PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP ECM

SNP Enterprise Content Management

Udostępnij
Drukuj:

SNP Enterprise Content Management to kompleksowa i elastyczna platforma, będąca unikalnym połączeniem systemu typu content management do zarządzania i archiwizacji wszelkiego typu informacji elektronicznej przetwarzanej przez organizację, oraz systemu workflow.

Dzięki SNP ECM skanowanie, elektroniczna archiwizacja i udostępnianie dokumentów, przepływ pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi stają się efektywne, bezpieczne, a także przyjazne dla pracowników.

Produkt może służyć do optymalizacji zarządzania różnego rodzaju dokumentów i procesów, np.:

Dokumenty i procesy pod kontrolą. W integracji z SAP.

Jedna platforma Enterprise Content Management. Jedno centralne repozytorium dokumentów. Jedno rozwiązanie dla automatyzacji i digitalizacji procesów. W integracji z SAP lub innymi systemami.
Automatyzacja i OCR

Dzięki wbudowanemu w SNP ECM modułowi REST API, rozwiązanie integruje się z systemami OCR (np. ABBYY). Zapewnia to:

 • automatyczne rozpoznawanie tekstu
 • zautomatyzowana digitalizacja dokumentów
 • obsługa dużych wolumenów dokumentów
 • masowe skanowanie dokumentów
Szybkie i łatwe wdrożenie
 • krótki czas dostarczenia działającego rozwiązania dla biznesu
 • możliwość wdrażania kolejnych scenariuszy biznesowych samodzielnie przez klienta
 • łatwe wpasowanie w istniejące środowisko IT (możliwość uruchomienia na różnych, w tym darmowych systemach operacyjnych i bazach danych)
 • integracja z dowolnym systemem ERP, CRM, HR lub innym (gotowy konektor integrujący SNP ECM z systemami SAP)
 • integracja z systemem skanowania i OCR
Łatwość obsługi
 • prostota i intuicyjność obsługi (dostępność przez przeglądarki www)
 • szybkie wyszukiwanie i natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, zgodnie z uprawnieniami (wyszukiwanie pełnotekstowe w zarchiwizowanych dokumentach)
 • realizacja zadań w procesach workflow z każdego miejsca, bez ograniczeń
 • dostęp z poziomu urządzeń przenośnych (smartfon, tablet) dla każdej platformy mobilnej (iOS, Android, Windows)
 • wielojęzyczność (obsługa w jęz. polskim i angielskim, możliwość łatwej implementacji innych języków)
Komplet usług z jednej ręki

Jako firma o wieloletnim doświadczeniu w rozwoju rozwiązań IT dla wymagających klientów, oferujemy pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia, utrzymania i rozwoju ECM. To pozwala jednoznacznie przypisać odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie ECM i wszystkie aspekty przedsięwzięcia.

Przygotowanie wdrożenia

 • analiza procesów biznesowych (określenie wymagań, modelowanie, optymalizacja)
 • doradztwo w zakresie organizacji archiwum elektronicznego

Wdrożenie i rozwój

 • usługi wdrożeniowe wraz ze szkoleniami i migracją danych
 • integracja z innymi systemami, np. SAP ERP, HR, CRM
 • dostawa sprzętu i aplikacji skanujących
 • udostępnienie na urządzeniach mobilnych
 • rozbudowa o nowe dedykowane funkcje
 • audyt bezpieczeństwa

Utrzymanie

 • udostępnienie w modelu SaaS (Software as a Service) w SNP Managed Cloud
 • administracja rozwiązaniem
 • outsourcing i zarządzanie kopiami zapasowymi
 • serwis – wsparcie administratorów i/lub użytkowników
 • maintenance (w tym udoskonalenia, nowe wersje)
Chmura/SaaS lub On-premise

Zapewniamy dwie opcje utrzymania i licencjonowania:

 • SaaS – dedykowana instalacja w SNP Managed Cloud
 • On-premise – dedykowana instalacja na platformie sprzętowej klienta

W ramach instalacji SaaS zapewniamy:

