SAP PPK | Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP | SNP Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP

Udostępnij
Drukuj:

Dostosowanie SAP do Pracowniczych Planów Kapitałowych

W związku z ustawą z 4 X 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, dostarczamy SNP PPK - gotowy pakiet funkcji, umożliwiających dostosowanie systemów HR SAP (SAP HR/SAP HCM, SAP SuccessFactors) do nowych przepisów.

Podstawowy zakres funkcjonalności SNP PPK dla SAP to:

 • prowadzenie ewidencji PPK w integracji z SAP,
 • obsługa procesów PPK (pracownik-pracodawca) w systemie,
 • rozliczanie składek na liście płac (Payroll HR-PY lub SuccessFactors ECP)
 • wymiana plików z instytucjami PPK – integracja systemu SAP z systemami instytucji PPK

SNP PPK jest rozwijany w miarę pojawiających się informacji i aktów wykonawczych w zakresie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także w oparciu o standardy wypracowane przez Grupę Roboczą ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych, w której pracach SNP uczestniczy.

PPK dla SAP HR: zobacz nagrania

Zobacz film Prezentacja rozwiązania SNP PPK. Webinar z dnia 03.03.2020
Zobacz film Nagranie ze spotkania 22 maja 2019 r. z udziałem ekspertów SNP oraz Nationale - Nederlanden - instytucji finansowej uprawnionej do zarządzania kapitałem PPK.

SNP PPK w praktyce

Rozwiązanie SNP PPK wybrało już kilkudziesięciu klientów, korzystających z SAP HR i SuccessFactors. Są wśród nich duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe zatrudniające tysiące pracowników, jak i firmy z sektora MŚP.
Grupa kapitałowa z 20 tys. pracowników

20 tys. pracowników w systemie

Firma: grupa kapitałowa kilkudziesięciu spółek

Liczba pracowników: około 20 tys.

System kadrowo-płacowy: SAP HR

Model utrzymania: on premise

Samoobsługa pracownicza: zewnętrzny serwisem samoobsługi pracowniczej klienta, zintegrowany z SNP PPK

Dodatkowe informacje:

Obsługa procesów kadrowo-płacowych dla spółek grupy realizowana jest centralnie, w centrum usług wspólnych. Ewidencja PPK jest zintegrowana z systemem kadrowo-płacowym SAP HR. Rozliczanie składek na następuje na liście płac w SAP HR-Payroll. Wykonana z wykorzystaniem własnych zasobów klienta (już po uruchomieniu SNP PPK) operacja włączenia pracowników nowej spółki grupy do SNP PPK potwierdza, że narzędzie jest elastyczne oraz intuicyjne w obsłudze przez pracowników biznesowych.

Sieć z branży fashion retail

Samoobsługa i QR kody

Firma: sieć z branży fashion retail, lokalizacja salonów na terenie całego kraju

Liczba pracowników: blisko 17 tys.

System kadrowo-płacowy: SAP SuccessFactors Employee Central oraz SAP HR

Model utrzymania: mieszany (system kadrowy on cloud, płace on premise)

Samoobsługa pracownicza: dostępny on-line portal SuccessFactors zintegrowany z SAP HR, rozwinięta samoobsługa

Dodatkowe rozwiązania SNP PPK:

Oprócz standardowego zakresu, klient korzysta także z dodatkowych funkcji narzędzia. Zintegrowany z portalem SuccessFactors moduł SNP PPK Deklaracje pozwala na samoobsługę pracowniczą w tym zakresie. Z poziomu dostępnego online portalu (dostęp także przez przystosowaną do obsługi tabletów i smartfonów aplikację mobilną) pracownicy mogą wprowadzać zmiany w swoim planie emerytalnym: zmieniać wysokość składki, a także deklarować przystąpienie lub rezygnację z PPK. Zatwierdzona przez nich zmiana jest automatycznie wprowadzana w systemie kadrowym oraz płacowym.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, rezygnacja z udziału w PPK wymaga poświadczenia podpisem pracownika, dlatego SNP przygotowało rozszerzenie wykorzystujące technologię QR Code. Po zatwierdzeniu rezygnacji w systemie, na portalu pojawia się, gotowy do wydruku formularz (w formacie PDF) – uzupełniony automatycznie o wymagane dane osobowe pracownika – zawierający także unikalny kod QR. Pracownik drukuje dokument i po podpisaniu przesyła go do centrali. Tam dokumenty są tylko skanowane, aplikacja dostarczona przez SNP zapewnia potwierdzenie dostarczenia podpisanej deklaracji w systemie SAP HR na podstawie kodu QR.

Takie rozwiązanie w rozproszonej organizacji znacznie upraszcza  obsługę PPK i pozwala dochować wszystkich warunków narzuconych przez ustawodawcę.

