PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Holland Automation International BV: Migracja rozwiązań HAI*QPM na platformę SAP NetWeaver

Be powered by SAP NetWeaver

Udostępnij
Drukuj:
HAI, holenderski dostawca rozwiązań EMI, umacnia swoją pozycję rynkową dzięki współpracy z BCC (od 2018 SNP Poland). Projekt rozwoju oprogramowania HAI*QPM przez SNP w technologii SAP NetWeaver został pomyślnie zakończony certyfikacją w ramach programu SAP AG „Powered by SAP NetWeaver”.

SAP jest największym i najbardziej popularnym systemem ERP na rynku. Większość dużych i średnich firm wybiera ten system do wsparcia szerokiego zakresu działalności biznesowej. Nic zatem dziwnego, że dostawcy innych aplikacji dążą do tego, by ich rozwiązania były kompatybilne z technologiami SAP. Właśnie dlatego HAI zdecydowało się zlecić SNP migrację aplikacji HAI*QPM na platformę SAP Net- Weaver. Aplikacja HAI*QPM (Quality & Performance Management), oferowana przez firmę HAI, jest wykorzystywana do podnoszenie jakości produktów i wydajności linii produkcyjnych w oparciu o regularne monitorowanie i raportowanie danych w czasie rzeczywistym. Korzystają z niej zarówno holenderskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne, których celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych. Wiele z nich korzysta z rozwiązań SAP, szczególnie modułu planowania produkcji (PP).

Jak podkreślił Peter de Haer, dyrektor HAI: „Skoro większość naszych klientów ma już system SAP ERP, stało się oczywiste, że będą oczekiwać narzędzia spójnego z istniejącym u nich środowiskiem IT. Skłoniło nas to do przeprowadzenia projektu rozwojowego, którego głównym celem było dostarczenie naszych narzędzi, wiedzy i doświadczenia w takiej formie, która będzie całkowicie zintegrowana ze środowiskiem SAP. Byliśmy również przekonani, że musimy zaplanować i przeprowadzić proces certyfikacji naszej aplikacji, by upewnić się, że spełnia ona standardy SAP, zanim zostanie wprowadzona w wymagające środowisko zakładu produkcyjnego. Zdecydowaliśmy się zlecić SNP stworzenie aplikacji HAI*QPM w nowej technologii – SAP NetWeaver przy wykorzystaniu technologii Java i WebDynpro. Powierzyliśmy również SNP przygotowanie naszych rozwiązań do certyfikacji przez SAP AG”.

Przenieść HAI*QPM na SAP NetWeaver

Projekt migracji był złożonym przedsięwzięciem, podczas którego aplikacja musiała zostać stworzona praktyczne od podstaw, w oparciu o nową technologię. W pierwszej fazie projektu odbył się transfer wiedzy. Firma HAI zaprezentowała pełen zakres funkcjonalności oprogramowania i sposoby jego wykorzystywania. Najważniejsze funkcje aplikacji to gromadzenie danych, ich zapisywanie i raportowanie.

Funkcje zapisywania składają się z ekranu raportowania produkcji czasu rzeczywistego, który operatorzy na linii produkcyjnej wykorzystują do wprowadzania danych produkcyjnych, a pracownicy laboratoriów do wprowadzania wyników testów jakości. Oprócz tego wykorzystywane jest również oprogramowanie do gromadzenia danych, które odpowiada za automatyczne pobieranie danych z urządzeń produkcyjnych oraz urządzeń do kontroli jakości.

Skoro większość naszych klientów ma już system SAP ERP, stało się oczywiste, że będą oczekiwać narzędzia spójnego z istniejącym u nich środowiskiem IT

 

Dostępne w aplikacji funkcje raportowania pozwalają przeanalizować i podnieść wydajność linii produkcyjnej oraz polepszyć jakość produktu. Jest to możliwe dzięki gotowym do natychmiastowego użytku procedurom SPC (Statistical Process Control – Statystyczne Sterowanie Procesem) i innym narzędziom statystycznym i analitycznym, które konsultanci firmy HAI stworzyli, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Jako podstawę do stworzenia tego rozwiązania wybrano SAP NetWeaver Java Web Application Server. Głównym zamysłem było stworzenie środowiska sieciowego, które pracuje w oparciu o technologię SAP, lecz nie jest częścią systemu ERP, a samodzielnym oprogramowaniem. Aplikacja ta została stworzona przy wykorzystaniu języka programowania Java. Ponadto wykorzystano standardowe technologie SAP dla aplikacji webowych, aby zapewnić, by w odczuciu klienta rozwiązanie wyglądało i działało tak samo jak produkty SAP.

Narzędzia WebDynpro i HTMLB, poza tym, że de facto są standardami webowymi SAP, łatwo wpasowują się w środowisko SAP NetWeaver Portal dzięki automatycznemu wykorzystaniu ustawień odnoszących się do wyglądu i działania (look-and-feel), które mogą być różne w przypadku każdej firmy, a nawet każdego użytkownika.

Obecnie aplikacja HAI*QPM wykorzystuje WebServices, aby umożliwić interfejsowanie z produktami SAP i narzędziami zewnętrznymi, które dostarczają danych z urządzeń produkcyjnych lub urządzeń do kontroli jakości produktu.

