PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Sitech: Wdrożenie SAP PM – gospodarki remontowej i utrzymania ruchu w SAP

Utrzymać sprawność majątku produkcyjnego

Udostępnij
Drukuj:
W ocenie menedżerów Sitechu, polkowickiego producenta siedzeń samochodowych, utrzymanie majątku produkcyjnego w pełnej sprawności jest jednym z istotnych warunków konkurencyjności. Stąd decyzja o wykorzystaniu SAP w obszarze gospodarki remontowej.

Ważna gospodarka remontowa

Majątkiem produkcyjnym trzeba zarządzać tak, aby zapewnić dostępność i sprawność techniczną maszyn i urządzeń, gwarantując nieprzerwaną produkcję, z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i optymalnych kosztów obsługi. W tym sensie gospodarka remontowa jest rozumiana jako kompleksowe zarządzanie majątkiem.

Wszelkie decyzje w tym obszarze muszą opierać się na rzetelnych i aktualnych danych. Zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, zebranie, opracowanie i dostarczenie na czas rzetelnych informacji wymaga wsparcia menedżerów przez systemy informatyczne, a także determinacji i konsekwencji w ich codziennym stosowaniu.

Utrzymanie w ruchu – działania

System informatyczny powinien wspierać trzy główne obszary: przeglądy, pozwalające na ocenę rzeczywistego stanu technicznego, obsługa zapobiegawcza, naprawy. Bardziej szczegółowo, dotyczy to następujących działań i obszarów:

 • Katalog obiektów (urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu, infrastruktura)
 • Planowanie prac służb utrzymania ruchu
 • Rejestracja zdarzeń związanych z gospodarką remontową
 • Harmonogramowanie obsługi zapobiegawczej
 • Obsługa zaopatrzenia i zapasów części zamiennych
 • Nabywanie usług remontowych i serwisowych
 • Regeneracja części zamiennych
 • Modyfikacja i modernizacja technicznych środków produkcji
 • Obsługa eksploatacji środków transportu
 • Kosztowy i rzeczowy plan remontów
 • Rejestracja kosztów związanych z remontami i utrzymaniem ruchu
 • Analizy i raportowanie

W czym pomaga SAP?

Naturalnym wyborem dla firm korzystających już z SAP w innych obszarach jest wykorzystanie szerokiej funkcjonalności, dostępnej w ramach modułu PM (Plant Maintenance – gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu). Wymieńmy, co ona zapewnia:

 • Mechanizm kontroli realizacji planu kosztowego technicznej obsługi urządzeń – efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych
 • Rejestracja kosztów materiałowych, robocizny i usług występujących w remontach i utrzymaniu ruchu, z dokładnością do obiektu odniesienia (urządzenia); dokładna rejestracja kosztów – znany moment, miejsce i wysokość powstających kosztów
 • Optymalizacja stanu zapasów części zamiennych i materiałów, poprzez śledzenie stanów minimalnych, kontrolę dostępności, stan rezerwacji
 • Minimalizacja awaryjności urządzeń poprzez planowanie i dokumentowanie realizacji działań zapobiegawczych – zwiększenie skuteczności prewencji
 • Wsparcie procesu zamawiania materiałów i usług – skrócenie cyklu dostawy i mechanizmy jego nadzoru
 • Centralny rejestr działań remontowych pozwala gromadzić i analizować dane historyczne, w celu zwiększenia ich efektywności i skuteczności
 • Wspomaganie obsługi okresowej urządzeń – planowanie i harmonogramowanie prac. Wyższa terminowość realizacji prac nawet przy dużej liczbie obsługiwanych obiektów.
 • Wdrożenie (implementacja) działań remontowych w systemie zapewnia przestrzeganie procedur ich realizacji – w kluczowych momentach system uniemożliwia ominięcie ustalonych procedur działania
 • Szybki dostęp do aktualnych informacji, co ma znaczący wpływ na poprawność podejmowanych decyzji w sferze remontów
 • Jednolity, aktualny rejestr obiektów podlegających gospodarce remontowej, dający możliwość efektywniejszego zarządzania majątkiem produkcyjnym

