PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Zarządzanie talentami w SAP HR

Talent dla firmy – rozwój dla pracownika

Udostępnij
Drukuj:
Bogate programy szkoleń, systemy motywacyjne, oceny pracownicze, strategie zatrudnienia i rekrutacji – celem tych działań jest rozwój kompetencji oraz wyszukanie i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. Narzędzia Talent Management w SAP HR pozwalają w sposób spójny i efektywny zarządzać talentami w organizacji – od poziomu pracownika aż do wsparcia realizacji biznesowych celów firmy.
 

W wielu firmach informacja o pracownikach – ich kompetencjach, doświadczeniu, odbytych szkoleniach – jest rozproszona. Część danych jest przechowywana w SAP HR, inne w dokumentach offline, niektóre informacje (np. o najbliższych planach rozwoju osobistego pracownika) są znane tylko bezpośrednim przełożonym. Niektórych ważnych danych w ogóle się nie gromadzi.

Efektywne zarządzanie talentami wymaga podejścia kompleksowego, obejmującego połączenie tradycyjnego zarządzania kadrami z ujednoliceniem procedur dla całej organizacji. Zarządzanie talentami to pojęcie bardzo szerokie, które może być różnie rozumiane w firmach o różnym profilu działalności, zatrudnienia, a nawet wielkości. Jest ono powiązane ze strategią zatrudnienia, szkoleń, awansu zawodowego, podejścia do ocen pracowniczych czy efektywności.

Jednak bez względu na uwarunkowania biznesowe nowocześnie zarządzane organizacje są zainteresowane skutecznym zarządzaniem kompetencjami swoich pracowników i rozwijaniem ich kluczowych umiejętności.

SAP HR wspiera szeroką gamę procesów służących rozwijaniu talentów w organizacji. Moduł zarządzania kompetencjami umożliwia między innymi opracowywanie katalogów kompetencji, profili stanowisk, porównywanie profili kompetencji pracowników i wymagań na stanowiskach czy też pomoc w identyfikacji potencjalnych sukcesorów.

Moduł rozwoju pracowników dostarcza narzędzia do budowy krótko- i długookresowych planów rozwoju pracowników. Komponent zarządzania szkoleniami zapewnia zintegrowane środowisko do zarządzania wiedzą w organizacji.

Rozwiązanie do zarządzania talentami (Talent Management) może współdziałać i uzupełniać funkcje wymienionych wcześniej komponentów systemu SAP HR, a także narzędzi do planowania następstw, ocen pracowniczych czy zarządzania wynagrodzeniami. Narzędzia udostępniane w systemie SAP HR są na tyle rozbudowane, a przy tym uniwersalne, że zaspokoją nawet bardzo złożone potrzeby w tym zakresie.

W najnowszym rozszerzeniu narzędzi SAP HR, dostępnym w pakiecie aktualizacyjnym EHP4, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania talentami i rozwojem pracowników zostało udostępnione w wersji opartej na środowisku SAP NetWeaver Portal.

Jeden zestaw obiektów i danych podstawowych oraz jednolita struktura organizacyjna pozwalają ograniczyć liczbę duplikowanych danych i błędów, co usprawnia pracę i wpływa na bezpieczeństwo danych. Dla użytkowników aplikacji rozwiązanie jest łatwo dostępne poprzez środowisko portalowe, które udostępnia intuicyjne w obsłudze i atrakcyjne wizualnie interfejsy.

Zakres funkcji zarządzania talentami SAP HR umożliwia odkrywanie potencjału pracowników, a także budowanie bazy danych talentów, co może być wykorzystane przy rekrutacjach wewnętrznych.

W procesie zarządzania talentami SAP HR określa trzech podstawowych aktorów: pracownika, kierownika (menedżera) oraz specjalistę personalnego, który jest administratorem procesu zarządzania talentami. Te role mają określone przez system funkcje – gotowe narzędzia do wykorzystania w SAP, które stanowią podstawę do projektowania procesów zarządzania talentami.

Profil pracownika

Pracowników można motywować przez indywidualne ustalanie celów, precyzyjne określanie planów kariery i rozwoju oraz programy wynagradzania związane z wynikami.

Planując ścieżkę kariery poprzez portal samoobsługowy (Employee Self Service) lub razem z przełożonym, pracownik ma możliwość opracowywania własnego profilu talentu i kwalifikacji.

Porównując swoje kwalifikacje z wymaganiami przypisanymi do stanowiska, może zidentyfikować braki w zakresie umiejętności i wiedzy, a następnie zaplanować rozwój. Pracownik może dokonać także przeglądu własnego procesu oceny oraz samooceny lub ocen współpracowników.

