PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BCC ma 20 lat: w rytmie zmian na rynku IT w Polsce

Udostępnij
Drukuj:

2015 to dla BCC rok jubileuszowy. Firma obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. O trzy najważniejsze wydarzenia, które w tym czasie kształtowały rynek IT w Polsce i miały wpływ na rozwój BCC, pytamy Bartłomieja Buszczaka, który rozpoczynał karierę w BCC w 1996 roku jako konsultant junior od gospodarki remontowej w SAP, a obecnie jest prezesem i udziałowcem firmy.

Według Bartłomieja Buszczaka, najistotniejsze wydarzenia na rynku rozwiązań dla przedsiębiorstw są związane z trzema zagadnieniami:

 • Wejście SAP na polski rynek w 1995 r.
 • Outsourcing IT oraz jego nowa odsłona: cloud computing
 • Technologie in-memory i możliwości ich wykorzystania w biznesie

Wejście SAP na polski rynek w 1995 r.

Bartłomiej Buszczak: "Otwarcie polskiego oddziału firmy SAP w 1995 r. i lokalizacja systemu SAP ERP (wtedy znanego jako SAP R/3) to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii rynku IT dla biznesu w Polsce. Największy światowy dostawca rozwiązań dla przedsiębiorstw jako jeden z pierwszych docenił potencjał polskiego rynku i uznał, że opłaca się u nas zainwestować. Co prawda zdarzało się już wcześniej, że z korporacyjnych systemów SAP korzystały polskie oddziały firm zagranicznych, jednak dla rodzimych podmiotów lokalna wersja systemu, przetłumaczona i dostosowana do polskiego prawa, otworzyła drogę do wykorzystania światowych standardów zarządzania. Chcąc walczyć o konkurencyjną pozycję na światowych rynkach, polskie firmy musiały szybko nadrobić zaległości w wykorzystaniu nowoczesnych technologii i organizacji procesów biznesowych. Niewątpliwie rozwiązania SAP, początkowo dedykowane dla dużych firm, a potem dostosowane także do firm z rynku małych i średnich przedsiębiorstw, w wielu przypadkach przyczyniły się do wsparcia ich sukcesu. Od tego czasu SAP wciąż umacnia swoją pozycję. Jego udział w polskim rynku rozwiązań ERP rósł stopniowo, obecnie sięgając blisko 40% i pozostawiając konkurencję daleko z tyłu."

Przez ostatnie 20 lat mocno zmienił się obraz informatyacji polskich firm. To, co napawa mnie dumą, to fakt, że BCC ma w tym swój udział

"Dzisiaj mówienie o SAP jedynie w kontekście systemu ERP to pomijanie połowy biznesu firmy. Przez te 20 lat oferta SAP ewoluowała, wzbogacając się m.in. o zaawansowane rozwiązania analityczne Business Intelligence czy narzędzia do zarządzania relacjami z klientami klasy CRM. Ostatnie lata to wręcz wysyp nowych produktów w ofercie, co jest związane z rewolucją technologiczną cloud computingu oraz technologii in-memory. Przez ostatnie 20 lat mocno zmienił się obraz informatyacji polskich firm. To, co napawa mnie dumą, to fakt, że BCC ma w tym swój udział. Wtedy goniliśmy świat, wdrażając systemy IT do obsługi podstawowych procesów. Dziś jesteśmy w czołówce – często realizując pionierskie na skalę globalną wdrożenia najbardziej innowacyjnych narzędzi, także z oferty SAP. Wejście SAP na polski rynek to równocześnie początek historii BCC. Przez ten czas rośliśmy jako firma, stając się liderem rynku usług SAP w Polsce. Mieliśmy swój udział w wielu ważnych dla środowiska SAP wydarzeniach, jak pierwsze kompleksowe wdrożenie systemu w polskiej firmie, pierwsze rozwiązania SAP dla firm średniej wielkości, czy też pierwsza migracja SAP ERP na SAP HANA."

Outsourcing IT oraz jego nowa odsłona: cloud computing

Bartłomiej Buszczak: "Kiedy w 1999 r. zawarliśmy pierwsze kontrakty na usługi outsourcingowe, największym wyzwaniem było przełamanie obaw klientów przed „oddaniem” odpowiedzialności zewnętrznemu podmiotowi za coś tak cennego, jak systemy IT i dane. Gdy na rynek wchodziły pierwsze usługi coud computingu, rozumienie bezpieczeństwa IT było już na zupełne innym poziomie. Mówi się, że wzrost zainteresowania outsourcingiem następuje zawsze w trudniejszych czasach, kiedy firmy szukają oszczędności i optymalizują koszty. Z naszych obserwacji wynika, że to zainteresowanie nie słabnie wraz z mijaniem kolejnego kryzysu. Firma, która raz przekonała się o korzyściach takiego modelu utrzymania IT, z reguły poszukuje kolejnych obszarów, które może oddać w outsourcing, i to niezależnie od wahań koniunktury. Co godne podkreślenia, przy wyborze dostawców firmy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na poziom usług outsourcera, a nie tylko cenę."

