PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Strauss Cafe Poland: Wdrożenie HR SPRINT

Jak dobrze wdrożyć mySAP HR w firmie średniej wielkości?

Udostępnij
Drukuj:
Od stycznia 2001 r. Elite Cafe użytkuje rozwiązania SAP. Firmą realizującą wdrożenie było BCC (od 2018 r. SNP Poland). Przy wdrożeniu SAP wykorzystany został SPRINT - prekonfigurowany system SAP, przygotowany przez SNP dla przedsiębiorstw średniej wielkości, który umożliwił skrócenie czasu wdrożenia i zmniejszenie jego kosztów.

Zakres rozwiązań SAP, uruchomionych w Elite w 2001 roku, obejmował: rachunkowość finansową, zarządzanie płynnością finansową i budżetowanie, kontroling, księgowość majątku trwałego, gospodarkę materiałową i zaopatrzenie oraz sprzedaż i dystrybucję. W lipcu 2001 została podjęta decyzja o rozszerzeniu funkcjonalności SAP w Elite o obszar zarządzania kadrami i płacami.

Analogicznie jak w przypadku wdrożenia pozostałych funkcjonalności, wykorzystano przygotowaną przez SNP prekonfigurowaną wersję mySAP HR – pakiet HR SPRINT. Wykorzystanie prekonfigurowanego modelu HR SPRINT pozwala uruchomić szybciej i taniej kluczowe funkcjonalności SAP w obszarze zarządzania kadrami i płacami.

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie HR SPRINT przeprowadzono zgodnie z metodyką SNP. Faza analizy koncepcyjnej potwierdziła zgodność większości procesów kadrowo-płacowych z modelem HR SPRINT. Rozszerzenie standardu obejmowało przede wszystkim przygotowanie dodatkowych raportów specyficznych dla Elite i algorytmizację dodatkowych składników wynagrodzeń. Dzięki interfejsom, dostarczonym w ramach prekonfigurowanego pakietu HR SPRINT, został uproszczony proces konwersji danych płacowych.

We wdrożeniu komponentów HR SPRINT udział przyszłych użytkowników systemu jest szczególnie istotny podczas fazy testów. W Elite pełne zaangażowanie specjalistów kadrowo-płacowych w tej fazie zaowocowało wysoką jakością prototypu i bezproblemowym startem produktywnym w styczniu 2002 r.

Korzyści z HR SPRINT

Z punktu widzenia specjalistów kadrowo-płacowych Elite, wśród szeregu korzyści z wdrożenia prekonfigurowanego systemu HR SPRINT warto wymienić:

Elastyczne raportowanie danych kadrowych i płacowych

Oprócz standardowych raportów, bez których trudno wyobrazić sobie jakikolwiek system wspierający pracę działu HR (dokumenty KDU, PIT, raporty dla GUS, świadectwo pracy, zaświadczenia, paski płacowe, zestawienia zbiorcze), użytkownicy otrzymali do dyspozycji m.in.:

 • narzędzie elastycznego raportowania (tzw. zapytania ad hoc), za pomocą którego budują raporty na żądanie z dowolnymi danymi kadrowo-płacowymi w przeciągu kilku minut;
 • elastyczne raporty płacowe, umożliwiające wybór dowolnych składników wynagrodzeń oraz kryteriów selekcji (np. MPK, jednostki organizacyjne, okres zestawienia itp.);
 • raporty z możliwością transferu danych do MS Word (korespondencja seryjna) i MS Excel.

Automatyczne księgowania wynagrodzeń

Każda lista płac jest automatycznie księgowana w FI (rachunkowości finansowej) systemu SAP. Koszty wynagrodzeń rozliczane są na obiektach CO (kontrolingowych). Pracownicy są zdefiniowani jako dostawcy w module FI (przypisanie numeru pracownika do dostawcy) a składniki wynagrodzeń – do odpowiednich kont, dzięki czemu możliwe są kompletne księgowania list płac na konta finansowe, kosztowe oraz dostawców.

