PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Audyt bezpieczeństwa IT w Zakładach Chemicznych "POLICE" SA

Udostępnij
Drukuj:

Jedna z największych firm chemicznych w Polsce zdecydowała się skorzystać z doradztwa BCC w zakresie zarządzania procesami IT.

Prowadzony od maja br. audyt bezpieczeństwa ma na celu udoskonalenie zarządzania procesami IT. Konsultanci z Zespołu Bezpieczeństwa Informacji BCC prowadzą dogłębną analizę systemu zarządzania procesami IT Polic, w celu zidentyfikowania jego podatności na możliwe zagrożenia i określenia ich wagi. Audyt jest podzielony na 4 etapy.

Pierwszy etap audytu polegał na weryfikacji struktury organizacyjnej Biura Teleinformatyki Zakładów Chemicznych „POLICE” SA, ocenie firm zewnętrznych (dostawców, odbiorców, instytucji obsługujących), oraz warunków prawnych i techniczno-organizacyjnych Biura Teleinformatyki.

W kolejnych etapach konsultanci z Zespołu Bezpieczeństwa Informacji BCC dokonywali oceny procesów IT pod kątem zgodności z normą ISO/IEC 20000, dobrymi praktykami ITIL oraz sprawdzali spójność założeń i dokumentacji z rzeczywistymi praktykami w organizacji (polityka bezpieczeństwa, struktura organizacyjna i odpowiedzialność za procesy, organizacja bezpieczeństwa, klasyfikacja i kontrola aktywów, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu do systemu, rozwój i utrzymanie systemu, zarządzanie ciągłością działania). Weryfikacja domen jest realizowana zgodnie z normą ISO/IEC 27001.

Ostatni etap projektu to badanie procesu zarządzania ciągłością działania dla systemów IT (w tym krytycznego dla firmy systemu SAP). Konsultanci BCC wykorzystują do tego standard BS 25999 System Zarządzania Ciągłością Działania. We wszystkich etapach były wykorzystywane takie narzędzia jak: wywiad, burza mózgów oraz obserwacje. Audyt zostanie zakończony raportem, w którym zostaną zidentyfikowane konkretne zagrożenia, oraz przedstawione zalecenia i rekomendacje dotyczące zarządzania procesami IT.

Zakłady Chemiczne „POLICE” SA są kolejnym klientem, który korzysta z doradztwa BCC w zakresie wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000, ITIL oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Usługi w tym zakresie stanowią dopełnienie oferty BCC w zakresie outsourcingu i utrzymania systemów IT.

Norma ISO/IEC 20000 – Systemy Zarządzania Usługami Informatycznymi wprowadza podejście procesowe do zarządzania usługami IT, co przekłada się bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Składa się ona z dwóch części: ISO/IEC 20000-1:2005 oraz ISO/IEC 200002:2005. Pierwsza przedstawia wymagania, które system zarządzania musi spełnić, aby mógł być potwierdzony certyfikatem zgodności z normą. Druga część zawiera wytyczne i wskazuje, co należy zrobić, aby sprostać przedstawionym wymaganiom.

Norma ISO/IEC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Norma ISO/IEC 27001 proponuje zastosowanie podejścia procesowego do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i poprawy efektywności SZBI.

Norma BS 25999 – Systemy Zarządzania Ciągłością Działania. Stanowi ona podstawę dla zaplanowania, wdrożenia, rozwoju i doskonalenia ciągłości działania w organizacji i daje pewność w relacjach z innymi firmami i z klientami. Obejmuje też wszechstronny zestaw narzędzi kontroli opartych na najlepszych praktykach BCM (Business Continuity Management).

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00