 • dostęp do ECM w oparciu o indywidualne warunki SLA ustalone z klientem oraz o okresową (miesięczną lub kwartalną) opłatę zależną od aktualnej liczby użytkowników
 • najnowocześniejsze technologie IT (bazy danych, systemy operacyjne, szybkie łącze i zarządzane maszyny wirtualne)
 • gwarantowane bezpieczeństwo danych produkcyjnych, archiwalnych oraz kopii zapasowych
 • brak początkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów rozwoju technologii
Bezpieczeństwo danych
 • architektura zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa (możliwość rozdziału danych na spółki w grupie kapitałowej, lokalizacje lub działy; możliwość stworzenia instalacji testowej i rozwojowej w ramach jednego środowiska IT)
 • ochrona przed niepowołanym dostępem. Bezpieczeństwo składowania i przesyłania danych.
 • rozbudowany system autoryzacji, pozwalający zdefiniować uprawnienia użytkowników nawet do pojedynczych danych
 • zastosowanie kryptografii przy składowaniu i przesyłaniu danych
 • zaawansowany system kontroli i audytu, pozwalający zidentyfikować, kto, co i kiedy wykonał w aplikacji

SNP ECM jako rozwiązanie oferowane w chmurze, posiada certyfikat ISO 27018. Certyfikat ISO 27018 to niezależna gwarancja bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacji. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

Słownik pojęć
 • system zarządzania dokumentami (Document Management System – DMS)
 • system zarządzania dokumentacją
 • system zarządzania procesami (Business Process Management System)
 • system Workflow (system obiegu dokumentów, system obiegu pracy)
 • Content Management – elektroniczne archiwum dokumentów
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • archiwizacja i skanowanie dokumentów
Podsumowanie korzyści

Podniesienie sprawności organizacyjnej poprzez:

 • skrócenie czasu realizacji procesów, obiegu spraw i dokumentów
 • jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za kolejne kroki i decyzje
 • dostęp uprawnionych osób do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, niezależnie od miejsca przechowywania dokumentów papierowych

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (m.in. spełnienie wymagań RODO) poprzez:

 • system uprawnień i autoryzacji, jednoznacznie definiujący dostęp do danych grup dokumentów i rodzajów danych
 • szyfrowanie składowanych i przesyłanych e-dokumentów
 • utrzymanie archiwum dokumentów w wersji elektronicznej, odpornej na zniszczenie

Zwiększenie satysfakcji i lojalności kontrahentów i pracowników poprzez:

 • skrócenie i usprawnienie obsługi spraw, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony danych

Redukcja kosztów poprzez:

 • ograniczenie kosztów magazynowania dokumentów w wersji papierowej
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wielu procesów
 • automatyzację procesów i ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w obsłudze
Integracja z SAP

SNP ECM to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach SAP i przez firmę wdrażającą SAP. Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie: platformę ECM, integrację w środowisku SAP, usługi wdrożenia i utrzymania.

Więcej na ten temat…

Zobacz nagrania z naszych webinarów o ECM

Zobacz film SNP ECM 3.0 – nowa jakość w obiegu faktur zakupowych
Zobacz film SNP Invoice Flow i elektroniczny obieg faktur
Zobacz film Bezpieczna e dokumentacja HR
Zobacz film SNP E-Teczki w ECM

Opinie klientów

Poszukiwaliśmy narzędzia, które zoptymalizuje koszty utrzymania rozwiązań IT związanych z dokumentami bilingowymi, bez uszczerbku na jakości obsługi klientów i efektywności procesów sprzedaży energii. Dzięki SNP ECM udało się znaleźć złoty środek pomiędzy wartością inwestycji a funkcjonalnością oprogramowania. Sprawdziła się reguła 80/20, tj. 80% funkcjonalności najlepszych na rynku rozwiązań IT za 20% ceny.
Artur Lech Kierownik Sekcji Informatyki G.EN. Gaz Energia
Dzięki SNP ECM zyskaliśmy kontrolę nad wydatkami i ujednoliciliśmy proces od strony organizacyjnej i finansowej. Czynności związane z kontrolą poprawności danych zyskały nowy wymiar, ryzyko procesu obsługi faktur znacznie się obniżyło.
Ewa Laskowska Starszy Referent ds. Controllingu ROTR Spółdzielnia Mleczarska
Wdrożenie SNP ECM pozwoliło nam uporządkować obieg dokumentów finansowych w firmie. Teraz posiadamy pełną i aktualną wiedzę o fakturach będących w obiegu, co ułatwia nam planowanie kosztów i przepływów finansowych. SNP ECM zapewnia pełną rozliczalność odpowiedzialności na przestrzeni całego procesu biznesowego.
Dorota Łukowska Kierownik IT Poli-Eco

Poradniki

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00