowanie jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania organizacji.

Świadomość, że efektywność procesów biznesowych można wyrazić za pomocą wartości liczbowych, powoduje, że cele osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych procesów zbliżają się do celów strategicznych przedsiębiorstwa. Pośrednio narzucają też dyscyplinę i systematyczność w działaniu wszystkich, od poziomu operacyjnego po menedżment.

Konieczny Business Intelligence

We współczesnym otoczeniu biznesowym, charakteryzującym się natłokiem informacji z różnych źródeł (systemy transakcyjne, arkusze kalkulacyjne, intranet i inne), nie jest możliwe wykonanie analizy KPI bez rozwiązań Business Intelligence (BI). Podobnie jak w przypadku innych narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem, po wdrożeniu i pierwszym okresie funkcjonowania systemu BI następuje czas na określenie jego jakości i ewentualne decyzje dotyczące kierunków rozwoju.

Miarą jakości systemu BI musi być oczywiście jego funkcjonalność, ale nie wolno zapomnieć o tym, że narzędzia BI mogą spełniać swoje zadania tylko wtedy, gdy są w stanie nadążyć za zmianami potrzeb informacyjnych biznesu. Nawet najbardziej elastyczne raporty są warte tyle, na ile prezentują aktualnie istotne dane o wydajności.

Czas wymagany od momentu, kiedy powstanie potrzeba stworzenia nowego KPI, do momentu jego implementacji w systemie musi być biznesowo akceptowalny.

Nierzadko element ten pozostaje nieoszacowany podczas wdrożenia systemu BI, co może prowadzić do mniejszej niż zakładano akceptacji i wykorzystania systemu BI przez użytkowników.

Kokpity menedżerskie do śledzenia KPI

Dla tych użytkowników, którzy w systemie Business Intelligence upatrują narzędzia do śledzenia KPI, a nie tylko narzędzia raportowego, SAP przygotował dodatkową funkcjonalność w systemie SAP Business Warehouse – pełną integrację z narzędziem Xcelsius.

Dotychczas narzędzia te współdziałały ze sobą za pomocą funkcji dostępnych w platformie BusinessObjects. Teraz, dzięki nowym funkcjom SAP BW, Xcelsius staje się w pełni funkcjonalnym narzędziem warstwy raportowej SAP BW, podobnie jak Business Explorer (BEx) czy Crystal Reports. Dzięki temu analitycy mogą samodzielnie i bardziej intuicyjnie pracować z Xcelsius na danych z SAP BW – przygotować, modyfikować i publikować kokpity menedżerskie.

Kokpit, jak każdy inny raport BEx czy Crystal Reports, można przygotować i przetestować na systemie rozwojowym, a następnie przenieść do środowiska produkcyjnego. Dzięki temu możliwe jest odseparowanie prac rozwojowych od pracy produktywnej – co zwiększa kontrolę oraz zapewnia ciągłości pracy rozwiązania. Równocześnie SAP AG przygotował nowy interfejs do danych w hurtowni (nazwany BI Customer Sevices), dzięki któremu twórca kokpitu może bezpośrednio połączyć element kokpitu (np. wykres) z zapytaniem BW.

Dotychczas było to możliwe jedynie poprzez platformę BusinessObjects Enterprise (BOE) lub usługi web, a przez to wymagało więcej czasu i dodatkowego nakładu pracy na przygotowanie źródeł danych do Xcelsius.

Nowy interfejs oznacza w tym przypadku uwolnienie się od konieczności wykorzystywania pośrednich platform i technologii. Dzięki temu zasilenie kokpitu danymi z hurtowni danych jest dużo prostsze. Wystarczy po prostu wybrać odpowiedni typ źródła danych i wskazać na zapytanie w SAP BW.

Xceslius w SAP BusinessObjects Xcelsius to narzędzie oferowane w ramach platformy SAP BusinessObjects, służące do tworzenia kokpitów menedżerskich. Przygotowanie za jego pomocą animowanych kokpitów jest proste, szybkie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej lub programistycznej. Jest to możliwe dzięki logice działania Xcelsius, która bazujena funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego Excel oraz dostępnych predefiniowanych obiektach wizualizacji danych, jak zegary, drzewa wartości czy interaktywne suwaki.

Kokpity Xcelsius w portalu BI

Nowa integracja to również możliwość publikowania kokpitów Xcelsius w portalu BI (SAP NetWeaver Portal). Wystarczy jedno kliknięcie i kokpit pojawi się na ekranach osób zalogowanych do portalu. Kokpit uruchamiany przez użytkownika portalu wykorzystuje jego uprawnienia w systemie BW. Oznacza to, że dane wyświetlane na kokpicie są zawsze zgodne z tym, do jakiego zakresu danych użytkownik ma uprawnienia.

Jest to niezmiernie ważne, w szczególności w odniesieniu do metryk wydajności przeznaczonych do wglądu dla określonej grupy uprawnionych odbiorców. Pozwala to także np. opublikować jeden kokpit dla wszystkich regionalnych kierowników sprzedaży, przy czym każdy z nich zobaczy na kokpicie wskaźniki wyliczone dla własnego regionu.

Wszystkie opisane powyżej nowe funkcje spowodują, że analiza KPI w hurtowni danych SAP BW będzie jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi, a jej wsparcie wymagać będzie mniejszego nakładu pracy. Przedstawione możliwości potwierdzają, że SAP AG konsekwentnie podąża nakreśloną ścieżką rozwoju narzędzi SAP BW i BusinessObjects, której celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości rozwiązań Business Intelligence.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00