PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Zarządzanie dostępem w SAP

SAP Cloud Identity Access Governance

Udostępnij
Drukuj:
Zarządzanie dostępem to trudne wyzwanie szczególnie w dużych organizacjach o złożonej strukturze, grupach kapitałowych i firmach działających w skali międzynarodowej. Dla tych podmiotów firma SAP przygotowała rozwiązanie SAP Cloud Identity Access Governance. Umożliwia ono i reguluje dostęp użytkowników do wybranych informacji oraz wskazuje, które zadania mogą być wykonywane w ramach interakcji, tak by przebiegały one płynnie i bez zakłóceń.
 

Organizacje muszą administrować dostępem do wszystkich aplikacji i urządzeń możliwie najskuteczniej. Niezależnie od branży muszą dysponować jasno określonym procesem w zakresie zarządzania dostępem użytkowników. Niezależnie od tego, czy działania odbywają się na serwerach lokalnych, czy w chmurze, czy też łącząc oba środowiska, kluczowe elementy skutecznego podejścia obejmują:

 • zdolności do kompleksowego zarządzania dostępem,
 • podejście do określania dostępu do zasobów informacyjnych oparte na analizie ryzyka,
 • przebieg pracy podlegający kontroli, zintegrowaną analizę ryzyka i regulacje dotyczące zapewnienia zgodności,
 • zdolność płynnego zarządzania dostępem do serwerów lokalnych oraz aplikacjami w chmurze.

Firma SAP prezentuje proste i jednocześnie kompleksowe, oparte na technologii chmury, podejście w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem. Zapewnia ono natywną integrację z elementami doskonałej obsługi użytkownika w środowiskach hybrydowych. Dodatkowo rozwiązanie SAP Cloud Identity Access Governance zapewnia możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych rozwijających się organizacji, przy jednoczesnym wsparciu kluczowych wymogów w zakresie zgodności.

Proste, płynne i elastyczne zarządzanie dostępem

Oprogramowanie SAP Cloud Identity Access Governance pomaga uprościć i zautomatyzować zarządzanie dostępem. W celu scentralizowania dostępu i zarządzania nim w czasie rzeczywistym korzysta z intuicyjnego, pulpitowego interfejsu. Zapewniając właściwy dostęp, można również zminimalizować ryzyko z nim związane, możliwość popełnienia błędów i nadużyć lub powstanie strat finansowych.

Rozwiązanie obejmuje pakiet zaprojektowanych specjalnie w tym celu usług w chmurze, aby zapewnić platformę umożliwiającą płynne korzystanie z funkcji w chmurze i na lokalnych serwerach w ramach wspólnego interfejsu użytkownika. W rezultacie zapewnia większą funkcjonalność i poprawia wydajność, jednocześnie wzmacniając procedury i procesy bezpieczeństwa.

SAP Cloud Identity Access Governance może pomóc w dostosowaniu się do zmiennego środowiska biznesowego oraz różnych potrzeb organizacji i użytkowników. Zapewnia zautomatyzowane, bezobsługowe aktualizacje i daje ścisłą kontrolę nad sposobem korzystania z usług w chmurze.

Oprogramowanie zostało zbudowane na platformie SAP Cloud Platform i wykorzystuje usługę uwierzytelniania SAP Cloud Identity (IAS) oraz usługę udostępniania tożsamości SAP Cloud Identity (IPS).

Chroń firmę i ciesz się spokojem

SAP Cloud Identity Access Governance optymalizuje czas i skuteczność w określaniu prawidłowego przydziału ról, wspierając kluczowe wymogi sprawozdawcze w zakresie audytu.

W zakresie analizy dostępu:

 • zmniejsza ryzyko związane z konfliktami podziału obowiązków oraz dostępem o charakterze wrażliwym do rozwiązań lokalnych i chmurowych,
 • zapewnia konfigurowalne i wstępnie zdefiniowane zasady i politykę dostępu,
 • umożliwia ograniczenie przypisań w celu optymalizacji dostępu użytkowników pod kątem bezpieczeństwa i zgodności,
 • umożliwia zarządzanie środkami kontroli, w tym ich zintegrowane monitorowanie i testowanie,
 • umożliwia wstępnie skonfigurowane raportowanie audytów.

W odniesieniu do określania ról SAP Cloud Identity Access Governance:

 • pomaga w optymalizacji przydziału ról i usprawnieniu zarządzania,
 • zapewnia oddolne projektowanie ról oparte na środowisku SAP Fiori, a także ich refaktoryzację,
 • zapewnia zgodność ról biznesowych z polityką organizacyjną,
 • obejmuje zintegrowany proces uzgadniania, zapewniający spójność ról biznesowych,
 • płynnie łączy analizę dostępu ze strukturą ról.

Pełna kontrola dostępu do systemów

Oprogramowanie SAP Cloud Identity Access Governance oparte na platformie SAP Cloud Platform zapewnia natychmiastowy wgląd w potencjalne ryzyko lub problemy z dostępem o charakterze wrażliwym.

