PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Aplikacje nie-SAP: dwie drogi dotarcia do dużych klientów

Udostępnij
Drukuj:

Nowa usługa BCC dla dostawców rozwiązań komplementarnych do SAP. Coraz częściej dostawcy wyspecjalizowanych aplikacji dostosowują swoje rozwiązania do technologii SAP. O wyborze pomiędzy migracją rozwiązania na platformę SAP NetWeaver a budową interfejsu integracyjnego rozmawiamy z Marcinem Gałczyńskim, kierownikiem licznych projektów integracyjnych BCC.

Dlaczego dostawca „nie-SAP-owego” rozwiązania miałby być zainteresowany jego „uSAP-owieniem”?
Praktycznie każda firma korzystająca z SAP użytkuje również inne aplikacje informatyczne, zwłaszcza takie, które obsługują wąsko wyspecjalizowaną część działalności, specyficzne procesy. Bywa też, że aplikacja „nie-SAP” wspiera główny biznes klienta, jego podstawową działalność operacyjną.
Im większa waga procesów obsługiwanych przez aplikacje „nie-SAP-owe”, tym ważniejsza jest kwestia ich integracji z SAP. Dlatego klienci oczekują od dostawców aplikacji, które będzie można zintegrować z systemem SAP.
Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy firma zainteresowana wdrożeniem takiego oprogramowania zada kluczowe pytanie – „czy i jak wasz produkt będzie współpracował z naszym SAP-em?” Często więc decyzja o wyborze wyspecjalizowanego oprogramowania zależy od możliwości jego połączenia z SAP.

A jeśli już klient zdecyduje się na zakup aplikacji „nie-SAP”?
Przy wdrożeniu trzeba liczyć się z podstawowym problemem: takim dostosowaniem obu systemów, by współpraca i wymiana danych między nimi przebiegała sprawnie.
Podobnie rzecz się ma z utrzymywaniem „nie-SAP-owego” rozwiązania. Firmy, które za niemałe pieniądze wdrożyły system SAP, zwykle gotowe się też na rezerwowanie co roku budżetu na utrzymanie i rozwój wdrożonego systemu. Budżet na utrzymanie SAP stanowi istotną część całego budżetu na IT.
Utrzymywanie innego systemu – często niezbędne dla działalności biznesowej – rodzi dodatkowe koszty. Trzeba utrzymywać kompetencje związane z inną technologią. Przy użytkowaniu nie można zapomnieć o konieczności kontroli interfejsu i administracji oprogramowaniem integracyjnym. Trzeba także liczyć się z dodatkowymi kosztami przy upgrade’ach – uaktualnienie jednego ze zintegrowanych systemów może wymagać zmian w drugim.
Z powyższych powodów producenci aplikacji komplementarnych coraz częściej dostrzegają, że dalsza sprzedaż ich rozwiązań zależy od tego, czy wprowadzą w nich odpowiednie zmiany technologiczne.

Mógłbyś podać kilka przykładów, o jakich rozwiązaniach „nie-SAP” mówimy?
Jest bardzo wiele przykładów aplikacji, które mogą współpracować z SAP. Wymieńmy: oprogramowanie do sterowania liniami produkcyjnymi, systemy zarządzania obiegiem dokumentów, rozwiązania archiwizacji optycznej dokumentów, systemy obsługi magazynów wysokiego składowania itd.
Jak już wspomniałem, w niektórych branżach takie aplikacje obsługują bardzo ważną część biznesu. Choćby systemy bilingowe w sektorze utilities czy telekomunikacji, rozwiązania obsługi handlu detalicznego w sieciach handlowych czy wyspecjalizowane systemy bankowe.

Co w takim razie powinien zrobić dostawca, który chce, by jego rozwiązanie było bardziej atrakcyjne dla klientów korzystających z SAP?
Jeśli nie chce, by każdy nowy klient musiał budować swój interfejs łączący SAP i rozwiązanie komplementarne, ma do wyboru dwie drogi. Pierwsza, bardziej kosztowna, to całkowite przeniesienie dotychczasowego rozwiązania na nową technologię – migracja aplikacji na platformę SAP NetWeaver. Można to nazwać stworzeniem programu od nowa – przy zachowaniu oczekiwanej przez klientów funkcjonalności. Druga możliwość to przygotowanie standardowego rozwiązania integracyjnego, które dzięki dostosowaniu do standardu SAP będzie można uruchomić u każdego klienta korzystającego z SAP. Oczywiście mówię tu również o interfejsie opartym na komponentach SAP NetWeaver.

Co wybrać – migrować czy budować interfejs?
O tym powinna decydować strategia dostawcy, jego ocena rynku oraz wielkość dostosowywanego rozwiązania.
Jeśli niemal 100% przychodów generują klienci posiadający SAP, to logicznym krokiem będzie całkowita migracja. Jeśli rozwiązanie jest rozbudowane, a korzystają z niego szeroko użytkownicy innych systemów, to efektywniejszy będzie wariant z interfejsem.
Migracja i integracja to dwie różne drogi do osiągnięcia tego samego celu. Chodzi o to, by oferowane rozwiązanie komplementarne w całym potrzebnym klientowi zakresie swojej funkcjonalności współpracowało z systemem SAP.