Producent akcesoriów gastronomicznych

Emerytura w chmurze

Firma: Producent akcesoriów do nakrycia stołu oraz artykułów do pakowania żywności na wynos

Liczba pracowników: ponad 600

System kadrowo-płacowy: SAP SuccessFactors Employee Central oraz Employee Central Payroll

Model utrzymania: on cloud

Samoobsługa pracownicza: dostępny on-line portal SuccessFactors, rozwinięte funkcje samoobsługowe

Więcej informacji: Wysokość składki odciąganej na PPK jest widoczna na pasku wynagrodzeń w portalu SuccessFactors.

 

Małe i średnie firmy

SNP PPK dla MŚP

Firmy: do 249 pracowników

Zgodnie ustawą, od 1 stycznia 2020 r. do PPK przystąpiły firmy średniej wielkości, zatrudniające od 50 do 249 osób. Wśród tych firm na rozwiązanie SNP PPK zdecydował się m.in. producent systemów hamulcowych dla kolejnictwa, zatrudniający ok. 100 pracowników, a także przedsiębiorstwo specjalizujące się projektowaniu, wykonaniu i nadzorze zabezpieczeń ppoż. z zatrudnieniem na poziomie 130 pracowników.

Dowiedz się więcej o PPK

Zaprojektowaliśmy aplikację w taki sposób, aby zminimalizować czasochłonność obsługi procesu PPK w firmie przez specjalistów kadrowo-płacowych. Cel ten został osiągnięty poprzez automatyzację kwalifikacji pracownika do wykonania czynności wynikających z ustawy. Wystarczy wprowadzić w części administracyjnej modułu deklaracje pracownika, aby dalsze operacje wykonywane były automatycznie. Czytaj więcej w naszym poradniku.

Zgodność z prawem i standardami branżowymi

Rozwijamy SNP PPK dla SAP w oparciu o przepisy prawne i standardy wypracowywane przez Grupę Roboczą ds. PPK.
Prawo a PPK i system HR

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony docelowo dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych.

Terminarz przystąpienia do PPK:

 • od 1 lipca 2019 – firmy zatrudniające powyżej 250 osób
 • od 1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające od 50 do 249 osób
 • od 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające od 20 do 49 osób
 • od 1 stycznia 2021 – pozostałe podmioty

Wpływ na system HR

Według KNF-u warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełnia łącznie 45 instytucji finansowych. Według szacunków PFR-u około 20 z nich będzie oferowało w pierwszym etapie prowadzenie umowy o zarządzanie PPK dla Pracodawców. Pracodawca będzie musiał podpisać taką umowę z wybraną instytucją. Biorąc pod uwagę powszechność tego programu (11,5 mln pracowników) – systemy kadrowo-płacowe muszą być do tego  przygotowane.

Praktycznie całość procesu wyliczenia tej kwoty, raportowania i przekazania w formie przelewu do instytucji PPK musi być realizowana w ramach systemu HR. Dodatkowo ustawa nakłada na Pracodawców obowiązek obsługi wielu dodatkowych procesów: rejestracja w PPK i odprowadzanie składek są dość oczywistym, ale są też i dodatkowe (np. obsługa wniosku pracownika o zmniejszenie jego składki z 2% do minimum 0,5%, gdy wynagrodzenie uczestnika PPK w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia).

Innym przykładem dla nowo zatrudnionego pracownika (lub przejętych art. 23’) jest zlecenie transferu środków ze wszystkich lub wybranych umów o prowadzenie PPK dla tego pracownika, ustawodawca nakłada jednocześnie termin nie dłuższy niż 14 dni od złożenia deklaracji przez uczestnika PPK. Mając na uwadze, że na ten proces składa się: przekazanie przez pracodawcę wniosku do agenta transferowego, wymianę i weryfikację danych pomiędzy dwoma instytucjami PPK i finalnie przelew środków z jednego PPK na drugie, a niektóre branże zatrudniają pracowników codziennie – trudno sobie wyobrazić realizację tych procesów w formie papierowej.

Grupa Robocza PPK

SNP uczestniczy w pracach Grupy Roboczej PPK, której celem jest zdefiniowanie standardu zakresu i formatu komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową. Pakiet SNP PPK wykorzystuje zalecenia zdefiniowane w tym standardzie.

W skład Grupy, zawiązanej 19 XI 2018, wchodzą firmy świadczące usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.

Członkowie Grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania standardu:

 • Dzięki standaryzacji, wdrożenie nowych procedur w firmach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi PPK
 • Standard komunikacji przygotowany przez Grupę jest dostępny dla całego rynku (może zostać wykorzystany również przez podmioty nieuczestniczące w pracach Grupy)

Efektem prac Grupy jest opublikowany 6 maja 2019 r. dokument, opisujący zalecenia techniczne, wypracowane dla wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczące zakresu wymiany danych.

Pobierz PDF z zaleceniami Grupy…

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00