W zakresie żądania dostępu rozwiązanie optymalizuje dostęp, przepływ pracy, przypisywanie oparte na zatwierdzonej polityce oraz procesy. Zawiera samoobsługowe formularze wniosków o dostęp wraz z wbudowanymi przewodnikami i filtrami opartymi na analizie danych. Przedstawia podlegający kontroli przebieg pracy. W narzędziu jest dostępny zintegrowany, zgodny z wymaganiami użytkownika proces udostępniania. Rozwiązanie można zintegrować z aplikacjami w chmurze.

Certyfikacja dostępu to narzędzie, które pomaga w analizie kontroli dostępu, ról, ryzyka i jego ograniczania, prowadzi automatyczne okresowe przeglądy dostępu oraz umożliwia analizy odpowiednie do potrzeb organizacji i obsługuje recenzje na dużą skalę. Dodatkowo zarządza procesem przeglądu i zapewnia dostęp do widoków opartych na analizie danych.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym zapewnia dostęp do konta użytkownika, konsolidację rejestrów i przegląd dzięki automatycznej ocenie rejestrów. Ułatwia administrowanie kontami uprzywilejowanych użytkowników i daje opcje tymczasowego użycia podwyższonych uprawnień. Możliwe jest zintegrowane śledzenie sesji oraz dostęp do analiz aktywności opartych na przebiegu pracy.

Wojciech Nowak, Manager ds. Współpracy z Klientami, SNP Poland

Dostęp do systemów pod pełną kontrolą

SAP Cloud Identity Access Governance to idealne rozwiązanie dla dużych firm, ze złożoną strukturą organizacyjną i rozbudowanym pejzażem systemów IT, w tym także SAP. Znaczne uproszczenie i wysoki stopień automatyzacji zarządzania dostępem tysięcy użytkowników pracujących z kilkudziesięcioma systemami i aplikacjami jest możliwy z poziomu intuicyjnego w obsłudze interfejsu. To znaczna oszczędność kosztów związanych z koniecznością utrzymania i zarządzania rozwiązaniami do zarządzania dostępem i kontroli ryzyka. Mniej błędów i nadużyć wynikających z niekontrolowanego dostępu niepowołanych użytkowników do firmowych systemów to mniejsze ryzyko powstania strat finansowych.

Wojciech Nowak, Manager ds. Współpracy z Klientami, SNP Poland

Korzyści ze zintegrowanego zarządzania dostępem

SAP Cloud Identity Access Governance nie narzuca żadnych wstępnych wymagań ani zależności od innego oprogramowania. Stanowi uzupełnienie i rozszerzenie istniejącej aplikacji SAP Access Control.

Poprawia bezpieczeństwo i zgodność aplikacji, w tym SAP S/4HANA oraz innych środowisk w chmurze i na serwerach lokalnych. Pozwala na centralne zarządzanie ryzykiem związanym z dostępem w strukturach heterogenicznych. Dodatkowo dobrze przemyślane kwestie user experience zapewniają lepsze wrażenia użytkownika.

Rozwiązanie pozwala zredukować koszty i nakłady dotyczące programów zarządzania, kontroli ryzyka i zgodności oraz programów bezpieczeństwa. Modułowe podejście do wdrożenia umożliwia wdrażanie rozwiązania w tempie dopasowanym do możliwości i potrzeb organizacji. Natywna integracja pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Automatyczne monitorowanie bardzo dużych ilości danych pozwala na uzyskanie zintegrowanego obrazu przedsiębiorstwa przy mniejszym zaangażowaniu zasobów.

Zintegrowane zarządzanie dostępem z SAP to mniejsze ryzyko dzięki szerokiemu katalogowi programów zarządzania, kontroli ryzyka i zgodności oraz programów bezpieczeństwa.

Rozwiązanie może zostać wdrożone w chmurze lub na serwerach lokalnych.

 IAG Bridge

Koncepcja IAG Bridge sprawia, że SAP Cloud Identity Access Governance staje się naturalnym dodatkiem do aplikacji SAP Access Control i łączy ich siłę. Firmy, które już korzystają z SAP Access Control, a także nowi klienci mogą posługiwać się bieżącą aplikacją i czerpać korzyści z aplikacji biznesowych w chmurze, bez uszczerbku dla wymogów w zakresie zarządzania dostępem i zgodnością.

Podsumowanie

SAP Cloud Identity Access Governance oferuje prostą, płynną i adaptacyjną kontrolę dostępu. Ułatwia zarządzanie dostępem i minimalizuje ryzyko z nim związane oraz możliwość popełnienia błędów i nadużyć lub powstanie strat finansowych. Obejmuje pakiet zaprojektowanych specjalnie w tym celu usług w chmurze, aby zapewnić pozytywne doświadczenia użytkownika w złożonych środowiskach chmury i serwerów lokalnych, jednocześnie spełniając kluczowe wymogi w zakresie zgodności.

Artykuł powstał na podstawie materiałów firmy SAP

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00