Na czym polega taki projekt migracyjny?
Projekt migracyjny może oznaczać budowanie od podstaw aplikacji lub też jej znaczne dostosowanie, jeśli jest ona oparta na dostępnym w środowisku NetWeaver standardzie J2EE. Musimy od nowa przemyśleć rozwiązania autoryzacji użytkowników, przechowywania danych i interfejsu użytkownika – tak by praca z nową aplikacją nie była utrudnieniem dla użytkowników znających już SAP, a zarządzanie nią odbywało się na zasadach analogicznych do innych produktów SAP opartych na platformie NetWeaver.
Skupiamy się na tym, aby administratorzy i użytkownicy migrowanej aplikacji pracowali w spójnym środowisku, zarówno pod kątem wyglądu, jak i logiki działania. Konsultanci w trakcie projektu opracowują, na podstawie bieżącej funkcjonalności, koncepcję dla nowego rozwiązania, implementują je i testują wspólnie z pracownikami dostawcy aplikacji zewnętrznej. Po przygotowaniu technicznym rozwiązania możemy przechodzić do certyfikacji.

Czym od migracji różni się projekt budowy standardowego interfejsu?
Opierając się na naszych doświadczeniach z projektów integracyjnych SAP, dokonujemy przeglądu oprogramowania komplementarnego. Identyfikujemy miejsca, w których konieczne jest wprowadzenie zmian i dostosowań w aplikacji, żeby zyskać pełną harmonizację z SAP-em.
Po określeniu zakresu integracji konsultanci współpracują z dostawcą oprogramowania w celu uzgodnienia rozwiązań dla różnic technicznych między oprogramowaniem komplementarnym a systemem SAP. Często integracja wymaga dostosowania struktur danych i rozbudowania możliwości wymiany danych przez aplikację, po to by opracowany interfejs był rozwiązaniem spójnym ze standardem SAP, gotowym do współpracy u wielu klientów, często bardzo różnie wykorzystujących oprogramowanie SAP.
W takim projekcie ściśle współpracujemy z zespołem programistów producenta oprogramowania, którzy mają kompetencje w zakresie rozwiązania nie-SAP.
Koszty takiego przedsięwzięcia są niższe, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy rozwiązanie jest dużym, rozbudowywanym systemem, a tylko niewielka część jego klientów ma SAP.
Warto też wspomnieć, że w ramach naszej usługi nie tylko integrujemy oprogramowanie klienta z SAP-em. Pomagamy także stworzyć i usystematyzować dokumentację, a przygotowany przez nas interfejs integracyjny może otrzymać certyfikat Powered by NetWeaver.
Jest on przyznawany przez SAP AG po dość restrykcyjnym procesie weryfikacji zgodności z technologią SAP.

Do czego jest potrzebny taki certyfikat?
Dla dostawcy zewnętrznego oprogramowania tworzy on konkretną wartość sprzedażową. Logo Powered by NetWeaver – przysłowiowa pieczątka „zgodne z SAP” – daje klientowi pewność, że wdrożenie przebiegnie gładko, a późniejsza współpraca i wymiana danych między systemami będzie przebiegać sprawnie.
BCC zapewnia wsparcie w procesie certyfikacji. Konsultanci odpowiadają za przygotowanie dokumentacji potrzebnej w procesie certyfikacji oraz przeprowadzenie testów zgodności rozwiązania z SAP we współpracy z dedykowanym przez SAP centrum certyfikacyjnym.
Warto dodać, że choć sam certyfikat otrzymujemy od SAP, proces certyfikacji jest realizowany przez niezależną firmę, co zapewnia jego obiektywny przebieg.

Czy koszt migracji, interfejsu, certyfikacji się zwróci?
Z pewnością dotarcie do nowych klientów będzie z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Projekt migracyjny czy integracyjny nie tylko pozwoli na uzyskanie nowego produktu, ale również stanie się źródłem nowej wiedzy dla pracowników.
Jednak na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć dostawcy systemów komplementarnych do SAP. Analiza powinna uwzględniać koszty (usług integracyjnych, procesu certyfikacji), ale również przychody, które można osiągnąć dzięki lepszemu dostosowaniu do potrzeb klientów.

Rozmawiała Mirosława Huk, BCC

Certyfikaty Powered by SAP NetWeaver
Wyspecjalizowane aplikacje, które zostały – w drodze procesu migracji lub integracji – dostosowane do technologii SAP, mogą uzyskać wydawany przez SAP AG certyfikat. Logo Powered by SAP NetWeaver potwierdza, że wdrożona aplikacja będzie bezproblemowo współpracować z systemem SAP na platformie integracyjnej SAP NetWeaver.
BCC oferuje usługę wsparcia w procesie certyfikacji. Dostępne scenariusze certyfikacji oraz rodzaje certyfikatów zależą od rodzaju integrowanej aplikacji:

 • aplikacje oparte na technologii J2EE – uzyskanie logo Powered By Netweaver wymaga w przypadku takich aplikacji dwu certyfikatów: J2EE-DEP i EP-BP, które potwierdzają, że aplikacja J2EE pracuje poprawnie na serwerze SAP NetWeaver WAS Java oraz poprawnie integruje się ze środowiskiem pracy klienta poprzez portal korporacyjny
 • aplikacje inne niż J2EE – dla tych aplikacji zalecaną ścieżką jest przygotowanie pakietu integracyjnego opartego na SAP Exchange Infrastructure oraz uzyskanie certyfikatu NW-XI-CNT lub NW-XI-CNT-IS, potwierdzających kompletność przygotowanego rozwiązania integracyjnego, a także przygotowanie zawartości portalowej i jej certyfikacja EP-BP
 • adaptery integracyjne – dla przygotowanych adapterów integracyjnych, czyli rozwiązań rozszerzających techniczne możliwości komunikacyjne, jest dedykowany certyfikat NW-XI-AF, którego zdobycie pozwala na korzystanie z logo Powered By NetWeaver
  aplikacje ABAP – dla rozwiązań komplementarnych opracowanych w języku ABAP stosujemy dedykowaną certyfikację ABAP, której ukończenie pozwala na korzystanie z logo Powered By NetWeaver

Więcej informacji o certyfikatach można znaleźć na stronach internetowych portalu SAP SDN.

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00