W trakcie projektu najbardziej czasochłonne były implementacja i przygotowanie aplikacji do procesu certyfikacji. Konsultanci SNP, którym powierzono także te prace, odpowiadali za spełnienie wszystkich kryteriów certyfikacyjnych. Celem było zminimalizowanie ryzyka niezaliczenia testu certyfikacyjnego. Zarówno certyfikacje Portal Integration, jak i J2EE Deployment zakończyły się sukcesem już za pierwszym podejściem.

W czasie trwania projektu Kees Dekker z HAI był odpowiedzialny za testy i przygotowanie specyfikacji oprogramowania. Ze strony SNP bezpośrednio było zaangażowanych dwóch programistów. W czasie tej polsko-holenderskiej współpracy językiem komunikacji był angielski i – co warto podkreślić – nie odnotowano żadnych problemów, które mogłyby wynikać z międzynarodowego charakteru projektu.

Cała praca programistów została wykonana zdalnie, z podpoznańskiego biura SNP. Ponadto odbyło się kilka roboczych spotkań w Polsce, z udziałem przedstawiciela HAI.

Efekt: HAI*QPM dla SAP

W chwili obecnej firma HAI oferuje klientom całkowicie nowy produkt. Jest to nie tylko aplikacja stworzona w nowej technologii, ale przede wszystkim narzędzie, które ma bardzo elastyczną strukturę danych, pozwalającą na magazynowanie i analizowanie praktycznie każdego typu potrzebnych danych.

Dzięki integracji z rozwiązaniami SAP obecnie łatwo jest tworzyć dodatkowe raporty, wykorzystując hurtownię danych SAP BW, lub zintegrować funkcje aplikacji z innymi produktami, takimi jak SAP xApp – xMII.

Ambicją firmy HAI było nie tylko stworzenie aplikacji kompatybilnej z SAP, lecz również zapewnienie klientów, że ta zgodność jest zagwarantowana przez stronę niezależną – stąd potrzeba certyfikacji

 

Transfer wiedzy podczas projektu odbywał się w obie strony. Dla specjalistów z HAI była to doskonała okazja do zdobycia ogólnej wiedzy o rozwiązaniach SAP oraz szczególnie o technologii SAP NetWeaver.

Powered by SAP NetWeaver

Ambicją firmy HAI było nie tylko stworzenie aplikacji kompatybilnej ze środowiskiem SAP, lecz również zapewnienie klientów, że owa zgodność jest zagwarantowana przez stronę niezależną – stąd potrzeba certyfikacji. Certyfikat „Powered by SAP NetWeaver” jest przyznawany przez SAP AG jedynie aplikacjom najwyższej klasy, komplementarnymi z rozwiązaniami SAP i stworzonym w oparciu o technologię SAP NetWeaver.

W lipcu 2007 i styczniu 2008 r. odbyły się sesje certyfikacyjne, podczas których BCC przedstawiło proces instalacji i uruchamiania aplikacji QPM oraz skrypty testowe, aby zaprezentować jej funkcje i integrację z SAP NetWeaver Portal.

Aby zagwarantować bezstronną ocenę aplikacji, SAP AG zlecił przeprowadzenie procesu certyfikacji zewnętrznemu partnerowi – firmie VeriTest. Pierwszym krokiem tego procesu była weryfikacja przedłożonej dokumentacji. Następnie przedstawiciel VeriTest, za pośrednictwem oprogramowania do przeprowadzania spotkań online, nadzorował instalację i testy niniejszej aplikacji w środowisku SAP NetWeaver. Nowo stworzona aplikacja QPM spełniła wszystkie warunki wymagane od aplikacji kompatybilnych z technologią SAP NetWeaver.

Firma HAI otrzymała od SAP AG dwa certyfikaty:

 • Certyfikat J2EE-DEP, który zaświadcza, że dane rozwiązanie instaluje się i działa na SAP NetWeaver Java Web Application Server;
 • Certyfikat EP-BP, który gwarantuje, że rozwiązanie prawidłowo się integruje z SAP NetWeaver Portal.

HAI otrzymało również prawo do ubiegania się o możliwość wykorzystywania logo programu „Powered By NetWeaver” w promocji rozwiązania QPM.

Peter de Haer podkreśla: „Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że produkt jest całkowicie zintegrowany z systemem SAP. Dla klientów stanowi to gwarancję, że nasze rozwiązanie będzie doskonale wpasowywało się w ich środowisko informatyczne i biznesowe. Dlatego też logo Powered By NetWeaver stanowi bardzo ważną wartość dodaną tego projektu”.

HAI działa w Holandii od 2001 r. jako wiodący dostawca rozwiązań Real-Time Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI). Rozwiązania te są wykorzystywane przez producentów na całym świecie w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej poprzez następujące metody: Continuous Improvement, Six Sigma, Lean Manufacturing i Total Productive Maintenance (TPM). HAI oferuje kompletny zestaw rozwiązań, które wspierają producentów w osiągnięciu i utrzymaniu wyższego poziomu wydajności dzięki zastosowaniu rozwiązań EMI.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00