Bartłomiej Buszczak, Prezes Zarządu BCC

Rosnąca popularność cloud computingu to zasługa coraz bogatszej i bardziej profesjonalnej oferty. Także my dokładamy tu swoją cegiełkę

"Rynkowy sukces powstałych w Polsce centrów przetwarzania danych oraz coraz bogatsza oferta usług outsourcingu IT wskazują, jak w ostatnich latach zmieniło się rozumienie bezpieczeństwa IT. Firmy decydują się na ten model utrzymania systemów, bo wiedzą, jak złudne jest poczucie bezpieczeństwa związane z utrzymywaniem infrastruktury IT „u siebie”, we własnej serwerowni, nie mówiąc o kosztach, z jakimi się to wiąże. Ta ewolucja myślenia o bezpieczeństwie IT – rozumianym zarówno jako bezpieczeństwo fizyczne, jak i to gwarantowane procedurami i standardami zarządzania IT, stoi także u podstaw rozwoju cloud computingu. Cloud computing, przez entuzjastów określany jako „najwyższa forma outsourcingu”, to jego kolejne wcielenie. Niektóre źródła podają, że już ponad 80% firm na świecie korzysta z co najmniej jednej usługi w chmurze. Zapewne w odniesieniu do polskiego rynku te liczby są nieco niższe, ale i tak obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania zarówno IaaS – czyli dostępem do infrastruktury IT, jak i SaaS – korzystaniem z aplikacji biznesowych w formule abonamentowej. Rosnąca popularność cloud computingu to zasługa coraz bogatszej i bardziej profesjonalnej oferty. Także my dokładamy tu swoją cegiełkę. Wychodzimy do klientów z ofertą infrastruktury dostępnej na życzenie (IaaS), bazując na potencjale BCC Data Centers. Oferujemy też rozwiązania w modelu SaaS. Mam tu na myśli zarówno produkty SAP, jak Success Factors czy SAP Cloud for Customer, jak i nasze rozwiązania autorskie – Edistrada, BCC ECM i BeeOffice."

Technologie in-memory i możliwości ich wykorzystania w biznesie

Bartłomiej Buszczak: "Uważam, że najbliższe kilka lat będzie należeć do technologii przetwarzania w pamięci. In-memory to dziejąca się na naszych oczach rewolucja, która odpowiada na potrzeby Big Data – szybkiego przetwarzania dużych, dynamicznie zmieniających się zbiorów danych. Sama technologia – przetwarzanie danych w pamięci RAM i baza danych w pamięci – przynosi dużą zmianę działania systemów. Jej wdrożenia do obsługi zaawansowanych rozwiązań firmowych, takich jak Business Intelligence czy ERP, jeszcze długo będą projektami o dużym znaczeniu w podnoszeniu wydajności biznesu w przedsiębiorstwach o różnej skali. Ale myślenie o in-memory jedynie w kategorii przyspieszenia transakcji i analityki – nawet o kilka rzędów wielkości – jest krótkowzroczne. Owszem, poprawienie parametrów wydajności jest w wielu firmach krytyczne, ale aby w pełni zdać sobie sprawę z nowych możliwości, trzeba oderwać się od tradycyjne pojmowanej analityki biznesowej."

Uważam, że najbliższe kilka lat będzie należeć do technologii przetwarzania w pamięci. In-memory to dziejąca się na naszych oczach rewolucja

"Prawdziwa rewolucja polega na przedefiniowaniu analityki biznesowej – nowa strategia, nowe możliwości, nowe narzędzia. Obecnie firmy w systemach gromadzą terabajty danych, z których często nic nie wynika. Nie są wykorzystywane, bo moc obliczeniowa na to nie pozwala. Nowa technologia znosi te ograniczenia i pozwala „wymyśleć analitykę do nowa”. Firma SAP z platformą HANA jest niekwestionowanym liderem tego rodzaju rozwiązań. Rosnący popyt na SAP HANA we wszystkich branżach i regionach jest konsekwencją doniesień o udanych wdrożeniach. Pierwsza polska migracja SAP ERP, przeprowadzona z powodzeniem przez BCC, to jeden z tych znamiennych projektów. Dzięki strategii przyjętej przez SAP, HANA staje się także czołową platformą do tworzenia oprogramowania. Specjaliści mówią, że otwarta architektura platformy w połączeniu z operowaniem na pełnym zbiorze niezagregowanych danych daje SAP HANA znaczną przewagę w zastosowaniach, które wymagają analiz na wysokich poziomach szczegółowości, np. w handlu detalicznym, automotive czy energetyce. Spodziewam się, że w najbliższych latach będziemy świadkami wielu spektakularnych premier rozwiązań, pozwalających na pogłębione analizy i zestawienia na poziomie danych pojedynczych klientów czy produktów."

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00