PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Partner Checker

Biała księga podatników w SAP

Udostępnij
Drukuj:

Weryfikacja danych kontrahentów w SAP

SNP Partner Checker to dodatek do standardu SAP, umożliwiający weryfikację danych kontrahentów (tzw. biała księga podatników, numery rachunków bankowych, numery NIP) w bazach KAS i UE, bezpośrednio w systemie SAP.

Oferujemy rozwiązanie dla systemów: S/4HANA, SAP ERP (ECC, SAP R/3) i SAP Business One (HANA, SQL).

Podstawą działania rozwiązania jest integracja z zewnętrznymi bazami danych (przez API łączące się z usługą SNP Partner Checker utrzymywaną w SNP Poland). To pozwala usprawnić pracę użytkowników SAP, którzy mogą weryfikować dane kontrahenta bezpośrednio w systemie SAP.

Obsługiwane funkcje – weryfikacja następujących danych:

 • Status w rejestrze podatników VAT
 • Numery NIP i VAT-UE
 • Numery rachunków bankowych

SNP Partner Checker jest produktem gotowym do użycia w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego do systemu SAP.

Odpowiedź na wyzwania prawne

SNP Poland opracowuje i rozbudowuje rozwiązania weryfikacji danych partnerów biznesowych od 2018 roku, w miarę pojawiania się i uszczegóławiania kolejnych regulacji prawnych, w tym zwłaszcza nowelizacji dotyczącej tzw. „białej księgi podatników” (biała lista podatników).

Przepisy prawne - "biała księga podatników"

1 września 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w myśl których zostaje wprowadzony nowy wykaz podatników VAT (tzw. „biała księga podatników”) zawierająca niezbędne informacje o podatnikach VAT.

W oparciu o przepisy ustawy, baza będzie prowadzona w formie elektronicznej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) i docelowo zastąpi inne funkcjonujące aktualnie wykazy, służące do weryfikacji kontrahentów. W szczególności, w bazie znajdą się informacje:

 • o podmiotach nie zarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru podatników VAT
 • o podmiotach zarejestrowanych (czynnych i zwolnionych), w tym przywróconych do rejestru VAT
 • o numerach rachunków rozliczeniowych kontrahentów.

Wprowadzenie wykazu podatników ułatwi weryfikację potencjalnych kontrahentów, jednak będzie się także wiązało z dodatkowymi obowiązkami dla podatników, np. w postaci każdorazowej weryfikacji zgodności danych numeru rachunku bankowego podanego na przelewie z numerem rachunku umieszczonym w wykazie.

Brak dopełnienia obowiązku weryfikacji zgodności rachunku bankowego będzie skutkował nałożeniem sankcji na podatnika, w postaci wyłączenia z kosztów podatkowych tej części płatności, która nie została zrealizowana w wykorzystaniem właściwego rachunku bankowego. Warto nadmienić, że mimo tego, że zmiany wejdą w życie od 1 września 2019 roku, sankcje za niedopilnowanie obowiązku weryfikacji danych kontrahenta w oparciu o wykaz podatników, będą egzekwowane od 1 stycznia 2020 roku.

Sprawdzanie NIP w SAP

SNP Partner Checker umożliwia weryfikację aktywności numerów NIP kontrahentów w bazie Krajowej Administracji Skarbowej i bazach UE, bezpośrednio z poziomu systemu SAP.

Celem weryfikacji jest uniknięcie rejestracji dokumentów w systemie SAP z niepoprawnym numerem NIP kontrahenta, a także wykrycie kontrahentów nieaktywnych lub zwolnionych z VAT. Wcześniej należało numer NIP sprawdzić ręcznie w systemie Ministerstwa Finansów lub, w przypadku importu i eksportu w ramach UE, w bazach unijnych.

SNP Partner Checker pozwala na automatyzację procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP, usprawniając pracę użytkowników systemu. Dzięki rozwiązaniu, użytkownik może sprawdzić NIP bezpośrednio z poziomu SAP. Rozwiązanie daje możliwość uruchamiania alertów przy próbie rejestracji dokumentu z nieprawidłowym numerem, a także do sprawdzenia wielu numerów jednocześnie, na żądanie. Sprawdzenie następuje w bazie Krajowej Administracji Skarbowej dla numerów NIP oraz w bazach Unii Europejskiej dla numerów VAT-UE.

Sprawdzać automatycznie można:

 • Pliki JPK_VAT
 • Dane podstawowe dostawców/odbiorców
 • Podane ręcznie listy numerów VAT (mogą być wczytane z pliku)
 • Inne miejsca w systemie (rozwiązanie udostępnia interfejs API, dzięki któremu bardzo łatwo je zintegrować np. z wystawianiem zamówień do dostawców, księgowaniem faktur od dostawcy, przyjmowaniem zleceń od odbiorców, czy fakturowaniem odbiorców).

Wyniki wykonanych sprawdzeń są zapisywane w logach i można je w każdej chwili wydrukować.

Sprawdzanie rachunków rozliczeniowych

SNP Partner Checker umożliwia weryfikację bankowych rachunków rozliczeniowych kontrahentów w bazie prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, bezpośrednio z systemu SAP.

Celem weryfikacji jest uniknięcie wykonania zapłaty za dostarczone materiały oraz usługi na inne rachunki bankowe, niż umieszczone w wykazie prowadzonym przez KAS i tym samym uniknięcie konsekwencji przewidzianych w ustawie.

Rozwiązania zawarte w SNP Partner Checker pozwalają na usprawnienie pracy użytkowników, poprzez wyświetlenie alertów przy próbie utworzenia dokumentów z nieprawidłowym numerem rachunku bankowego lub dzięki możliwości sprawdzenia poprawności rachunków bankowych dla wielu kontrahentów jednocześnie.

Zobacz, jak działa SNP Partner Checker

Zobacz film SNP Partner Checker - rozwiązanie dla białej listy w SAP
Zobacz film Zapis webinara prezentującego możliwości SNP Partner Checker (dłuższa wersja)

Więcej możliwości: funkcja Edit Proposal

Kluczową funkcjonalnością SNP Partner Checker jest rozwiązanie Edit Proposal, zapewniające rozszerzone możliwości wyszukiwania i użytkowania.
 • Możliwość zweryfikowania poprawności rachunku bankowego na białej liście dla utworzonej propozycji płatności, poprzez zapytanie o kombinacje NIP i nr Rachunku Kontrahenta.
 • Występuje możliwość zawężenia analizowanych płatności, np. ze względu na walutę, bank, konto lub konkretnych kontrahentów.
 • Brak wpływu na standard SAP, proces tworzenia propozycji płatności nie zostaje zmieniony. Narzędzie działa na utworzonym przebiegu płatności.
 • Możliwość wykonania samej weryfikacji bez blokady płatności lub automatyczne założenie blokady płatności w przypadku negatywnej weryfikacji na białej liście.

Polecana oferta

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00