Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Edistrada

Elastyczna platforma EDI - B2B i B2C
Edistrada to uniwersalna platforma B2B, umożliwiająca masowe generowanie, udostępnianie i wymianę dokumentów i danych z klientami i dostawcami, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obu stron (np. przez portal, usługi sieciowe, e-mail, unikalne linki, PDF, EDI i in.).
  • Różne scenariusze użycia: e-faktury, zamówienia, awizo, katalogi produktów, e-płatności
  • Różne formy komunikacji: webportal, EDI, e-mail, WebServices
  • Łatwość wdrożenia i rozwoju o nowe typy komunikatów, nowe grupy partnerów
  • Integracja z dowolnymi systemami i aplikacjami biznesowymi (np. SAP ERP, e-sklepy, …)
  • Utrzymanie w modelu SaaS (w oparciu o SNP Data Centers) lub on premise
  • Bezpieczeństwo: certyfikat ISO 27018 dla Edistrady w chmurze, szyfrowanie, podpisy elektroniczne

Edistrada jest autorskim rozwiązaniem przygotowanym w SNP Software Factory, przeznaczonym dla firm, zainteresowanych obniżeniem kosztów komunikacji z partnerami. Edistrada pozwala tworzyć bardziej efektywne scenariusze współpracy, dzięki:

  • automatyzacji generowania dokumentów z systemu ERP
  • eliminacji wymiany papierowych dokumentów
  • uruchomieniu e-portalu pełniącego rolę wirtualnego centrum obsługi partnerów
  • wykorzystaniu scenariuszy samoobsługi klientów (self-care)

Centralnym punktem Edistrady jest portal webowy, służący do komunikacji z klientami lub dostawcami, w którym można monitorować i śledzić przebieg przesyłanej dokumentacji. Użytkownik ma możliwość pobrania wygenerowanych dla niego dokumentów, sprawdzenia historii przesyłanych dokumentów i ich zawartości, weryfikacji należności oraz dokonania e-płatności. Możliwa jest również weryfikacja dostarczenia dokumentu (np. faktury korygującej).

Edistrada może być także wykorzystana do klasycznej wymiany dokumentów w formacie EDI (Electronic Data Interchange), polegającej na obiegu i wymianie dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio między systemami partnerów. Dokumenty wygenerowane w systemie jednego partnera (np. zamówienia) automatycznie trafiają do systemu informatycznego drugiego partnera. Edistrada może zostać zintegrowana z dowolnym systemem biznesowym, np. ERP, ECM.

Integrację środowiska Edistrada z systemami SAP zapewnia autorskie rozwiązanie SNP – EasyEDIconnector.

Poradniki

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt