PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Stadtwerk Winterthur: Migracja do S/4HANA

Podejście BLUEFIELD w praktyce

Udostępnij
Drukuj:
Greenfield czy Brownfield? Te popularne nazwy, określające sposoby przejścia z SAP ERP na nowy system S/4HANA, coraz częściej są tematem dyskusji. W SNP wierzymy, że zwłaszcza dla firm pracujących na złożonych środowiskach SAP, atrakcyjną alternatywą jest podejście SNP Bluefield, oparte na automatyzacji czynności migracyjnych. Udowadnia to projekt zrealizowany dla wiodącego szwajcarskiego przedsiębiorstwa z sektora utilities.

Transformacja vs triathlon

Jako fan triathlonu, przyrównałbym projekt transformacji do rywalizacji triathlonistów. Triathlon składa się z trzech konkurencji: pływanie, jazda na rowerze i bieganie wraz z dwoma strefami zmian. Czas zawodnika na mecie to suma wszystkich konkurencji oraz stref zmian. Sukces wymaga rzetelnego przygotowania do każdej z konkurencji, a dodatkowo – idealnego przeprowadzenia obydwu zmian. Dodajmy do tego dobre nawodnienie i pożywienie w trakcie całego wyścigu.

Firma SNP przy podejściu Bluefield łączy w sobie znane nam elementy triathlonu, gdzie poszczególne fazy projektu są realizowane w ramach TM (mass test). Implementacja obiektów transformacyjnych, eksport i import danych składa się na cykl fazy. Całość procesu transformacji, powtarzana w kilku fazach testowych, przygotowuje system SAP do szybkiej i bezpiecznej transformacji.

Tak jak w przypadku zawodników treningi oraz starty na zawodach przynoszą wymierne korzyści w postaci lepszych wyników, tak też podejście SNP Bluefield pozwala wypracować lepszy model konwersji do S/4HANA, przy użyciu gotowego oprogramowania SNP Transformation Backbone. Bluefield pozwala osiągnąć efekty niedostępne przy innych strategiach migracji na S/4HANA, w krótszym czasie i mniejszym kosztem, z niskim ryzykiem błędów.

SNP Bluefield – wyróżniki

 • Automatyzacja czynności migracyjnych dzięki gotowemu oprogramowaniu SNP Transformation Platform
 • Dostępność danych historycznych z SAP ERP/ECC w nowym systemie dzięki selektywnej migracji danych (podejście Selective Data Transition Engagement)
 • Kilka transformacji (np. przejście na S/4HANA, upgrade Unicode, konsolidacja jednostek, nowa księga główna), w jednym projekcie z jednym go-live
 • Near Zero Downtime – minimalny czas niedostępności systemu dla biznesu

SNP Bluefield – optymalne podejście do transformacji

Podejście Greenfield oznacza zwykle wdrożenie nowego systemu od podstaw, bez przeniesienia danych historycznych. Brownfield to podejście, które skupia się na konwersji istniejących funkcji i platformy do systemu S/4HANA z użyciem narzędzi takich jak Solution Manager. Tak ujęta migracja to bardziej upgrade techniczny do S/4, zaś wdrożenie nowych funkcji realizuje się w następnych krokach.

W rekomendowanym przez SNP podejściu Bluefield wykorzystujemy znane i sprawdzone elementy z obu poprzednich scenariuszy, łącząc oba te podejścia i oferujemy wszystkie metody wdrożenia systemu S/4HANA z każdą możliwą kombinacją – od transformacji istniejącego systemu, przez rozszerzenie systemu o nowe funkcjonalności po wdrożenie nowej księgi głównej. Wszystko możemy zaplanować w ramach jednego projektu, uruchamiając tzw. Empty Shella, na którego zostanie skonwertowany system do S/4HANA i następnie wykonać migrację danych klienta. W zależności od potrzeb, może to być migracja z pełną historią lub z historią selektywną (selective data transition).

Bluefield w Winthertur

Przykładem udanego wykorzystania podejścia Bluefield w praktyce jest migracja z SAP ERP do S/4HANA w firmie Stadtwerk Winterthur, zrealizowana w latach 2017-2018.

Firma zaczęła korzystać z systemu SAP w 2008 roku. Wdrożono wtedy system ERP, a następnie przez kolejne lata rozwijano go, wdrażając nowe funkcjonalności, m.in. analitykę (2009 r.) czy gospodarkę remontową i utrzymanie infrastruktury (PM – Plant Maintenance w 2014 r.). Ważnym krokiem była migracja SAP na bazę HANA, wykonana w 2016 r. W międzyczasie dokonywano upgrade’ów technicznych systemów, aż do EhP7.

W 2017 r. podjęto decyzję o zaplanowaniu migracji swoich systemów SAP do S/4HANA. Decyzja ta powiązana była ze zmianami na rynku energetycznym w Szwajcarii. Firma, aby utrzymać wiodąca pozycję lidera na otwartym rynku energetycznym, potrzebowała nowoczesnej, skalowalnej i elastycznej infrastruktury IT oraz platformy biznesowej umożliwiającej wdrażanie nowoczesnych funkcji biznesowych. Te zaś perspektywicznie mógł zapewnić tylko najnowszy system od SAP – S/4HANA.

Wyzwania projektowe

Migracja złożonego pejzażu SAP to zawsze projekt skomplikowany. Dodatkowym wyzwaniem było wymaganie Stadtwerk Winterthur co do czasu niedostępności systemu. Cały proces migracji systemu produktywnego miał zostać wykonany podczas przerwy weekendowej. W poniedziałek po weekendzie systemy musiały po prostu działać, aby uniknąć problemów z obsługą ludności – wystawianiem faktur, obsługą komunikacji miejskiej itd.

To dlatego zdecydowano się na podejście SNP Bluefield, które minimalizuje czas niedostępności systemu dla biznesu podczas migracji (Near Zero Downtime).

Plan migracji systemów

Prace projektowe rozpoczęto we wrześniu 2017 roku. Projekt został podzielony na 5 faz i rozpisany na 9 miesięcy. Czas potrzebny na realizację kolejnej fazy był krótszy od fazy poprzedniej, co jest potwierdzeniem tezy automatyzacji procesu transformacyjnego. W toku prac przygotowawczych ustalono, że infrastruktura ma zostać w dotychczasowym stanie i posiadać łatwą możliwość scenariusza awaryjnego, na wypadek, gdyby transformacja się nie powiodła, czyli do momentu potwierdzenia przez klienta poprawności migracji, utrzymywane były pełne stare dane.

Kluczowym założeniem projektu była więc duża koncentracja na testach, które stanowiły rodzaj bezpieczników dla zespołu projektowego. W pierwszych dwóch fazach TM 0 i TM 1 przeprowadzono testy techniczne i testy danych.

W kolejnej fazie Check 1709 Stadtwerk Winterthur przeprowadził testy wersji 17.09 systemy S/4. Klient zostawił sobie otwartą furtkę do wyboru wersji S/4HANA, na którą ostatecznie zostanie wykonana migracja. Była wówczas znana data, kiedy zostanie wydana nowa wersja systemu 17.09. Dokonano przetestowania tej wersji, nowych możliwości i funkcjonalności systemu w trakcie trwania migracji do systemu S/4. Na tej podstawie klient mógł podjąć decyzję, czy docelowo będzie to wersja 17.09, czy jednak starsza 16.10, która została zainicjowana w projekcie. W ramach tych działań wykonano test techniczny, w kolejnych fazach współpracowano ściśle z kluczowymi użytkownikami, którzy potwierdzali funkcjonalność i działanie systemu na etapie każdej kolejnej fazy testowej. Ostatecznie zdecydowano się na wersję 16.10.

Kolejna faza TM 3 – to znów testy danych i procesów, by zakończyć projekt fazą GoLive Check.

Równolegle z testami, przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla użytkowników końcowych w oparciu o codzienne aktywności biznesowe. Zespół projektowy zadbał o odtworzenie wszystkich wykorzystywanych wcześniej aktywności użytkowników w docelowym systemie S/4HANA. Dodatkowo, zaimplementowano i przygotowano do użytku nowe aplikacje Fiori.

Wszystko było gotowe do docelowej migracji, zaplanowanej na weekend 23-24 czerwca 2018 roku.

Krajobraz po migracji

Zgodnie z planem, w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. użytkownicy systemów Stadtwerk Winterthur rozpoczęli pracę na SAP S/4HANA. Klienci firmy, mieszkańcy Winterthur, nie odczuli w żaden sposób, że w weekend miała miejsce migracja systemów.

Migracja dotychczasowego systemu ERP i elementów powiązanych infrastruktury do systemu S/4HANA w wersji 16.10 powiodła się. Zgodnie z założeniami projektowymi, zachowano wszystkie istniejące funkcjonalności i dotychczasowe interfejsy. Dostosowano w systemach wszystkie procesy – zostały zaimplementowane, udokumentowane i zatwierdzone przez biznes. Zoptymalizowano przy tym infrastrukturę IT i wyczyszczono dane, zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w fazie Blueprint.

Droga do wprowadzania innowacji w oparciu o nowy system S/4HANA została otwarta.

Winterthur to 100-tysięczne miasto w kantonie Zurych. Stadtwerk Winterthur jest wiodącym szwajcarskim dostawcą usług komunalnych. Dostarcza prąd, gaz, wodę i ciepłownictwo, zajmuje się oczyszczeniem ścieków, buduje sieć światłowodową i przetwarza odpady energetyczne. Oferuje też usługi doradcze, serwisowe i instalacyjne w zakresie energetyki.

 

Artykuł powstał w oparciu o materiały przygotowane i zaprezentowane na konferencji SAP NOW w Sopocie, we wrześniu 2019 roku, której SNP było Złotym Partnerem. Prelegentami z ramienia SNP byli Michał Zemke (Business Landscape Transformation Consultant, SNP Poland) i Klaus Wesp (Transformation Management Director, SNP Schweiz).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00