PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Zarządzanie ryzykiem w projekcie ERP

Loteria czy zarządzanie

Udostępnij
Drukuj:
Projekt wdrożenia systemu ERP ze swej natury jest zawsze związany z ryzykiem. Ryzyko jest obecne w każdej jego fazie. Temat jest często nielubiany i pomijany – wszyscy wolą mówić o sukcesie niż o zagrożeniach. Jednak złożoność systemów ERP, czas, jaki zajmuje wdrożenie, i wpływ projektów ERP na biznes nie pozwalają na ignorowanie ryzyka. Dobra wiadomość jest taka, że ryzykiem można zarządzać.
 

Właśnie zapadła decyzja o wdrożeniu w firmie systemu ERP. Przed nami nowe, unikatowe, ciekawe przedsięwzięcie. Zainteresowani jego powodzeniem, szukamy sposobów, jak sensownie, szybko i skutecznie zorganizować projekt. Z pewnością jednym z kluczowych czynników sukcesu będzie nadanie odpowiedniej rangi planowaniu i zaplanowanie na to zajęcie odpowiedniego czasu.

Wdrożenie ERP – czy to się uda?

Przyjmijmy założenia, że cel projektu jest już wyznaczony, sprecyzowano jego zakres, po kilkunastu wewnętrznych spotkaniach i kilku rozmowach z dostawcami zaczynają być czytelne granice, co jest przedmiotem projektu, a co zostało z niego wykluczone. Powołaliśmy też zespół projektowy – powstał szczegółowy harmonogram działań na kilka najbliższych miesięcy. Wszyscy stawiają sobie pytanie – czy to się powiedzie? Mimo włożonego w planowanie wysiłku – na razie brak pewności.

Przedstawiając harmonogram projektu, czyli rozłożenie działań w czasie, pokazujemy kluczowym interesariuszom, że dostrzegamy skalę przedsięwzięcia, udowadniamy konieczność rozłożenia działań w czasie – znajdujemy odpowiedzi na pytania „co?” i „kiedy?”. To podnosi nasze poczucie bezpieczeństwa. Jednak aby mówić o dobrym planie projektu, musimy odpowiedzieć jeszcze na kilka istotnych pytań – to między innymi pytania o organizację projektu, o konieczne zasoby, sposoby zarządzania zmianami, metody komunikacji…

Udzielenie odpowiedzi na te pytania oznacza, że jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac. To uspokaja i pozwala zwiększyć nadzieje na powodzenie. Nadal jednak nie mamy pewności sukcesu. Dobry plan to podstawa, ale życie pokazuje, że trzeba też liczyć się z sytuacjami nieprzewidywalnymi, losowymi.

Sposób realizacji zadań wdrożeniowych będzie wynikał z podejmowanych decyzji, ze sposobu realizacji prac i efektywności zespołu projektowego. Niestety, będzie również wynikał z wielu czynników i wydarzeń, na których zaistnienie będziemy mieli ograniczony lub wręcz zerowy wpływ.

Choć nie sposób przewidzieć wszystkiego, co może się przytrafić podczas projektu – nikt nie planuje przecież epidemii grypy, powodzi czy pożaru – ryzykiem projektowym należy zarządzać.

Parasol przy ładnej pogodzie, czyli co może się zdarzyć

Zarządzania ryzykiem to proces, który należy rozpocząć już na etapie inicjowania projektu, kontynuować na poziomie planowania i wykonywania prac, aż do zamknięcia projektu i przekazywania systemu do eksploatacji.

Gdy rozważamy zarządzanie ryzykiem, pierwsze przychodzące do głowy pytanie brzmi: czy jest sens zarządzać elementami, które są losowe i zupełnie od nas niezależne. Czy jest to w ogóle możliwe? Choć pewne sprawy pozostaną od nas niezależne – nie wiemy, czy będzie padał deszcz – mamy jednak sporo możliwości, aby zarządzić projektem w kontekście padającego deszczu.

Warunki pogodowe są od project managera niezależne, ale zakup parasoli, sposób organizacji prac w deszczowy dzień i wiele innych aspektów to decyzje projektowe.