Przed zaksięgowaniem wynagrodzeń wykonywana jest symulacja, która umożliwia szczegółową weryfikację propozycji dokumentu księgowego. Dostępna jest również możliwość automatycznego storna księgowań listy płac z poziomu HR.

Pełną integrację listy płac z systemem zarządzania czasem pracy

Wszyscy pracownicy mają przypisany planowany harmonogram pracy. Użytkownicy rejestrują odchylenia od planu (nieobecności). Na podstawie kalendarza świąt i harmonogramów system generuje automatycznie na każdy miesiąc dla wybranych pracowników dodatek nocny.

Każde rozliczenie regularne listy płac analizuje i wycenia dane czasu pracy. Zmiany czasu pracy (np. grafiku dziennego, nieobecności itp.) wprowadzone wstecznie po rozliczeniu listy płac są automatycznie wyrównywane w następnym rozliczeniu regularnym (lub – na życzeniu użytkownika – w liście dodatkowej na wybrany dzień).

Małgorzata Szwarc, dyrektor personalny i kierownik wdrożenia HR SPRINT ze strony Elite, ocenia: "Wdrożenie udało się nam zrealizować przy dużym nakładzie pracy, ale w nieprawdopodobnie krótkim czasie. Do prac projektowych przystąpiliśmy w sierpniu, a od stycznia, zgodnie z zamierzeniem, pracujemy w nowym programie. Możliwość sporządzania wszelkich raportów, łącznie z danymi do sprawozdań GUS, automatyczne księgowanie wynagrodzeń za pomocą kilku przycisków i w bardzo krótkim czasie – to główne, ale nie jedyne atuty tego programu."

Kompleksowe wsparcie obsługi kadrowo-płacowej zleceniobiorców

Zleceniobiorcy są obsługiwani przez tzw. Menadżera Umów, dedykowaną aplikację służącą do rejestracji i rozliczania umów zleceń i o dzieło. Do umów podpinane są rachunki, które mogą być bezpośrednio rozliczane z poziomu Menedżera.

System informuje użytkownika (ostrzeżenia) o ewentualnej niezgodności dat rachunków z okresem umowy i przekroczeniu kwoty umowy przez sumaryczną kwotę rachunków. Rachunki mogą być rozliczane zbiorczo (dla wielu współpracowników). Przed każdym rozliczeniem możliwa jest jego symulacja.

Uruchomienie HR SPRINT jest w Elite Cafe pierwszym krokiem w kierunku rozwijania dalszych funkcjonalności mySAP HR, w szczególności tzw. "miękkich" komponentów: Rekrutacji, Zarządzania Szkoleniami i Rozwoju Kadr.

Michał Szymaczek, konsultant wiodący w projekcie HR SPRINT w Elite, podsumowuje: "Wdrożenie HR SPRINT w Elite można uznać za modelowe – schemat procesów kadrowych i płacowych został odwzorowany na funkcje HR SPRINT z niewielkimi zmianami związanymi ze specyfiką firmy. Korzystając z doświadczeń z licznych wdrożeń mySAP HR zrealizowanych przez BCC, udało nam się stworzyć system wzorcowy systemu kadrowo-płacowego, dobrze dopasowany do wymagań polskich przedsiębiorstw."

Elite Cafe sp. z o. o., z siedzibą w Swadzimiu pod Poznaniem (gmina Tarnowo Podgórne), jest największą palarnią kawy w Polsce. Jej moc produkcyjna wynosi 30 tys. ton rocznie, co stanowi niemal połowę rocznego spożycia kawy w Polsce. Elite Cafe zatrudnia przeszło 200 osób o zróżnicowanej strukturze kadrowej (pracownicy administracyjni, fizyczni i sprzedaż). Dodatkowo obsługą kadrowo-płacową objęta jest liczna grupa współpracowników (około 100 miesięcznie).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00