PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP EasyAging

Łatwiejsze wiekowanie należności w SAP

Udostępnij
Drukuj:
SNP EasyAging to rozszerzenie standardu systemu SAP w zakresie wiekowania należności. Narzędzie udostępnia przejrzysty raport, wszechstronnie prezentujący dane o wielkości i stopniu przeterminowania należności poszczególnych klientów.

Wiekowanie w SAP  czytelnie i automatycznie

SNP EasyAging rozszerza możliwości standardu funkcjonalności SAP FI (Financial Accounting) w zakresie wiekowania należności. Raport może agregować nierozliczone należności w aż 10 zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach wieku, po czym prezentuje użytkownikom te dane w tabeli zawierającej w jednym wierszu pełną strukturę należności dla każdego klienta. SNP EasyAging umożliwia wiekowanie względem dowolnej daty. Dzięki temu służby finansowe mogą łatwo porównać aktualną strukturę należności, ze strukturą np. z końca poprzedniego miesiąca, kwartału czy roku.

Główna tabela raportu w SNP EasyAging daje dostęp do listy dokumentów składających się na każdą kwotę. Z poziomu listy dokumentów możliwy jest wgląd w każdy wyświetlony dokument. Ponadto, rozwiązanie pozwala na bezpośredni eksport danych do MS Excel, co poszerza dostępne w standardzie SAP możliwości dalszej analizy danych.

SNP EasyAging to rozwiązanie przeznaczone dla firm korzystających z systemu SAP w zakresie finansów, zainteresowanych poprawą cash flow poprzez efektywne zarządzanie należnościami. Dzięki analizie danych w raporcie, służby finansowe mogą podejmować działania w zakresie zmian warunków kredytowania odbiorców czy wszczęcia procesu windykacyjnego.

Jak działa SNP EasyAging

SNP EasyAging udostępnia wspólny raport do wiekowania należności oraz zobowiązań firmy. W jednym przebiegu raportu możliwe jest wiekowanie tylko należności lub tylko zobowiązań.

Ekran wyboru SNP EasyAging został podzielony na trzy części:

 • zakres analizowanych dokumentów,
 • definicja przedziałów wiekowania,
 • parametry listy wiekowania.

Ustalanie zakresów w SNP EasyAging

Pierwsza cześć: „Zakres analizowanych dokumentów”, umożliwia określenie dokumentów, które mają wejść do wiekowania. Zawarty w sekcji „Definicja przedziałów wiekowania” parametr „Dni zwłoki po terminie płatności netto” umożliwia określenie przedziałów wiekowania, w które będą grupowane rozrachunki. Raport może agregować nierozliczone rozrachunki w aż 10 zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach wieku. Parametr „Dzień wiekowania” umożliwia wiekowanie względem dowolnej daty. Dzięki temu służby finansowe mogą łatwo porównać aktualną strukturę rozrachunków ze strukturą np. z końca poprzedniego miesiąca, kwartału czy roku. Ostatni parametr – „Układ” – umożliwia określenie wcześniej zdefiniowanego wglądu do tabeli ALV raportu.

Analiza danych w SNP EasyAging

Uruchomienie raportu powoduje odczyt danych pozycji rozrachunkowych, a następnie ustalenie terminu płatności dla każdej pozycji. W dalszym kroku następuje zagregowanie wszystkich pozycji zgodnie z przedziałami wiekowania określonymi w ekranie wyboru. Dane zostaną wyświetlone w formie przejrzystej tabeli.

Główna lista raportu jest tabelą ALV, co oznacza, że dane widoczne w liście można sortować, filtrować oraz liczyć sumy pośrednie, zgodnie z własnymi potrzebami. Stosując powyższe opcje przetwarzania, łatwo można uzyskać np. układ tabeli zawierający sumy na poziomie jednostki gospodarczej, działu gospodarczego i klienta.

Lista daje możliwości szerokiego wglądu w szczegółowe informacje, np.

 • wyświetlenia dokumentów składających się na każdą widoczną kwotę
 • przejście z dowolnego dokumentu z do standardowej transakcji wyświetlania dokumentu księgowego.
 • wyświetlenie danych w innym przekroju niż oferuje lista główna po określeniu podzbioru dokumentów, które mają być wyświetlone

Implementacja SNP EasyAging

Rozwiązanie SNP EasyAging jest gotowym do użytku raportem systemu SAP; dla wersji SAP ECC 6.0 nie wymaga żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych. Po prostej konfiguracji i wgraniu transportów użytkownicy mogą w nim rozpoczynać pracę.

Polecana oferta

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00