Sitech centralnie zarządza kosztami remontów

Jagoda Damrath, Dyrektor Finansowy Sitechu, jasno określa spodziewane korzyści z niedawno zakończonego przez SNP wdrożenia funkcjonalności PM: „Sitech jest dużą firmą produkcyjną. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoli nam efektywniej zarządzać majątkiem produkcyjnym. Niższe koszty utrzymania ruchu, minimalizacja przestojów produkcyjnych, mają duże przełożenie na nasz wynik finansowy”.

Punktem wyjścia do uzyskania korzyści jest istniejący w PM centralny rejestr obiektów (maszyn i urządzeń) podlegających gospodarce remontowej w Sitechu. Stanowią one punkt odniesienia dla wszelkich zdarzeń i prac, rejestrowanych w SAP – z nimi wiązana jest historia awarii, remontów, konserwacji. Szczegółowość rejestrowanych zdarzeń daje duże możliwości późniejszego raportowania i analiz kosztów.

Służby remontowe Sitechu szczegółowo rejestrują koszty, określając miejsce i czas ich poniesienia. Na tej podstawie można lepiej planować i realizować zadania zapobiegawcze i remontowe. To pozwala zmniejszyć ryzyko awarii i usterek. Mniej awarii – to mniej nieplanowanych kosztów napraw, ale też mniej groźnych przestojów w produkcji.

…i sprawniej organizuje działania remontowe

Sitech wykorzystuje tzw. plany obsługi, określające kiedy, jakie urządzenia i w jakim zakresie są obsługiwane. SAP na tej podstawie wspomaga organizację bieżących zadań, automatycznie generując i harmonogramując dokumenty PM. System proponuje terminy obsługi okresowej, a po jej realizacji uwzględnia rzeczywisty czas trwania i harmonogramuje kolejne terminy.

To, że działania remontowe są planowane i dokumentowane w systemie, pozwala oceniać ich wpływ na obniżenie awaryjności poszczególnych urządzeń.

Moduł PM wspomaga też w nabywaniu materiałów i usług zewnętrznych. Proces ten jest usprawniony m.in. dzięki temu, że dokumenty zaopatrzeniowe są bezpośrednio związane z dokumentami PM. Pozwala to np. uniknąć zakupu większej ilości materiału, niż to wynika z jego wykorzystania do konkretnych działań remontowych.

Służby remontowe dowiedzą się na podstawie harmonogramu w PM, kiedy materiał będzie potrzebny, nie trzeba będzie więc kupować wielu części zamiennych z dużym wyprzedzeniem i przechowywać ich w magazynie. Kapitał nie będzie zatem zamrażany w postaci zbędnych zapasów.

Ponadto, Sitech rozszerzy zastosowanie automatycznego planowania zapotrzebowań na wybrane materiały (planowanie MRP), by poziom zapasów był przewidywalny i zapewniony w minimalnie niezbędnej wielkości. Wielkość takiego optymalnego zapasu będzie znany dzięki śledzeniu historii zużycia części zamiennych i statystycznej ocenie danych historycznych.

Branża motoryzacyjna, w której działa Sitech, stwarza szczególnie wysokie wymagania odnośnie ciągłości produkcji przy z góry ustalonych, najwyższych parametrach jakości.

Jagoda Damrath podsumowuje: „Wykorzystując SAP w obszarze gospodarki remontowej, będziemy mogli jeszcze lepiej spełniać oczekiwania, stawiane przed naszym zakładem. Patrząc z perspektywy finansowej, myślę też, że nowe narzędzie pozwoli nam znaleźć nowe możliwości redukcji kosztów utrzymania sprawności produkcyjnej”.

Sitech sp. z o.o. jest producentem siedzeń samochodowych z Polkowic. Należąca do koncernu Volkswagena fabryka funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakład jest jedną z największych inwestycji w branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku. Zatrudnia obecnie ponad 1200 osób.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00