Pytanie, jakiego rodzaju „opady atmosferyczne” mogą nas spotkać podczas realizacji zadań, to zachęta do wdrożenia jednego z procesów zarządzania ryzykiem – identyfikacji ryzyk. Jest to proces, w wyniku którego powstaje rejestr ryzyk. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń to bardzo ważny moment, gdy warto wykorzystać kreatywny kawałek naszego mózgu.

To zajęcie, w które należy zaangażować również sponsora i cały zespół projektowy. Powstała po takiej burzy mózgów lista będzie zapewne długa. Cześć pozycji będzie się wydawać absurdalnych, część będzie sprawiała wrażenie bardzo realnych.

Po wykonaniu tego kroku nadejdzie czas na inne procesy zarządzania ryzykiem – ilościową i jakościową analizę potencjalnych zagrożeń, planowanie reakcji na poszczególne ryzyka, monitorowanie otoczenia oraz podejmowanie działań w stosunku do ryzyk, które wystąpiły.

Ryzyko – jak sobie z nim radzić

Metodyczne podejście nie pomoże co prawda wyeliminować zdarzeń losowych, pozwoli natomiast świadomie reagować na tego typu zjawiska. W krytycznej sytuacji rzeczowa rozmowa ze sponsorem projektu będzie łatwiejsza, szybciej też będzie można wypracowywać decyzje w zależności od aktualnego nastawienia firmy do spraw ryzykownych. Zarządzanie ryzykiem otwiera możliwość uruchomienie działań z wyprzedzeniem, w przypadku „zidentyfikowania dużego ryzyka pożarów” pozwala na „kopanie studni, zanim zacznie się palić”.

Metodyczne podejście do zarządzania ryzykiem ułatwia również w wielu przypadkach komunikację w zespole projektowym. Świadomość ryzyka wśród uczestników przedsięwzięcia pozwala na bardziej rzeczowe rozmawianie o sprawach trudnych. Niektórych problemów projektowych uda się w ten sposób uniknąć. Inne uda się zminimalizować, gdy stawimy im czoła wyposażeni w przygotowane zawczasu narzędzia.

A zatem zdecydowaliśmy się na zarządzanie ryzykiem. Możemy więc wrócić do stawianego wcześniej pytania – czy teraz jesteśmy pewni sukcesu projektu?

Szkolenia z najlepszych praktyk zarządzania projektami ERP/IT

Centrum Szkoleniowe SNP Edukacja zaprasza na cykl jednodniowych szkoleń z zakresu zarządzania projektami IT: „Zarządzanie ryzykiem w projekcie ERP”, „Zarządzanie Biurem Projektów (PMO)” oraz „Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie ERP”. Na szkoleniach, przeznaczonych dla kierowników projektów i innych osób zaangażowanych w prowadzenie projektów IT, zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kierowania projektami ERP, zarządzania ryzykiem i zarządzania komunikacją. Zaprezentujemy praktyczne doświadczenia SNP, zebrane podczas realizacji projektów IT przez ponad 15 lat dla ponad 200 klientów w kilkunastu krajach świata. Zajęcia poprowadzą doświadczeni kierownicy projektów informatycznych, posiadający certyfikaty PMP (Project Management Professional), wydane przez Project Management Institute.

Na pewno wiemy więcej o ryzyku projektowym i mamy świadomość, że stuprocentowa gwarancja sukcesu nie istnieje lub jest nieskończenie kosztowna. Czy w związku z tym warto poświęcać zarządzaniu ryzykiem czas?

Bezsprzecznie tak. Fakt, że nie możemy osiągnąć 100% pewności, nie zwalnia nas z potrzeby wdrażania działań, które prawdopodobieństwo sukcesu podnoszą. A zarówno dobre rozumienie procesów planowania w projekcie, jak i formalne zarządzanie ryzykiem pozwalają znacznie zwiększać nasze szanse na końcowy sukces projektu.

Dzisiaj zarządzanie ryzykiem w projektach wdrożenia systemów ERP to obowiązkowe działania każdego project managera – przecież naprawdę wiele kłopotów można przewidzieć bez odwoływania się do wróżki.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00