Do dyspozycji pracownika oddano zakładki, w których charakteryzuje swój profil, np. wcześniejsze doświadczenie zawodowe i doświadczenie w firmie, wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, znajomość języków obcych, mobilność itp. Zakładki są definiowane zgodnie z wymaganiami firmy odnośnie do informacji, jakie chce gromadzić o pracowniku. Do charakterystyk można dodawać załączniki (np. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).

Profil opracowywany przez pracownika jest źródłem danych dla menedżerów podejmujących decyzje w procesie zarządzania talentami.

Kierownik strażnikiem talentów

Osobą, która pełni rolę decyzyjną w procesie zarządzania talentami, jest kierownik. W ramach aplikacji ma on między innymi możliwość:

 • organizowania przeglądu profili talentów opracowywanych przez pracowników,
 • wyznaczania tzw. grup talentów (Talent Group) i przypisywania do nich wybranych pracowników,
 • oceny talentów w procesie zarządzania,
 • udziału w okresowym przeglądzie talentów (Talent Review Meetings),
 • wyznaczania celów zespołowych i celów indywidualnych w procesie oceny,
 • wgląd do macierzy talentów.

Powyższe narzędzia pozwalają prowadzić politykę zarządzania talentami w podległym zespole, tak by indywidualne cele pracowników w jak największym stopniu pokrywały się z celami zespołu lub działu i organizacji.

Dzięki precyzyjnej wiedzy dostępnej w profilach talentów możliwe jest budowanie efektywnych programów motywacyjnych, uwzględniających indywidualną ścieżkę kariery i osobiste cele rozwojowe, oraz wprowadzanie zasad wynagradzania powiązanych z wynikami.

Dostępne narzędzia do analiz i raportowania pozwalają kształtować kompetencje pracowników na poziomie ogólnym i uwzględniać w rozwoju talentów plany biznesowe firmy, np. znajomość języków obcych w wypadku planów ekspansji zagranicznej, czy inwestowanie w konkretne kwalifikacje, jeśli firma planuje uruchomić nową linię biznesową).

Rozwiązanie umożliwia planowanie sukcesji, np. poprzez tworzenie grup pracowników o dużym potencjale, którzy w przyszłości powinni awansować na stanowiska kierownicze. Taka strategia tworzenia „kuźni kadr” pozwala uniknąć problemów związanych z wakatami na kluczowych stanowiskach w firmie.

Profile pracowników mogą być także wykorzystane w procesie rekrutacji, zarówno wewnętrznej, jak i nowych pracowników, jako baza kandydatów z określonym i porównywalnym poziomem kompetencji czy doświadczeniem.

Planując program szkoleń pracowniczych, możemy nie tylko określać nie tylko oczekiwane efekty w kontekście celów firmy, ale także dobierać ścieżki edukacyjne do indywidualnych potrzeb pracowników lub grup pracowników.

Szerokie możliwości zarządzania talentami w efekcie pozwalają podnosić efektywność i zarządzać wydajnością w zgodzie ze strategią firmy.

Koordynacja i administracja

Administratorem procesów zarządzania talentami jest zwykle specjalista z działu personalnego. Dzięki temu możliwa jest koordynacja i integracja działań związanych z zarządzaniem kadrami, w tym także zarządzaniem talentami, z poziomu całej organizacji. Także dla tego poziomu przygotowano narzędzia i wglądy w portalu SAP. Z poziomu administracyjnego możliwe jest między innymi:

 • zarządzanie grupami talentów,
 • analiza umiejętności i kwalifikacji pracowników i grup pracowników,
 • budowanie planów rozwoju i monitorowanie postępów w osiąganiu celów firmy,
 • organizacja przeglądu talentów (Talent Review Meetings),
 • analiza efektów programów motywacyjnych, w tym także związanych z wynagrodzeniami,
 • macierze talentów z możliwością przenoszenia pracowników między wymiarami macierzy.

W ramach Talent Management SAP dostarcza wiele gotowych raportów i predefiniowanych procesów. Możliwe jest także dodawanie nowych funkcji oraz dowolne łączenie i elastyczne rozwijanie narzędzia, tak by było w pełni dopasowane do procesów zamodelowanych w firmie. Narzędzia z grupy Talent Management dają się w pełni integrować i innymi funkcjonalnościami systemu SAP, co jest ważne szczególnie w przypadku obsługi złożonych procesów. Zaletą rozwiązania jest też jego pełna dostępność poprzez SAP NetWeaver Portal dla szerokich grup użytkowników oraz nowoczesne wizualizacje interfejsów.

Jeśli troska o talenty jest jednym z ważnych punktów strategii firmy, rozszerzenie funkcjonalności SAP HR o najnowsze rozwiązania pomoże nie tylko zidentyfikować i utrzymać najbardziej wartościowych pracowników, ale też rozwijać ich kompetencje i monitorować postępy, by w efekcie móc planować rozwój kadr w długiej perspektywie i kontrolować opłacalność nakładów na ten cel.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00