E-teczki | E-dokumentacja HR | Elektroniczne teczki pracownicze | SNP Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

ECM E-Teczki

Elektroniczne akta osobowe dla SAP HR i SuccessFactors

Udostępnij
Drukuj:

E-teczka w SAP - digitalizacja akt HR

SNP ECM E-Teczki to dodatek do systemów kadrowo-płacowych (np. SAP HR/HCM, SuccessFactors), umożliwiający wdrożenie i utrzymanie dokumentacji pracowniczej firmy w formie cyfrowej (elektroniczne akta osobowe).

ECM E-Teczki zapewniają pracownikom działu HR i kierownikom liniowym możliwość tworzenia i przeglądania elektronicznych akt osobowych, przez przypisywanie dokumentów elektronicznych i skanów, do odpowiednich typów dokumentów umieszczonych w dedykowanych częściach elektronicznych akt osobowych.

Oparte o rozwiązanie SNP ECM, E-Teczki w SAP dają możliwość konfiguracji jednolitego elektronicznego modelu akt osobowych, dostosowanego do potrzeb konkretnej organizacji. W rozwiązaniu jest dostępna jednolita struktura akt osobowych w podziale na foldery i typy dokumentów (e-teczka HR zawierająca np. umowy o pracę, świadectwa pracy itp.).

Elektroniczne teczki pracownicze - webinary

Zobacz nagrania ze spotkań z naszymi ekspertami od cyfryzacji dokumentacji HR
Zobacz film E-dokumentacja HR – cyfrowo, komfortowo
Zobacz film Bezpieczna e-dokumentacja HR
Zobacz film Elektroniczna teczka pracownicza w ECM

Elektroniczne teczki HR w SAP - szczegóły

E-Teczki działają w oparciu o platformę SNP ECM , która jest unikalnym połączeniem systemu typu content management do zarządzania i archiwizacji wszelkiego typu informacji elektronicznej przetwarzanej przez organizację, oraz systemu workflow.

Dzięki wbudowanemu w SNP ECM modułowi REST API, E-Teczki integrują się z aplikacjami zewnętrznymi np.:

 • systemy OCR (np. ABBYY FineReader Serwer, ABBYY FlexiCapture)
 • systemy do elektronicznego podpisywania dokumentów (np. DocuSign)

 

Kluczowe funkcje
 • obsługa sekcji A, B, C i D teczki pracowniczej, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej;
 • obsługa sekcji dodatkowych – administrator ma możliwość dodawania własnych sekcji i przechowywania w nich dokumentów niewymaganych przepisami prawa;
 • automatyczne usuwanie dokumentów i retencja – możliwość automatycznego usuwania zdefiniowanych typów dokumentów oraz całych teczek po określonym czasie. Usunięcie jest dwuetapowe – musi nastąpić akceptacja przez wyznaczonego użytkownika. Rozwiązanie daje możliwość definiowania czasu dla usuwania różnych rodzajów dokumentów (okres retencji).
 • Obsługa wielu jednostek gospodarczych w jednej aplikacji. Pracownicy działów HR mogą mieć dostęp do danych wszystkich spółek, lub być przypisani do określonej jednostki gospodarczej.
 • Eksport danych do pliku ZIP, w którym zgodnie z wytycznymi rozporządzenia znajdują się pary plików PDF skanów i XML danych.
 • Ładowanie dokumentów do poszczególnych sekcji wraz z oznaczeniem terminów ważności z wykorzystaniem wewnętrznego workflow albo API REST dla aplikacji zewnętrznych, np. systemów OCR.
 • Przechowywanie dokumentów podpisanych elektronicznie w zewnętrznych aplikacjach (np. DocuSign)
 • Generowanie powiadomień, zgodnie ze zdefiniowanym dla każdego typu dokumentu terminem oraz odbiorcą (np. alerty o zbliżającym się terminie badań okresowych, obowiązkowych szkoleniach, czy też końcu umowy). Jest to znaczne ułatwienie dla kadry kierowniczej i działu HR. Alerty mogą generować zadania w aplikacji lub wysyłać raporty w formie e-maila.
Dostęp i wyszukiwanie

W aplikacji E-Teczki w SAP można nadać odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych użytkowników systemu: kierowników, pracowników działu kadr i pozostałych pracowników.

Przykładowo: istnieje możliwość udostępniania dokumentów w trybie tylko do odczytu pracownikom (każdy pracownik ma odstęp do własnych dokumentów) i kierownikom (dostęp do dokumentów i danych o pracowniach raportujących do nich w strukturze organizacyjnej), zaś – zespołom HR dostęp w pełnym zakresie do administracji teczkami pracowniczymi (dodawanie dokumentów, reorganizacja teczki, eksport danych).

Podstawa prawna

ECM E-Teczki zapewniają możliwość archiwizacji dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.)

Zgodnie z tymi przepisami, pracodawcy mają możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (wcześniej obowiązkowa była postać papierowa). Pracodawca sam decyduje, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Oznacza to, że można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.

Nowe przepisy skracają również okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 do 10 lat. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Koszt przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat i brak możliwości elektronicznego jej prowadzenia, od lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako jedna z głównych biurokratycznych barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Integracja w środowisku SAP

ECM E-Teczki to rozwiązanie przygotowane z myślą o integracji z systemami SAP (SAP HR/SAP HCM, SuccessFactors Employee Central).

Aplikacja integruje się z SAP za pomocą webservice. Dane o pracownikach w E-Teczkach są pobierane i aktualizowane z aplikacji SAP. SAP pozostaje w tej architekturze centrum zarządzania danymi o pracowniku, a zmiany natychmiast są odwzorowywane w E-Teczkach.

Instalacja E-Teczek SNP w środowisku SAP wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: wersja systemu ECC 6.00 z Support Package 9 lub wyższym (SAP HR/HCM); lub subskrypcja SuccessFactors.

E-Teczki w Volkswagen Poznań

Przeczytaj case study z projektu digitalizacji dokumentacji kadrowej ponad 10 tys. pracowników firmy Volkswagen Poznań w rozwiązaniu SNP E-Teczki

Poradniki

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00